Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • VOORSTEL VOOR HET TIJDSCHRIFT
Tijdschrift Ambtenaar 2.0

Tijdschrift Ambtenaar 2.0


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Doel, doelgroep en insteek van het tijdschrift

Doel, doelgroep en insteek van het tijdschrift

De eerste bijeenkomst leverde veel nieuwe...
Eerste opzet van het tijdschrift. Help mee met invullen!

Eerste opzet van het tijdschrift. Help mee met invullen!

Hieronder vind je de eerste opzet van het...
De planning van het tijdschrift

De planning van het tijdschrift

Op de eindredactiebijeenkomst vanmiddag in Den...
Dé Ambtenaar 2.0 bestaat niet! Ontwikkel je eigen PIT en kleur!

Dé Ambtenaar 2.0 bestaat niet! Ontwikkel je eigen PIT en kleur!

Het lijkt wel alsof er een profiel bestaat met de...

Voorstel voor het tijdschrift

  Davied van Berlo
  Door Davied van Berlo 2780 dagen geleden Reacties (4)

   0/5 Sterren (0)

  Na overleg met enkele uitgevers heb ik wat meer kennis verzameld over de mogelijkheden. Daarnaast hebben we heel wat ideeën verzameld over de vorm en de inhoud. De aanleiding kun je hier teruglezen, in deze blog zet ik een eerste voorstel op schrift. Commentaar welkom!

   

  Vorm en verspreiding

  Het tijdschrift van Ambtenaar 2.0 wordt vier maal per jaar meegestuurd als bijlage bij een gevestigd tijdschrift. Afhankelijk van de kosten en inkomsten zal het de vorm hebben van een tijdschrift of een krant. Daarnaast komt er een digitale versie beschikbaar in .pdf en/of .epub voor op de site en om te lezen op tablets.

   

  Doelgroep en uitstraling

  Het tijdschrift richt zich op ambtenaren bij alle bestuurslagen die oog hebben voor de veranderingen bij de overheid, maar nog op zoek zijn naar handvatten om aan de slag te gaan met de nieuwe mogelijkheden in hun eigen werk. Dat vraagt om een frisse uitstraling en vormgeving, maar ook praktisch en 'to the point' en met een duidelijke link naar de relevante online platformen.

  De uitdaging zal zijn om de juiste snaar te raken. Het moet innovatief zijn, maar wel aansluiten bij de praktijk van de overheid; met een frisse uitstraling, maar wel een brede doelgroep bereikend; met een duidelijke link naar internet en vernieuwing, maar in de context van een papieren blad. Dat vraagt wat van de vormgever, maar met name van een creatieve eindredacteur die veel kennis heeft van 2.0 en de overheid.

   

  Organisatie en totstandkoming

  Voor de totstandkoming van het tijdschrift zal een samenwerking worden aangegaan met de uitgever (en de redactie) van het blad waarmee het wordt meegestuurd. De uitgever draagt zorg voor de eindredactie, opmaak, advertenties, druk en verzending. De hoofdredactie wordt gevoerd vanuit Ambtenaar 2.0 om de samenhang met de andere initiatieven binnen het netwerk te garanderen.

  Voor de vulling en de inhoud wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inbreng uit het netwerk: concepten en teksten worden verzameld via contacten met diverse vooruitstrevende initiatieven binnen de overheid en via de leden vanuit organisaties in het hele land. De leden worden dus nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en te schrijven en worden betrokken bij de hoofdredactie.

   

  Inhoud en opzet

  De onderwerpen zullen betrekking hebben op de drie samenhangende thema's van Ambtenaar 2.0:

  • overheid 2.0: welke mogelijkheden zijn er voor overheidsorganisaties om transparanter te werken en aan te sluiten op energie in de samenleving? Denk hierbij aan e-participatie, Open Innovatie Festival, open data, de netwerksamenleving en vooral veel praktische voorbeelden;
  • organisatie 2.0: hoe kan binnen en tussen overheidsorganisaties efficiënter en beter worden samengewerkt? Denk hierbij aan Het Nieuwe Werken, Pleio, Ideeënplatform, leiderschap 2.0, deelstoelen, etc. en hoe je die concepten kunt invoeren / benutten;
  • medewerker 2.0: wat kun je als medewerker of manager doen om zelf efficiënter en interactiever te gaan werken en waar loop je dan tegenaan? Denk hierbij aan handige middelen, tips en slimmer werken, maar ook aan de handreiking voor online gedrag en ambtelijk ondernemerschap.

   

  Voor de invulling moet een goede balans worden gevonden tussen artikelen met duiding enerzijds en korte praktische uitlegteksten anderzijds. Voor de duiding kan het tijdschrift een iets langer en theoretischer artikel bevatten en/of een interview met een ambtenaar 2.0 of manager 2.0 die vertelt over zijn ervaringen en leerpunten.

  Voor de korte, praktische teksten zijn veel creatieve vormen te verzinnen, bijv. vraag / antwoord, een quiz, handige tips, verwijzingen naar bijeenkomsten, boeken en sites, etc. Ideeën zijn er genoeg, dat bleek wel uit deze inventarisatie. Door nieuwe en terugkomende rubrieken af te wisselen behoudt het blad zijn frisheid en kunnen we beter de verschillende aspecten van Ambtenaar 2.0 aan bod laten komen.

   

  Verbindingen en uitwisselingen

  Het tijdschrift biedt de mogelijkheid om de verschillende activiteiten van Ambtenaar 2.0 en andere initiatieven met elkaar te verbinden, bijv. met bijeenkomsten (open koffie, Dag van de Ambtenaar 2.0, OIF, andere netwerkbijeenkomsten), met publicaties (internetsites, opiniërende artikelen, denktank, boeken) en initiatieven (Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar, Pleio, deelstoelen, etc.).

  Daarnaast kan verbinding worden gelegd met bestaande activiteiten van de uitgever, bijv. publicaties en uitgaven, masterclasses en opleidingen, conferenties, etc. Op termijn kan ook worden gekeken naar andere vormen van samenwerking, mits de authenticiteit van Ambtenaar 2.0 als netwerk en platform voor initiatiefrijke en innovatieve ambtenaren blijft bestaan.

   

  Praktische stappen

  Het idee van een tijdschrift rond Ambtenaar 2.0 en andere innovatieve initiatieven en netwerken binnen de overheid heeft al veel enthousiaste reacties opgeleverd, zowel van individuele leden als van andere organisaties en groepen die een bijdrage willen leveren. De volgende stap is om deze energie goed te organiseren en concrete afspraken te maken over bijdragen, teksten, etc.

  Daarnaast zullen afspraken worden gemaakt met een uitgever over de totstandkoming en verspreiding van het tijdschrift. Dat vraagt om een financieel plan van aanpak (kosten, advertenties, sponsoring) en organisatorische afspraken: planning, vormgeving, keuze eindredacteur, etc. De eerstvolgende stap zal dan ook zijn om daarover het gesprek aan te gaan met de uitgevers.

   

   

   

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 2230 dagen geleden

    Marga, dank voor het meedenken. Het tijdschrift is in ieder geval digitaal te vinden op http://tijdschrift.ambtenaar20.nl Daar komen ook de artikelen uit iBestuur | Ambtenaar 2.0 te staan. Verder zijn er nu geen activiteiten om een nieuw tijdschrift uit te brengen en houden we het even bij uitwisseling via netwerk.ambtenaar20.nl ;-)

    Wel eens met je constatering rond de kosten van intranetten e.d. Dat is natuurlijk ook één van de redenen dat we met Pleio zijn begonnen!

    • Marga Stroomer
     Marga Stroomer 2230 dagen geleden

     Dag,

     Ik vind "2.0"  een heel leuk tijdschrift. Maar we zitten inmiddels al langer in het digitale tijdperk: als je EN met papier EN digitaal blijft werken, schiet het niet echt op. Elke gemeente heeft nu al zijn/haar eigen Insite, afdelingen hebben ook weer hun eigen medium etc. Ik wil even niet nadenken over de kosten. Je moet steeds weer proberen om na te denken of je NU nog wel effectief communiceert.

     Is het een goede suggestie om het tijdschrift op een andere manier op pleio naar voren te halen. Bijvoorbeeld door bij elke nieuwe versie een pop-up te laten verschijnen in het beeld.

     De lezer wordt er dan in ieder geval op attent gemaakt dat er een nieuwe versie uit is en kan zelf verder kiezen of hij deze opent ja of nee. of

     door middel van het tijdschrift digitaal doorbladeren. Grote warenhuizen zoals De Bijenkorf, VenD etc. werken al op deze manier.

     Ik heb hier nog wel meer leuke ideeen over.

      

      

     • raymond
      raymond 2770 dagen geleden

      Ik vind het een geweldig idee. En je hebt zoals Aik zegt een goeie opzet gegeven.

      Als eerste zou je aan je blog nog het doel (of doelen) van het tijdschrift kunnen herhalen. Ik kan me er alles bij voorstellen en lees het nu op meerdere plekken (handvatten bieden, verandering van de overheid, 2.0 gedachtegoed overbrengen, promotie van activiteiten). Dat schept focus en helpt straks om te bepalen of je vindt dat je het goed doet.

      De keuze voor een uitgever en het tijdschrift waar het als bijlage meegaat lijkt me erg belangrijk. Dus welk blad leest de doelgroep, mogelijk is dat er niet een maar meerdere. Maar dan wordt het financieel plaatje ook meteen anders. Het is een keuze. De lijst met onderwerpen is ook indrukwekkend (zag dat Fleur ook al heeft bijgedragen), de vulling lijkt me dan ook geen probleem (eerder het maken van keuzes in wat in het tijdschrift komt is een uitdaging:) maar daar kun je ook de community voor inzetten (bv online stemmen op een paar onderwerpen en dan komt die met de meeste stemmen in het tijdschrift).

      Wat ik me nog afvraag is of je de drie thema's (die inderdaad wel zo'n beetje alles dekken) ook wilt gebruiken als soort van inhoudsopgave. Het kan ook door elkaar heen, dat leest wellicht prettiger. Dus naast de financien en organisatie is ook de wijze van presenteren van belang (maar dat komt later).

      Een uitgever kan ook behulpzaam zijn in het opstellen van een financieel plan (die doen dat immers voor al hun tijdschriften). Dat is handig in verband met tarifering van advertenties en dat soort zaken. Maar er zullen ook mensen op pleio zijn die daar veel verstand van hebben.

      En tot slot is het tijdschrift zelf ook een manier om vernieuwing te brengen, te inspireren en mensen te stimuleren in actie te komen, door offline tipjes van sluiers op te lichten en daarmee mensen nieuwsgierig te maken om naar online communities (zoals a20, pleio,etc.) te komen, zich aan te melden en mee te doen met discussies ervoer, kennis te delen etc. Dus naast het 1.0 lezen op papier of pdf, ook 2.0 mee kunnen doen. Elk item moet dan ook een online vindplek hebben voor als het tijdschrift smaakt naar meer en je niet kunt wachten tot de volgende editie!

      Succes.

      • Aik van Eemeren
       Aik van Eemeren 2780 dagen geleden

       prima opzet. goed voor een inventarisatie bij mogelijke adverteerders/sponsors en dan een go zoeken.

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers