Pleio

Engels | Nederlands

Workshop Dag van de Ambtenaar 2.0 over HNW

  P. Clabbers
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 57
  Door P. Clabbers 2775 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Tijdens de Dag van de Ambtenaar 2.0 bezocht ik een workshop van Nicole de Koning en Marcel Bijlsma. De workshop ging over een onderzoek van TNO/Novay over Het Nieuwe Werken bij de rijksoverheid. Het onderzoek was toen nog niet beschikbaar. Nu wel! Ik noem een paar interessante punten uit het onderzoek.

  Praktijkervaringen Yammer
  Uit het onderzoek blijkt dat Yammer vooral wordt ervaren als informatiemedium, om op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen en om informatie uit te wisselen ten behoeve van kennisdeling. Medewerkers gaan dankzij Yammer beter samenwerken. Nieuwe inzichten kunnen sneller verspreid en opgepikt worden. Als je een vraag hebt, kun je via Yammer antwoorden van collega's krijgen. Yammer draagt ook bij aan sociale verbondenheid.

  Praktijkervaringen tijd- en plaatsonafhankelijk werken
  Bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken kun je denken aan thuiswerken, werken in een flexkantoor of mobiel werken. Gesignaleerde positieve effecten van tijd- en plaatsonafhankelijk werken:

  • Door eigen keuze van (thuis)werkplek geconcentreerder kunnen werken en werk van betere kwaliteit leveren. Meer effectiviteit en dynamiek
  • Meer tevredenheid door vrijheid en autonomie. Meer plezier in het werk.
  • Betere combinatie werk en privé.

  Maar er zijn ook negatieve effecten, waar je rekening mee moet houden:

  • Minder betrokkenheid bij collega's en werkomgeving. Eén tot twee dagen tijd- en plaatsonafhankelijk werken is in dit verband optimaal.
  • Thuiswerkers maken per saldo langere werkdagen. Dit kan leiden tot verhoogde werkdruk.
  • Medewerkers gaan "zwemmen" zonder heldere resultaatafspraken en evaluatie daarvan.
  • Niet optimale ICT faciliteiten.

  Wat kun je doen om negatieve effecten te voorkomen:

  • Denk eerst na hoe je de processen organiseert om tijd- en plaatsonafhankelijk werken uitvoerbaar te maken.
  • Neem maatregelen om de sociale cohesie binnen je team te versterken.
  • ICT en management moeten uitgaan van verantwoordelijkheid van medewerkers en vertrouwen in medewerkers.
  • Realiseer flexplekken en maak gebruik van flexplekken van anderen. Laat als het nuttig is een medewerker een paar dagen werken bij een van de vele flexplakkantoren. B.v. Seats 2meet.com.

  Praktijkervaringen leidinggeven
  Bij leidinggeven op basis van Het Nieuwe Werken is het volgende van belang:

  • Stuur op resultaat via jaarplannen en persoonlijke werkplannen. Medewerkers verschillen in hun zelfredzaamheid en zelfsturing. Bij de een moet je wellicht meer de vinger aan de pols houden dan bij de ander.
  • Zorg voor veiligheid, betrokkenheid en helderheid over werkwijzen.
  • Ben je bewust van het belang van een gezamenlijk beeld en een gedeeld kader. Communiceer met medewerkers over bredere ontwikkelingen en wat er speelt in de organisatie.
  • Voor de één zal de overgang naar een nieuwe manier van werken met meer eigen verantwoordelijkheid en autonomie meer begeleiding vragen dan voor de ander.
  • Investeer in (ver)binding en onderling contact binnen je team.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers