Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Ecosysteem en "applicatiewinkel" voor Pleio

Ecosysteem en "applicatiewinkel" voor Pleio

Pleio biedt gebruikers een groot aantal...
Wat gaat er op 14 april veranderen op Pleio?

Wat gaat er op 14 april veranderen op Pleio?

Op 14 april gaat er iets veranderen op Pleio. In...
Pleio gaat op 11/12 mei over naar de nieuwe versie

Pleio gaat op 11/12 mei over naar de nieuwe versie

In het weekend van 14 april zou Pleio de overgang...
Gezocht: een architect(uur) voor Pleio

Gezocht: een architect(uur) voor Pleio

Pleio is gebouwd op basis van een softwareproduct...

Pleio creëert een ecosysteem van bedrijvigheid

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 644
  Door Davied van Berlo 2777 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Hoe innovatief is de overheid? Volgens mij is die vraag niet zo relevant. Het gaat er namelijk om dat we op een slimme manier samenwerking zoeken, verbindingen leggen en hergebruiken. Pleio ontwikkelt niet zelf, maar is een platform voor samenwerking, koppelingen en hergebruik. Daar ligt voor ons de nadruk.

   

  Koppelingen en hergebruik

  Pleio gebruikt als basis de software van Elgg. We maken daarmee gebruik van een bestaand product dat verder wordt ontwikkeld door de diverse bedrijven en overheidsorganisaties die er wereldwijd gebruik van maken. De software groeit dus als vanzelf verder. Wel moeten we ervoor zorgen dat we steeds de laatste versie installeren.

  Zo is er meer herbruikbare software die we kunnen inzetten om Pleio te versterken. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken naar Moodle voor opleidingen en Alfresco voor documentmanagement. Door die producten aan Pleio te verbinden krijgen we met weinig moeite veel functionaliteit en vernieuwing terug.

  Door aan te sluiten op dergelijke ontwikkelingen en op initiatieven uit de markt blijft Pleio dynamisch en voorkomen we dat het een afgesloten eiland wordt. Wel moeten we ervoor zorgen dat Pleio in staat is om met dergelijke koppelingen te werken (architectuur). En we houden ons manifest in de gaten uiteraard!

   

  Ecosysteem van bedrijvigheid

  Op deze manier willen we rondom Pleio bedrijvigheid creëren en stimuleren. Naarmate Pleio groter wordt en meer overheidsorganisaties deelnemen (en met nieuwe wensen komen), zal ook de bedrijvingheid toenemen en het ecosysteem van bedrijven, adviseurs en zzp'ers rond Pleio groter worden.

  Op vijf terreinen is dit ecosysteem zich momenteel aan het ontwikkelen:

  1. Andere sites en initiatieven: zoals gezegd zijn er allerlei interessante platformen en innovatieve bedrijven waarmee samenwerking en koppelingen mogelijk zijn;
  2. Ontwikkelaars: om die koppelingen te realiseren of om nieuwe modules te bouwen in Pleio doen wij en deelnemende overheidsorganisaties een beroep op ontwikkelbedrijven;
  3. Adviseurs en projectleiders: voor de ontwikkeling van een deelsite of voor een groter organisatieproject waar Pleio onderdeel van uitmaakt, kunnen adviseurs worden ingehuurd;
  4. "Klussers": onlangs deed ik een oproep voor klussers om zich te melden. Overheidsorganisaties kunnen hen betrekken om deelsites in te richten en uitvoerend werk te verrichten;
  5. Opleiders: we proberen Pleio zo makkelijk mogelijk te maken en er is een helpdesk, maar het kan handig zijn om medewerkers gezamenlijk uitleg of training te geven over Pleio.

  Op deze manier hopen we met Pleio ook een platform te creëren voor bedrijvigheid en innovatie. Onze rol is om dat technisch en organisatorisch mogelijk te maken. Zo kunnen bedrijven en zzp'ers zich presenteren aan potentiële opdrachtgevers en krijgt iedereen die bijdraagt aan Pleio uiteindelijk een plekje op onze wall of fame.

   

  Een platform van en voor de overheid

  Hoewel Pleio zich dus richt op samenwerking, koppelingen en hergebruik, is de uiteindelijke optelsom daarvan een platform van de overheid. De reden is dat we als overheid zelf willen zorgdragen voor het beheer van onze (soms zeer gevoelige) informatie en dat een dergelijk overheidsbreed platform nu nog niet bestaat.

  Uiteraard is het doel van het platform om de overheid beter te laten werken. Of in juridische taal:

  "De overheid mag activiteiten ontplooien die in het verlengde liggen van haar publieke taak en een uitoefening zijn van het algemeen belang. Het bestaan van een platform ter bevordering van samenwerking tussen ambtenaren en overheidsorganisaties en met partijen in de samenleving waar zij mee samenwerkt, wordt gezien als een publieke taak."

  Dankzij Pleio is elke ambtenaar in staat om online een groep te openen en mensen uit te nodigen om mee samen te werken. Overheidsorganisaties kunnen een deelsite openen om interne samenwerking te stimuleren of de uitwisseling met partijen waar ze mee samenwerken:

  "Dit is van toepassing op alle organisaties die een publieke taak uitvoeren, anders dan van commerciële aard, en aangemerkt kunnen worden als aanbestedende dienst, onder voorwaarde dat er bij de uitvoering geen particuliere partij wordt bevoordeeld."

   

  Op deze manier creëren we een werkwijze waarbij overheidsorganisaties gebruik kunnen maken van de bedrijven en bedrijvigheid rondom Pleio en waarbij elke investering zoveel mogelijk bijdraagt aan het gezamenlijke platform en hergebruikt kan worden door alle deelnemers. Dat proces willen we met Pleio faciliteren: Pleio als platform.

   

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers