Pleio

Engels | Nederlands

Marktplaats voor inzet en inhuur op Pleio

  Adrie van Duren
  Door Adrie van Duren 2792 dagen geleden Reacties (5)

   0/5 Sterren (0)

  Op dit moment wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een marktplaats op pleio. In deze blog worden de kenmerken van deze marktplaats toegelicht.

   

  Een marktplaats voor externe inhuur
  Een groeiend aantal overheidsorganisaties maakt gebruik van een zogenaamde “marktplaats” voor externe inhuur. Deze nieuwe, populaire vorm van aanbesteden is ontstaan vanuit de behoefte de beste professionals uit de markt te krijgen tegen marktconforme tarieven.

  Daartoe worden marktpartijen uitgenodigd om zich in te schrijven op hun marktplaats. Zodra er een concrete inhuurbehoefte is, wordt deze opdracht objectief en niet-discriminerend in een “mini-competitie” op die marktplaats uitgezet. Hiermee voldoet deze methode aan de grondregels van (Europees) aanbesteden: objectief, transparant en niet-discriminerend.

   

  Uitbreiding van de marktplaats met interne medewerkers
  Een aantal organisaties heeft dit concept inmiddels uitgebreid voor de inzet van eigen medewerkers. Zo zijn er proceskoppelingen gemaakt tussen interne en regionale mobiliteit van ambtenaren enerzijds en een flexibele schil van externe professionals anderzijds.

  Het resultaat is dat voor de korte termijn de kansen voor interne medewerkers worden vergroot en onnodige kosten voor inhuur bespaard. Op de langere termijn kan beter aan strategische personeelsplanning worden gedaan: een kleinere, vaste interne kern wordt aangevuld met het flexibel inzetten van externe specialisten dan wel personeel van andere overheden.

  Inmiddels hebben vele overheden (ZBO’s, gemeenten, provincies, politie, ziekenhuizen, Min EL&I) het concept ingevoerd. Ook is er een tiental verschillende technische (commerciële) oplossingen op de markt.

   

  Marktplaats op Pleio
  Om de uitwisseling van expertise en inzet ook tussen overheidsorganisaties mogelijk te maken is het logisch om een marktplaatsplatform voor de (Rijks)overheid te creëren. De koppeling tussen interne mobiliteit van ambtenaren en het flexibel kunnen inzetten van externe professionals kan daarmee efficiënter worden gerealiseerd.

  Bij een dergelijk platform staat de presentatie van de persoonlijke competenties van mensen en de ontwikkeling hiervan centraal. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van een dergelijke marktplaats binnen Pleio. Binnen de marktplaats kan gebruik worden gemaakt van de profielen, de netwerkmogelijkheden en de leeromgeving van Pleio, waardoor een platform ontstaat waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen presenteren bij andere organisaties.

  Aangezien de marktplaats een onderdeel van Pleio wordt, blijven de gegevens binnen de overheid en wordt het platform ontwikkeld binnen de richtlijnen van het manifest van Pleio: https://www.pleio.nl/pg/blog/read/46821/het-manifest-van-pleio

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Arnaud Disberg
    Arnaud Disberg 2790 dagen geleden

    Een kunst die je goed kan afkijken van linkedin lijkt me? Of eventueel integratie met linkedin? Waarom opnieuw het wiel uitvinden..

    • ErikJonker
     ErikJonker 2791 dagen geleden

     Echt een goed idee een marktplaats op Pleio. Ik denk er graag over mee. Zelf word ik ook geinspireerd door marktvoorbeelden als http://www.freelancer.com/ Binnen de randvoorwaarden van Pleio moeten we volgens mij iets soortgelijks kunnen realiseren. Belangrijk is ook een goed "verdienmodel" te ontwikkelen waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is dat niemand, maar dat er wel een kleine handling-fee voor Pleio zelf x% wordt gevraagd die vervolgens weer geinvesteerd wordt in Pleio en/of als dekking voor de kosten van exploitatie. Uitdaging is binnen de bestaande regels te blijven mbt verhouding markt & overheid, maar dat is denk ik goed te doen.

     Los van de marktplaats in algemene zin is er wellicht ook behoefte aan een specifieke marktplaats voor Pleio-expertise en implementaties bij overheidspartijen.

     • Hans Verkerk
      Hans Verkerk 2791 dagen geleden

      Kijk ook eens op de site van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden voor overheidsopdrachten. Daar vind je ook een brochure waarin het gebruik van een marktplaats wordt toegelicht.

      Zie http://www.pianoo.nl/document/3564/handreiking-toepassen-van-marktplaats-bij-overheidsopdrachten

       

      • Mickel Langeveld
       Mickel Langeveld 2791 dagen geleden

       Weet van een aantal initiatieven binnen de overheid voor uitwisseling ikv positieve mobiliteit, dus verdere verbreding van kennis en vaardigheden door inzet in andere organisaties. Uitlenen of detacheren van medewerkers aan elkaar. Is er contact met deze initiatieven? Natuurlijk moet dit je niet tegenhouden om dit door te zetten. 2.0 gaat over initiatief nemen en doorpakken. Het beste, meest eenvoudige, effectiefste komt vanzelf bovendrijven. Afstemming en samenwerking leidt ook vaak tot vertraging of zelfs afstel. Als uiteindelijk de twee grootste initiatieven een open interface afsluiten komt er wel weer iemand die alle info integreert in derde applicatie. Succes, ik ben er helemaal voor om de ontwikkelkansen van mensen te vergroten.

       • Hoogerduijn
        Hoogerduijn 2792 dagen geleden

        Heel interessant onderwerp m.n. richting de inzet van eigen medewerkers. Zeker i.r.t. de gewenste flexibele inzet van ambtenaren. Ik hoor graag meer over de (on)mogelijkheden.

       Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers