Pleio

Engels | Nederlands

Laatste update 14 juni 22:36 BIT

   [Pleio/pleio-standalone] v3.43 woensdag 14 juni 2017 

 • E-mails vanaf Pleio worden nu altijd vanaf noreply@pleio.nl gestuurd. Hierdoor kunnen mails correct met DKIM en SPF ondertekend worden en wordt de kans op ontvangst verhoogd. Als Reply-To adres wordt nog steeds het site-specifieke adres gebruikt.
 • De plugin pleiobox is vernieuwd. Werkt nu ook zonder dat de plugin file_tools aanstaat.

  [Pleio/pleio-standalone] v3.42 woensdag 7 juni 2017 

 • De plugin pleio_template is vernieuwd. Er is veel functionaliteit bijgekomen zoals een verbeterde editor, embedden van social media en bestanden en een mogelijkheid om schermbreed een video op te nemen in blogs en nieuws.
 • De plugin theme_ffd is vernieuwd. Tijd wordt nu overal absoluut in plaats van relatief weergegeven.
 • De plugin tinymce is vernieuwd naar versie 4.6.3. Deze versie toont een waarschuwing wanneer toegang tot het klembord wordt geweigerd.
 • De plugin pleiofile is vernieuwd. Het is nu mogelijk om ook vanuit de widget bestanden te selecteren en te downloaden. Ook is het vanaf nu mogelijk om links naar mappen te kopiëren naar het klembord.

 [Pleio/pleio-standalone] v3.41 donderdag 31 mei 2017 

 • De plugin theme_ffd vernieuwd. De link naar antwoorden is nu klikbaar.
 • De plugin questions vernieuwd. Een overzicht toegevoegd van antwoorden van een bepaalde gebruiker.
 • De unit testen werken nu ook op PHP7
 • De plugin htmlawed vernieuwd. Links naar mycorsa werken nu goed
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Paginatie in Internet Explorer werkt nu goed.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. Is niet langer afhankelijk van Elasticsearch.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Nu worden weer vinkjes gebruikt om items te selecteren. Verder is er de mogelijkheid toegevoegd om bestanden te slepen naar het bestandenoverzicht.

 [Pleio/pleio-standalone] v3.40 donderdag 3 mei 2017 

 • Het ledenoverzicht gerepareerd

Het ledenoverzicht gerepareerd

      Pleio/pleio] v1.3.39 woensdag 27 april 2017 

 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Betere behandeling van accenten.

Pleio/pleio] v1.3.38 woensdag 19 april 2017 

 • De lijst van activiteiten in de event_manager wordt nu in 1 lijst weergegeven in plaats van tabs.
 • In de widget "online gebruikers" worden nu alle gebruikers getoond die het laatste uur hebben ingelogd in plaats van het laatste kwartier.

 

      Pleio/pleio] v1.3.37 maandag 14 april 2017 

 • In de pleiofile plugin worden nu ook de reacties op bestanden getoond via een icoontje.
 • Het is nu mogelijk om de naam van subgroepen te wijzigen.

      Pleio/pleio] v1.3.36 maandag 3 april 2017 

 • Een klein probleem opgelost in de news plugin.
 • Stuur geen notificaties naar geblokkeerde gebruikers.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Een tijdelijke header voor leraar.nl toegevoegd.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Tags worden nu op de juiste wijze doorzocht.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Code geherstructureerd.
 • Er wordt weer iedere 5 minuten een token opgehaald omdat er anders time-out problemen optreden.
 • De plugin pleio_main_template vernieuwd. Een registratielink toegevoegd op de startpagina. De gebruiker wordt daarnaast doorgestuurd naar de actie die hij aan het uitvoeren was na registratie.

     Pleio/pleio] v1.3.35 woensdag 22 maart 2017 

 • De beveiligingstokens worden nu iedere 15 minuten opgehaald.
 • De plugin tidypics vernieuwd. Een niet gevonden pagina toegevoegd voor een onbekende eigenaar.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Mogelijkheid om te sorteren toegevoegd.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Tags in groepen worden nu ook geindexeerd.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Auto-aanvullen bij tags aangepast. Een probleem met de videos opgelost.

    Pleio/pleio] v1.3.34 woensdag 8 maart 2017 

 • De wijzigingen in theme_ffd teruggedraaid m.b.t. sorteren van pagina's.
 • De plugin group_tools vernieuwd. Export functies van groep en subgroep samengevoegd. Guid toegevoegd in de export, profielvelden verwijderd van de export.
 • De plugin csv_exporter vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om e-mailadres van groepsbeheerder te exporteren.

    Pleio/pleio] v1.3.33 vrijdag 24 februari 2017

 • De plugin pleio_template vernieuwd. Geen commentaar op nieuws toestaan, toon samenvatting bij activiteiten.
 • De plugin csv_exporter vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om tags van gebruikers te exporteren.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Toon de optie alle gebruikers en groepsuitnodigingen voor de deelsitebeheerder.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om sorteeroptie te wijzigen naar vraag en antwoord.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Index van CPF is nu de vragenlijst.

     Pleio/pleio] v1.3.32 woensdag 22 februari 2017

 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Toon ook de gebruikersnaam in het profiel.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Toon het initiatief widget correct.

    Pleio/pleio] v1.3.31 maandag 20 februari 2017

 • Een probleem opgelost met profile_sync. Verwijzing naar laatste versie gerepareerd.
 • Een probleem opgelost met rijkshuisstijl. Toon de correcte profielinformatie in het wijzig-scherm voor gebruikers.

    Pleio/pleio] v1.3.30 woensdag 15 februari 2017

 • De plugin pleio_template vernieuwd. Het thema is verder gegeneraliseerd voor hergebruik, een aantal kleine problemen opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Wat code verbeterd. Een optie toegevoegd voor de beheerder om profielinformatie te wijzigen.
 • De plugin csv_exporter vernieuwd. Een optie toegevoegd om site nieuwsbrief-aanmeldingen te exporteren.
 • De plugin ictu_laa toegevoegd.
 • De plugin blog_tools vernieuwd. Een blog werd niet goed teruggezet naar concept bij een automatische verloopdatum.

    Pleio/pleio] v1.3.29 woensdag 8 februari 2017

 • De plugin tinymce_extended vernieuwd. Functionaliteit van deze plugin kan nu weer overschreven worden door individuele thema's.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een probleem opgelost in de populaire vragen.
 • De standaard configuratie van htmlawed wordt nu gebruikt om content te filteren.
 • De plugin group_tools vernieuwd. Als deelsite-beheerder heb je nu de mogelijkheid om alle groepsuitnodigingen van de site te bekijken in het beheerpaneel. De widget "Mijn groepen" toegevoegd voor de startpagina. Een kolom last_login en last_action toegevoegd aan de CSV export van groepsleden.
 • De plugin questions vernieuwd. De knop "stel een vraag" toegevoegd aan de vragen widget in een groep.
 • De plugin file_tools vernieuwd. Een klein probleem opgelost, toon alleen knoppen in de widget wanneer er geschreven kan worden in de groep.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een klein probleem met TinyCME CSS content opgelost.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. De clientversie is vernieuwd, pagina's en hoofdpagina's worden samen getoond, een aantal missende vertalingen toegevoegd.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Limiet van het aantal mappen staat nu op 4000.
 • De plugins opnieuw ingedeeld, er wordt geen gebruik meer gemaakt van een eigen Composer repository maar alleen van Packagist.

   Pleio/pleio] v1.3.28 dinsdag 1 februari 2017

 • De plugin htmlawed en tinymce_extended vernieuwd. Een XSS beveiligingsprobleem opgelost. Het is vanaf nu niet meer toegestaan om Iframes toe te voegen op Pleio, behalve IFrames gericht naar Youtube en Vimeo. In de TinyMCE editor kun je de nu niet meer de beveiliging overschrijven.
 • De plugin content_subscriptions vernieuwd. De groepsinstellingen hebben nu geen invloed meer op de notificatie.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Een probleem opgelost in randgevallen waarbij de site_guid niet gegeven is in een entiteit.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Een probleem opgelost bij het wijzigen van tags.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Populaire vragen zijn nu gelimiteerd tot een maand.

  Pleio/pleio] v1.3.27 dinsdag 24 januari 2017

 • De profielafbeelding kan nu geladen worden vanaf ODC.

 Pleio/pleio] v1.3.26 maandag 23 januari 2017

 • De plugin pleio_main_template (Pleio hoofdniveau) vernieuwd. De procedure voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord is veranderd. Nu stel je zelf een nieuw wachtwoord in. Verder is een CAPTCHA code toegevoegd om spammers te weren van het platform. Ook is het inloggen nu compatible met ODC, inclusief SAML2.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen voor CPF (Belastingdienst).

 

Pleio/pleio] v1.3.25 donderdag 19 januari 2017

 • De plugin tagcloud is verwijderd. De plugin zorgt voor te veel vertraging op de database.

 

Pleio/pleio] v1.3.24 woensdag 18 januari 2017

 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Wat debug-code verwijderd.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Teruggedraaid naar een oudere versie vanwege incompatibiliteit met nieuwe apollo-client.

Pleio/pleio] v1.3.23 dinsdag 17 januari 2017

 • De plugin subsite_manager is vernieuwd. De entity cache wordt nu op de juiste manier gecontroleerd.
 • De plugin pleio_template is vernieuwd. Een stijlupdate voor een nieuws-tile.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Wijzigingen voor elasticsearch zijn tijdelijk gedeactiveerd.
 • Het standaard permissieniveau voor de Elgg dataroot mappen is nu aangepast naar 750.

Pleio/pleio] v1.3.22 woensdag 23 december 2016

 • De plugin pleio_rest vernieuwd. De OAuth login flow (voor standalone sites) is nu verbeterd.
 • De plugin entity_view_counter vernieuwd. We leggen nu een aparte log aan van views om zo een overzicht van de meest populaire objecten over een bepaalde tijd te geven.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Schrijfrechten gedragen zich nu iets anders. Leden van de groep kunnen altijd in submappen schrijven, schrijfrechten bepalen nu wie de map zelf mag bewerken. Het is mogelijk om per groep in te stellen of niet-beheerders mappen en bestanden mogen maken.

Pleio/pleio] v1.3.21 woensdag 21 december 2016

 • De plugin tinymce vernieuwd. Het CSS attribuut font-family wordt nu niet meer in de editor overschreven.
 • Een backup functie toegevoegd aan de console
  De plugin pleio_template vernieuwd. Zoeken en selectievelden verbeterd. Verder wat stijlupdates.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Aangemelde personen worden niet meer standaard getoond. Verder worden gebruikers zonder Pleio account nu niet meer getoond in de overzichtslijst, behalve voor beheerders van het evenement. De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Het NVWA logo is toegevoegd.

Pleio/pleio] v1.3.20 donderdag 15 december 2016

 • De plugin pleio_template vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd voor logging en een paar kleine zaken opgelost.
 • De plugin file_tools vernieuwd. De beschrijving van een bestand wordt nu weer correct opgeslagen.

Pleio/pleio] v1.3.19 vrijdag 9 december 2016

 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Doorzoek profielvelden voor gebruikers op de juiste manier.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. In de widgets kan de optie "geavanceerd" nu weer gebruikt worden.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Optie voor Google Analytics en Piwik toegevoegd.

Pleio/pleio] v1.3.18 donderdag 8 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal UX verbeteringen zijn doorgevoerd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Stuur een gebruiker naar de startpagina wanneer hij al is ingelogd via SAML
De plugin file_tools vernieuwd. Een fout opgelost bij het niet correct opslaan van de tags.
De plugin pleio en pleio_rest vernieuwd. Eerste ondersteuning voor eigen Pleio instanties ingebouwd.
Pleio/pleio] v1.3.17 maandag 5 december 2016

De plugin file_tools is vernieuwd. De flash uploader is vervangen met een HTML5 variant.
De plugin pleiofile is vernieuwd. Het aantal mappen in de picker is nu gelimiteerd tot 2500.
De plugin rijkshuisstijl is vernieuwd. Voorgeselecteerde radio-button wordt nu goed getoond.
De plugin widget_manager is vernieuwd. Het aantal items in de artikelen met tag widget is nu gelimiteerd tot 50 stuks.
De plugin theme_haarlem_intranet is teruggebracht naar een oudere versie.
De plugin ws_pack is aangepast. Alleen items met publieke en site permissie-niveau worden getoond in de resultaten.

Pleio/pleio] v1.3.16 woensdag 23 november 2016

De plugin elasticsearch is vernieuwd. Zoekt nu ook site-leden en tags
De plugin members is vernieuwd. Sorteren van gebruikers gebeurt nu met hulp van Elasticsearch. Sorteren is gelimiteerd en sorteren op alleen foto voorlopig niet meer mogelijk.
De plugin questions is vernieuwd. Het aantal items in de widget is nu gelimiteerd.
Pleio/pleio] v1.3.15 zondag 21 november 2016

De plugin subsite_manager is vernieuwd. Prestatieverbeteringen doorgevoerd.
De tagclouds aan de zijkant zijn tijdelijk gedeactiveerd vanwege slechte prestaties. Ze komen begin januari weer terug.

Pleio/pleio] v1.3.14 vrijdag 18 november 2016

De ontwikkel-handleiding vernieuwd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Patch voor prestatie-verbeteringen teruggedraaid.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
Pleio/pleio] v1.3.13 woensdag 16 november 2016

Een aantal snelheidsoptimalisaties uitgevoerd.
De plugin digest aangepast. Vrienden worden niet langer in de stroom getoond.
Een nieuwe testsuite toegevoegd voor end-to-end tests
De plugin theme_haarlem_intranet aangepast. Een aantal stijlupdates.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Profielvelden worden ook gesynchroniseerd wanneer het account al bestaat.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin theme_eersel vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin simplesaml vernieuwd. Er wordt geen melding meer getoond als de gebruiker al ingelogd is.
Pleio/pleio] v1.3.12 woensdag 9 november 2016

De plugin entity_view_counter vernieuwd. Wanneer een nieuwsbrief verstuurd wordt telt dit niet meer als een "view".
De plugin elasticsearch vernieuwd. Zoektermen met een hoofdletter worden nu correct afgehandeld
De plugin pleio_template vernieuwd. Een eerste productieversie is uitgebracht.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een welkomsttekst toegevoegd, de plugin content_subscriptions is nu als afhankelijkheid toegevoegd.
De plugin pleiofile vernieuwd. Werkt nu goed met een touchscreen, mogelijkheid om meerdere widgets toe te voegen inclusief het selecteren van een submap voor een widget.
De plugin elgg_modifications en subsite_manager vernieuwd. Een optie toegevoegd om Pleio algemene voorwaarden aan of uit te zetten.
Pleio/pleio] v1.3.11 woensdag 26 oktober 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Een probleem opgelost tijdens het toevoegen van sommige typen objecten.
De plugin rijkshuistijl vernieuwd. Registratieproces is verbeterd, stijlupdates doorgevoerd.
De plugin videos is vernieuwd. Een waarschuwing in de logs opgelost.
De plugin entity_view_counter is vernieuwd. Er wordt nu ook de site per view bijgehouden.
De plugin ws_pack is vernieuwd. Zoek REST API verloopt nu via Elasticsearch.
De plugin elasticsearch is vernieuwd. Staat nu overal standaard aan.
De plugin subsite_manager is vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om groepen samen te voegen (ben voorzichtig, functionaliteit nog in test!).
Pleio/pleio] v1.3.10 woensdag 19 oktober 2016

De plugin pleio vernieuwd. Een Android button toegevoegd en wat stijlupdates.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Betere compatibiliteit voor oudere browsers en stijlupdates.
De plugin elasticsearch vernieuwd. Commentaar is nu onderdeel van het object waarop gereageerd wordt.
De plugin localbox verwijderd. Deze plugin wordt niet meer ondersteund.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om inhoud van groepen te verplaatsen (nog in testfase).
De plugin pleiofile vernieuwd. Betere afhandeling van niet gevonden mappen, een "weet u zeker" venster toegevoegd voor verwijderen.
De plugin news vernieuwd. De aspect-ratio van het "uitgelicht" fototje klopt nu.

Pleio/pleio] v1.3.23 dinsdag 17 januari 2017

 • De plugin subsite_manager is vernieuwd. De entity cache wordt nu op de juiste manier gecontroleerd.
 • De plugin pleio_template is vernieuwd. Een stijlupdate voor een nieuws-tile.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Wijzigingen voor elasticsearch zijn tijdelijk gedeactiveerd.
 • Het standaard permissieniveau voor de Elgg dataroot mappen is nu aangepast naar 750.

Pleio/pleio] v1.3.22 woensdag 23 december 2016

De plugin pleio_rest vernieuwd. De OAuth login flow (voor standalone sites) is nu verbeterd.
De plugin entity_view_counter vernieuwd. We leggen nu een aparte log aan van views om zo een overzicht van de meest populaire objecten over een bepaalde tijd te geven.
De plugin pleiofile vernieuwd. Schrijfrechten gedragen zich nu iets anders. Leden van de groep kunnen altijd in submappen schrijven, schrijfrechten bepalen nu wie de map zelf mag bewerken. Het is mogelijk om per groep in te stellen of niet-beheerders mappen en bestanden mogen maken.
Pleio/pleio] v1.3.21 woensdag 21 december 2016

De plugin tinymce vernieuwd. Het CSS attribuut font-family wordt nu niet meer in de editor overschreven.
Een backup functie toegevoegd aan de console
De plugin pleio_template vernieuwd. Zoeken en selectievelden verbeterd. Verder wat stijlupdates.
De plugin event_manager vernieuwd. Aangemelde personen worden niet meer standaard getoond. Verder worden gebruikers zonder Pleio account nu niet meer getoond in de overzichtslijst, behalve voor beheerders van het evenement. De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Het NVWA logo is toegevoegd.
Pleio/pleio] v1.3.20 donderdag 15 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd voor logging en een paar kleine zaken opgelost.
De plugin file_tools vernieuwd. De beschrijving van een bestand wordt nu weer correct opgeslagen.
Pleio/pleio] v1.3.19 vrijdag 9 december 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Doorzoek profielvelden voor gebruikers op de juiste manier.
De plugin pleiofile vernieuwd. In de widgets kan de optie "geavanceerd" nu weer gebruikt worden.
De plugin pleio_template vernieuwd. Optie voor Google Analytics en Piwik toegevoegd.
Pleio/pleio] v1.3.18 donderdag 8 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal UX verbeteringen zijn doorgevoerd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Stuur een gebruiker naar de startpagina wanneer hij al is ingelogd via SAML
De plugin file_tools vernieuwd. Een fout opgelost bij het niet correct opslaan van de tags.
De plugin pleio en pleio_rest vernieuwd. Eerste ondersteuning voor eigen Pleio instanties ingebouwd.
Pleio/pleio] v1.3.17 maandag 5 december 2016

De plugin file_tools is vernieuwd. De flash uploader is vervangen met een HTML5 variant.
De plugin pleiofile is vernieuwd. Het aantal mappen in de picker is nu gelimiteerd tot 2500.
De plugin rijkshuisstijl is vernieuwd. Voorgeselecteerde radio-button wordt nu goed getoond.
De plugin widget_manager is vernieuwd. Het aantal items in de artikelen met tag widget is nu gelimiteerd tot 50 stuks.
De plugin theme_haarlem_intranet is teruggebracht naar een oudere versie.
De plugin ws_pack is aangepast. Alleen items met publieke en site permissie-niveau worden getoond in de resultaten.

Pleio/pleio] v1.3.16 woensdag 23 november 2016

De plugin elasticsearch is vernieuwd. Zoekt nu ook site-leden en tags
De plugin members is vernieuwd. Sorteren van gebruikers gebeurt nu met hulp van Elasticsearch. Sorteren is gelimiteerd en sorteren op alleen foto voorlopig niet meer mogelijk.
De plugin questions is vernieuwd. Het aantal items in de widget is nu gelimiteerd.
Pleio/pleio] v1.3.15 zondag 21 november 2016

De plugin subsite_manager is vernieuwd. Prestatieverbeteringen doorgevoerd.
De tagclouds aan de zijkant zijn tijdelijk gedeactiveerd vanwege slechte prestaties. Ze komen begin januari weer terug.

Pleio/pleio] v1.3.14 vrijdag 18 november 2016

De ontwikkel-handleiding vernieuwd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Patch voor prestatie-verbeteringen teruggedraaid.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
Pleio/pleio] v1.3.13 woensdag 16 november 2016

Een aantal snelheidsoptimalisaties uitgevoerd.
De plugin digest aangepast. Vrienden worden niet langer in de stroom getoond.
Een nieuwe testsuite toegevoegd voor end-to-end tests
De plugin theme_haarlem_intranet aangepast. Een aantal stijlupdates.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Profielvelden worden ook gesynchroniseerd wanneer het account al bestaat.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin theme_eersel vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin simplesaml vernieuwd. Er wordt geen melding meer getoond als de gebruiker al ingelogd is.
Pleio/pleio] v1.3.12 woensdag 9 november 2016

De plugin entity_view_counter vernieuwd. Wanneer een nieuwsbrief verstuurd wordt telt dit niet meer als een "view".
De plugin elasticsearch vernieuwd. Zoektermen met een hoofdletter worden nu correct afgehandeld
De plugin pleio_template vernieuwd. Een eerste productieversie is uitgebracht.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een welkomsttekst toegevoegd, de plugin content_subscriptions is nu als afhankelijkheid toegevoegd.
De plugin pleiofile vernieuwd. Werkt nu goed met een touchscreen, mogelijkheid om meerdere widgets toe te voegen inclusief het selecteren van een submap voor een widget.
De plugin elgg_modifications en subsite_manager vernieuwd. Een optie toegevoegd om Pleio algemene voorwaarden aan of uit te zetten.
Pleio/pleio] v1.3.11 woensdag 26 oktober 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Een probleem opgelost tijdens het toevoegen van sommige typen objecten.
De plugin rijkshuistijl vernieuwd. Registratieproces is verbeterd, stijlupdates doorgevoerd.
De plugin videos is vernieuwd. Een waarschuwing in de logs opgelost.
De plugin entity_view_counter is vernieuwd. Er wordt nu ook de site per view bijgehouden.
De plugin ws_pack is vernieuwd. Zoek REST API verloopt nu via Elasticsearch.
De plugin elasticsearch is vernieuwd. Staat nu overal standaard aan.
De plugin subsite_manager is vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om groepen samen te voegen (ben voorzichtig, functionaliteit nog in test!).
Pleio/pleio] v1.3.10 woensdag 19 oktober 2016

De plugin pleio vernieuwd. Een Android button toegevoegd en wat stijlupdates.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Betere compatibiliteit voor oudere browsers en stijlupdates.
De plugin elasticsearch vernieuwd. Commentaar is nu onderdeel van het object waarop gereageerd wordt.
De plugin localbox verwijderd. Deze plugin wordt niet meer ondersteund.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om inhoud van groepen te verplaatsen (nog in testfase).
De plugin pleiofile vernieuwd. Betere afhandeling van niet gevonden mappen, een "weet u zeker" venster toegevoegd voor verwijderen.
De plugin news vernieuwd. De aspect-ratio van het "uitgelicht" fototje klopt nu.

 [Pleio/pleio] v1.3.9 woensdag 12 oktober 2016

 • De plugin pleio_template is toegevoegd (in ontwikkeling). Een nieuwe plugin met een responsief minimalistisch Rijkshuisstijl thema.
 • De plugin rijkshuisstijl is aangepast. De stijl van de vragen is aangepast.
 • De plugin digest is aangepast. Een eigen vertaalstring voor laatste gebruikers.
 • De plugin pleio is aangepast. Een probleem met auto-aanvullen opgelost in IE10+ tijdens inloggen.

 [Pleio/pleio] v1.3.8 woensdag 6 oktober 2016

 • De plugin widget_manager vernieuwd. Een probleem opgelost met de extra widget pagina's. De kolomverhoudingen werden niet goed weergegeven.

[Pleio/pleio] v1.3.7 woensdag 29 september 2016

 • De plugin pleio_rest is vernieuwd. Een probleem met Google Push notificaties is opgelost.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Menu-items kunnen nu weer aangepast worden.
 • De plugin widget_manager is vernieuwd. De topbar is nu ook beschikbaar voor extra widgetpagina's.
 • De plugin rijkshuisstijl is vernieuwd. Toon onderwerpen en prikbord wanneer als het beschikbaar is.
 • De plugin pleiofile is vernieuwd. IE10+ ondersteuning werkt weer, hernoem bestanden en mappen automatisch wanneer er items met dezelfde naam aanwezig zijn, mogelijkheid om permissies van onderliggende items in één keer te overschrijven, mogelijkheid om de inhoud van een bestand te wijzigen.

[Pleio/pleio] v1.3.6 woensdag 22 september 2016

 • De plugin event_manager vernieuwd. Een fout in de activiteitenstroom opgelost. Wanneer aantal deelnemers nul is wordt dit niet getoond. Verder worden gebruikers die als ingelogd gebruikers hebben geregistreerd nu goed uitgeschreven op de e-mail uitschrijfpagina.
 • De plugin birthdays vernieuwd. Een probleem opgelost wanneer verjaardagen niet tonen.
 • De plugin pleio vernieuwd. De stijl van het loginscherm is verbeterd bij auto-aanvullen in Chrome.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Ondersteuning voor MySQLi en een bug met GCM opgelost. Verder zijn GCM berichten mooier gestijld.
 • De plugin volgorde is nu vast bepaald in de code om software beter reproduceerbaar te maken.
 • Prestatieverbeteringen: Plugin by id map wordt gecached en de functie add_translation is sneller gemaakt.
 • Unit testen zijn nu beschikbaar vanaf de console

[Pleio/pleio] v1.3.5 7 woensdag 7 september 2016

 • De plugin pleio vernieuwd. Betere ondersteuning voor oudere versies van Internet Explorer, betere scrolling in de browser, teksten aangepast.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een bug opgelost bij het beheren van de footer.
 • De plugin entity_view_counter vernieuwd. Een eigen tabel aangemaakt voor tellingen.

[Pleio/pleio] v1.3.3 donderdag 1 september 2016

 • Terug op de ext-memcache extensie vanwege instabiliteit van ext-memcached
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. MySQL veranderd naar MySQLi
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een banner toegevoegd op de startpagina, digest aanmelden gerepareerd, beheerpaneel van footer gerepareerd.
 • De plugin pleio in productie gebracht.

[Pleio/pleio] v1.3.2 woensdag 31 augustus 2016

 • Pleio klaargemaakt voor een update naar PHP7
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Deelsitebeheerders krijgen de optie om een wachtwoord te resetten
 • De plugin pleio vernieuwd (alleen op test). Mogelijkheid toegevoegd om wachtwoord te resetten, foutmeldingen beter gestijld, zoeken en aanmelden voor nieuwsbrief toegevoegd.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Standaard stijl voor labels aangepast.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. De footer is nu aanpasbaar, logo is verwijderbaar, een aantal stijlupdates.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal vezochte aanpassingen doorgevoerd.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Een fout opgelost waarbij groepsleden geen mappen en bestanden konden maken op hoofdniveau, het standaard groepsniveau wordt nu correct overerft van de groep.

[Pleio/pleio] v1.3.1 donderdag 25 augustus 2016

 • De plugin wizard vernieuwd. Teruggebracht naar v1.0 om compatibiliteit met Pleio te verbeteren.

[Pleio/pleio] v1.3.0 woensdag 24 augustus 2016

 • De plugin poll vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om een individuele poll te tonen
 • De plugin theme_pleio naar een eigen repository verplaatst.
 • De plugin pleio toegevoegd (op pleio test). Dit bevat het nieuwe thema van de Pleio hoofdpagina.
 • De plugin etherpad vernieuwd. Een fout opgelost bij het aan/uit-zetten van de functionaliteit.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Verwijderen van gebruikers gelimiteerd tot Pleio beheerders.
 • De plugin rijkshuistijl vernieuwd. Vanaf heden beschikbaar op Pleio. Daarnaast zijn de kleuren door de beheerder instelbaar.
 • Beveiliging verbeterd. Pleio cookies zijn vanaf nu HTTPS en HTTP Only geflagd.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Schrijfrechten instelbaar op item-niveau, widget uitgebreid.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Schrijfrechten instelbaar op item-niveau.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Een fout opgelost bij het synchroniseren van lidmaatschappen.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd.

[pleio] v1.2.27 Woensdag 27 juli 2016

 • De plugin entity_view_counter vernieuwd. Een IP-filter toegevoegd om bepaalde weergaven niet mee te tellen.
 • De plugin csv_exporter vernieuwd. De exporteersnelheid verbeterd.
 • De plugin profile_sync vernieuwd. Een tijdelijke oplossing toegevoegd om ervoor te zorgen dat er altijd een permissieniveau wordt meegegeven aan metadata.

[pleio] v1.2.26 Woensdag 20 juli 2016

 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal problemen opgelost. Werkt nu goed onder IE11 en een aantal stijlupdates doorgevoerd.
 • De plugin questions vernieuwd. Een fout in het workflow overzicht opgelost.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Windows Push Notification Services (WNS) toegevoegd. Verder worden notificaties nu voorzien van de inhoud van de nieuwste content.
 • De plugin menu_builder vernieuwd. Het importeren van content gerepareerd.
 • De plugin news vernieuwd. De mogelijkheid toegevoegd om "featured" afbeeldingen toe te voegen.
 • De plugin group_tools vernieuwd. De gebruiker wordt naar de groepspagina gestuurd na accepteren van uitnodiging en aanmaken van account.

[pleio] v1.2.25 Woensdag 13 juli 2016

 • De plugin pleio_api vernieuwd. Een "kan wijzigen" veld toegevoegd, een aantal kleine fouten opgelost.
 • De plugin static vernieuwd. Tijdelijke oplossing voor het permissie-probleem vervangen door een permanente oplossing.
 • De plugin questions vernieuwd. Een script toegevoegd om vragen in het workflow systeem te verplaatsen van actief naar inactief.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Site aanmaakdatum is toegevoegd aan de CSV export van deelsite admins.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal kleine fouten opgelost.

[pleio] v1.2.24 Woensdag 29 juni 2016

 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen op test beschikbaar). Stijling aangepast.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Permissie instellingen zijn nu ook correct voor widget-pagina beheerders.
 • De plugin file_tools vernieuwd. De mogelijkheid om zip bestanden te uploaden uitgeschakeld omdat deze niet goed werkt.

[pleio] v1.2.23 Donderdag 9 juni 2016

 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin videos en news vernieuwd. Een probleem met permissies opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen op test). Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Het ophalen van bestanden en mappen is nu sneller.

[pleio] v1.2.22 Woensdag 25 mei 2016

 • Handleiding voor ontwikkelaars aangepast.
 • De videos plugin toegevoegd (alleen op test). Biedt de mogelijkheid om site-breed videolijsten te maken.
 • De news plugin toegevoegd (alleen op test). Biedt de mogelijkheid om site-breed nieuws te maken dat alleen aanpasbaar is door de beheerder.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen op test). Een aantal stijlaanpassingen gedaan.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Een foutje opgelost bij het lid worden van een deelsite.
 • De plugin birthdays vernieuwd. Verjaardagen worden nu ook op de dag zelf getoond.
 • De plugin profile_manager vernieuwd. Het maximaal aantal groepen dat geëxporteerd wordt bij een gebruiker is nu 50.
 • De plugin static vernieuwd. De groepsbeheerder kon soms geen nieuwe statische pagina's aanmaken, nu weer wel.

[pleio] v1.2.21 Woensdag 18 mei 2016

 • De plugin pinboard toegevoegd (test). Het is een plugin om een site-breed prikbord te krijgen.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen op test). Veel voorgang gemaakt in het nieuwe responsive thema.
 • De plugin recaptcha vernieuwd. Taal wordt nu door Elgg bepaald.
 • De plugin static vernieuwd. Probleem met permissieniveau's op site opgelost.

[pleio] v1.2.20 Woensdag 11 mei 2016

 • De plugin wizard vernieuwd. Een fout in de Javascript opgelost.

 

[pleio] v1.2.19 Woensdag 4 mei 2016

 • De plugin pleio_rest vernieuwd. De mogelijkheid toegevoegd om bestanden en mappen te lezen in groepen.
 • De plugin birthdays vernieuwd. Een probleem opgelost waarbij soms niet alle verjaardagen getoond werden.
 • De plugin theme_eersel vernieuwd. Een probleem opgelost waarbij het plaatje aan de onderkant van de pagina soms knoppen van het submenu bedekten.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Een probleem opgelost met het wijzigen van evenementen die op privé staan.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. De functionaliteit "Publieke content zichtbaar" hernoemd naar "Delen buiten de deelsite" en ook delen met ingelogde gebruikers hierbij geblokkeerd.
 • De versleuteling van de in Pleio opgeslagen wachtwoorden verder versterkt door over te stappen op de PHP functie password_hash.

[pleio] v1.2.18 Donderdag 28 april 2016

 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Sommige karakters worden nu ook juist getoond.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. De "meest bekeken" weergave wordt nu juist getoond.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen nog op test).
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Gebruikers worden nu niet meer overladen met berichten wanneer ze zich registreren op een gesloten deelsite.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. Ook mogelijkheid om vaste hoogte voor widget in te stellen in groepen.
 • De plugin ntlm_login verwijderd. Deze plugin is vanwege aangescherpte veiligheidseisen gedeactiveerd. Alle gebruikers zijn inmiddels overgestapt op het alternatief SAML2.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Bij de kopieermogelijkheid worden nu ook het programma en de registratievragen meegekopieerd.
 • De plugin thewire_tools vernieuwd. De notificaties zijn verbeterd. Groepen worden nu ook getoond.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om deelnemers een e-mailbericht te sturen.

[pleio] v1.2.17 Woensdag 20 april 2016

 • De plugin recaptcha toegevoegd als vervanging van image_captcha. Een vriendelijkere captcha om aanmeldingen van spammers tegen te gaan.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Zoeken in de widget gerepareerd.
 • Een secure_http = false flag toegevoegd aan Composer.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd (alleen beschikbaar op test). Menu werkt nu goed, logo & links in footer configureerbaar.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Een probleem met incorrecte ongelezen berichten bij deelsite-overzicht opgelost.

[pleio] v1.2.16 Donderdag 14 april 2016

 • De plugin event_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om een eigen tekst toe te voegen aan het registratie bevestigingsmailtje.
 • De plugin tinymce_extended vernieuwd. De spellingscontrole van de browser wordt nu gebruikt in alle velden.
 • De plugin pleio_template_selector vernieuwd. Meldingen van Pleio op de site zijn beter zichtbaar door meer marge.
 • De plugin group_tools vernieuwd. Een probleem opgelost met automatisch toevoegen van gebruikers aan de subgroepen. 
 • De plugin profile_manager vernieuwd. Een probleem opgelost met admin-only velden wanneer geforceerd profielveld aanvullen aanstaat.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Het "wil je lid worden" bericht wordt nu alleen nog maar in de groep-context getoond.
 • De plugin theme_oirschot vernieuwd. De vacaturelink is aangepast.
 • De plugin theme_glz vernieuwd. De verwijzing naar het pakket is gerepareerd.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Het thema is nu meer aanpasbaar door de gebruiker.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Haal revisies nu uit de log van Capistrano.
 • Capistrano-scripts toegevoegd voor het uitrollen van nieuwe versies van Pleio.

[pleio] v1.2.15 Woensdag 6 april 2016

 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Notificaties werken nu ook voor deelsites.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. 
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Niet-subsite leden kunnen niet langer lid worden van open groepen in gesloten deelsites.

[pleio] v1.2.14 Woensdag 30 maart 2016

 • De plugin birthdays vernieuwd. De plugin toont nu altijd x komende verjaardagen.
 • De plugin waternet_werkorders verwijderd. De plugin wordt niet meer gebruikt.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om deelnemers toe te voegen aan een groep.
 • De plugin pleio_beconnummer vernieuwd. Een probleem opgelost dat BECON-nummer soms niet goed gevalideerd werd.
 • De plugin pleio_template_selector vernieuwd. Vergrootglas in zoekbalk wordt nu goed weergegeven.
 • De plugin group_tools vernieuwd. Een "toon meer" link toegevoegd aan de groepsactiviteiten widget.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. Een "toon meer" link toegevoegd aan de activiteitenwidget.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Een de-registratiepunt toegevoegd aan de push notificaties.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Aangepaste profielstijl voor het extranet.

[pleio] v1.2.13 Woensdag 23 maart 2016

 • De plugin event_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om voor- en achternaam los te vragen.
 • De plugin elgg_modifications vernieuwd. Pleio logo toegevoegd aan de mailings.
 • De plugin group_tools vernieuwd. Reparatiefuncties voor toegangsniveau's verborgen.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Berichten worden nu asynchroon verstuurd, titels van wire berichten correct weergegeven, UTF-8 output en een aantal problemen opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijl toegevoegd op Pleio test. Een eerste proefversie van de nieuwe (responsive) plugin.
 • De plugin static naar een oudere versie teruggedraaid. Dit lost tijdelijk problemen met permissies in groepen op.

 

[pleio] v1.2.12 Donderdag 17 maart 2016

 • Een mogelijkheid toegevoegd om a-synchroon taken te plannen via de klasse PleioAsyncTaskhandler.
 • De plugin simplesaml vernieuwd. Geforceerd inloggen kan nu beperkt worden voor een bepaalde IP range, een mogelijkheid toegevoegd om de weergavenaam van SAML diensten aan te passen.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Sommige objecten hebben nu ook links gekregen. Verder worden push notificaties a-synchroon verstuurd.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Widgetpagina's hebben nu dezelfde permissieniveau's als de hoofdpagina.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.

 

[pleio] v1.2.11 Woensdag 9 maart 2016

 • De plugin pleio_questions vernieuwd. Toon alleen de groepen waar de gebruiker lid van is bij het plaatsen van een vraag in een groep.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Evenementen en profielen toegevoegd.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Maak gebruik van de juiste entity_view_counter functie.
 • De plugin entity_view_counter vernieuwd. Prestaties van de plugin verbeterd.

[pleio] v1.2.10 Woensdag 2 maart 2016

 • De plugin group_tools vernieuwd. Er kon in sommige gevallen een probleem optreden waardoor er geen groep gemaakt kon worden. Daarnaast wordt nu de subgroep titel getoond in het venster waar permissies gewijzigd worden.
 • De plugin pleio_rest geintroduceerd. Een nieuwe gedocumenteerde restful API voor de nieuwe Pleioapp.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Bestanden en mappenbeheer werkt nu beter in de persoonlijke map. Verder een widget bestanden en mappen toegevoegd.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. Een optie sorteren op laatst gewijzigd toegevoegd aan de artikelen met tag widget. Daarnaast afbeeldingen, fotoalbums en online documenten toegevoegd aan artikelen met tag.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Compatibiliteit met de nieuwe artikelen met tag widget.
 • De plugin questions vernieuwd. Mogelijkheid tot het verplaatsen van vragen tussen groepen toegevoegd.

 [pleio] v1.2.9 Woensdag 24 februari 2016

 • De plugin group_tools vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd zodat het starten van discussies beperkt kan worden tot groepsbeheerders.
 • Stijlprobleem met de 404 pagina opgelost.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd (alleen op test). Push notificaties werken nu.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De AMQP klasse gegeneraliseerd. Voorbereiding voor de nieuwe elasticsearch plugin.
 • De plugin ws_pack vernieuwd. Push notificaties verwijderd vanwege prestatieproblemen.
 • De plugin questions vernieuwd. Tijdelijk verplaasen naar andere groepen uitgezet, komt volgende release terug.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Aantal vragen in gebruikersprofiel klikbaar gemaakt.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Vragenlijst staat nu altijd aan.

 [pleio] v1.2.8 Woensdag 17 februari 2016

 • De pagina met de pagina niet gevonden foutmelding heeft een zoekveld gekregen om inhoud te zoeken.
 • De plugin profile_sync is vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om één bronveld te kopiëren naar verschillende doelvelden.
 • De plugin elgg_modifications is vernieuwd. De sitemap bevatte een bug.
 • De plugin elasticsearch is vernieuwd. De zoekresultaten zijn verbeterd door gebruik van n-grams.
 • De plugin questions is vernieuwd. Een expert heeft nu de mogelijkheid om vragen te verplaatsen tussen groepen.

 [pleio] v1.2.7 Woensdag 10 februari 2016

 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Betere permissie-afhandeling voor gebruikers die niet lid zijn van de deelsite maar wel van groepen in de deelsite.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De plugin tell_a_friend vernieuwd. Een spelfout opgelost.
 • De plugin pleiofile geïntroduceerd. Deze plugin is een vervanging van file_tools.

 [pleio] v1.2.6 Woensdag 3 februari 2016

 • Plugin subsite_manager vernieuwd. De belasting op de servers voor de periodieke opdrachten wordt nu beter verspreid.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Niet-ingelogde gebruikers kunnen nu ook documenten lezen wanneer ze daar rechten toe hebben.

 [pleio] v1.2.5 Woensdag 27 januari 2016

 • De plugin pleiobox vernieuwd. De levensduur van refresh_tokens is nu verlengd naar 6 maanden.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Een bug opgelost waarbij het veld van verzender niet goed werkte in notificaties voor de evenementbeheerder.
 • De plugin birthdays vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om het aantal weer te geven verjaardagen te limiteren.
 • De plugin theme_oirschot vernieuwd. Niet-leden van de deelsite zien nu alleen hun eigen groepen.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Zoeken op tags is nu niet meer hoofdlettergevoelig.

 [pleio] v1.2.4 Donderdag 21 januari 2016

 • De plugin pages_tools vernieuwd. Groepsbeheerders kunnen nu permissieniveau's aanpassen van pagina's in de groep.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. De "meer items" link in de favorietenwidget gerepareerd.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Niet-gevalideerde gebruikers kunnen nu handmatig door de beheerder naar de wachtlijst verplaatst worden.
 • De plugin pleio_api vernieuwd. Compatibiliteit voor de nieuwe versie.
 • De plugin search_advanced vernieuwd. De link bekijk meer resultaten weggehaald in gecombineerde weergave.

[pleio] v1.2.3 Woensdag 13 januari 2016

 • De plugin subsite_manager vernieuwd. Het maken van nieuwe subsites is sneller geworden.
 • De plugin birthdays opnieuw geïntroduceerd. De plugin is geoptimaliseerd voor snelheid.

[pleio] v1.2.2 Woensdag 6 januari 2016

 • De plugin elgg_modifications vernieuwd. Een automatisch gegenereerde sitemap voor zoekmachines.
 • De plugin static vernieuwd. Ondersteuning voor tags toegevoegd, een permissie-probleem opgelost.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. Ondersteuning voor statische pagina's in de widget inhoud met tag.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. De optie van de plugin rewrite wordt nu getoond in de beheertools.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Betere ondersteuning voor pleiofile.
 • De plugin pleiofile vernieuwd (alleen beschikbaar op test). Een aantal fouten opgelost. Toegevoegd: verplaatsen van items en het toevoegen van tags.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd (alleen beschikbaar op test). Ondersteuning voor sites met alleen toegang voor ingelogde gebruikers toegevoegd.
 • De plugin pleiobox vernieuwd. Ondersteuning voor sites met alleen toegang voor ingelogde gebruikers toegevoegd.

[pleio] v1.2.1 Woensdag 30 december 2015

 • Een probleem opgelost met het accepteren van lidmaatschapsverzoeken door de deelsitebeheerder.
 • De plugin pleio_rest vernieuwd. Deze is alleen beschikbaar op test. Code opnieuw gestructureerd, andere telling van ongelezen berichten.

[pleio] v1.2 Woensdag 23 december 2015

 • Update naar Elgg 1.8.20. Lost een aantal bugs en beveiligingsproblemen op.
 • De plugin pleiofile vernieuwd (alleen beschikbaar in de testomgeving). Onder andere ZIP download toegevoegd, betere selectie van items en voorgangsindicatie voor uploads.
 • De plugin subsite_manager vernieuwd. De noindex tag is nu alleen nog maar beschikbaar op deelsites.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Er wordt beter gedetecteerd of file_toolsaanstaat.
 • De plugin elgg_modifications vernieuwd. Voegt een X-UA-Compabible meta tag toe om te zorgen dat Pleio niet in compatibiliteitsmodus uitgevoerd wordt op Internet Explorer.

[pleio] v1.1.4 woensdag 16 december 2015

 • De plugin widget_manager is vernieuwd. De widget artikelen met tag heeft nu alfabetische en handmatige sortering.
 • De plugin group_tools is vernieuwd. Discussiestatus tabs toegevoegd.
 • De plugin elasticsearch is vernieuwd. De zoekresultaten zijn verbeterd en zoekt nu standaard op deelwoorden.
 • De plugin pleio_beconnummer is vernieuwd. Het BECON veld wordt nu standaard als privé opgeslagen.
 • De plugin event_manager is vernieuwd. Gebruikers ontvangen altijd een mail bij uitschrijven, datum volgorde aangepast voor Nederlandse gebruikers, een kopieerfunctie om evenementen te dupliceren.
 • De plugin newsletter is vernieuwd. Groepsbeheerders kunnen nu nieuwsbrieven maken.
 • De plugin subsite_manager is vernieuwd. Permissies voor gebruikers die niet lid zijn van een groep maar wel van een site worden nu beter afgehandeld. Ook zijn toegangsniveaus waar ze niet naar kunnen schrijven nu verborgen.
 • De plugin entity_view_counter is terug. De prestatieproblemen zijn opgelost.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin profile_sync is vernieuwd.

[pleio] v1.1.3 9 december 2015

 • De plugin pleiobox vernieuwd (bugfix).
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin haarlem_tangram toegevoegd.
 • De plugin static vernieuwd.
 • De plugin todos vernieuwd.
 • De testdatabase voor ontwikkelaars vernieuwd.
 • De plugin search_advanced vernieuwd.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Is nog in beta.
 • De plugin widget_manager vernieuwd. De elementen in de widget artikelen met tag zijn nu sorteerbaar.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Toegangsniveau's voor metadata zijn gerepareerd. Verder is de code opnieuw gestructureerd.

(pleio] v1.1.2 18 november 2015 

 • Ondersteuning voor andere datum formaten in de Javascript datum kiezer.
 • De plugin todos vernieuwd.
 • De plugin search_advanced vernieuwd.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om tags te zoeken, doorzoekt nu ook prive inhoud. Bugfix voor het zoeken door deelsitebeheerders.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin static vernieuwd. Komt weer van de oorspronkelijke Coldtrick versie.
 • De plugin pleiobox vernieuwd. Code van bestandsbeheer in groepen ondergebracht in aparte pleiofile plugin.
 • De plugin pleiofile toegevoegd aan de testomgeving.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Controleert eerst of file_tools aanstaat alvorens menu aanpassingen te maken.

[pleio] v1.1.1 4 november 2015

 • De plugin Pleiobox vernieuwd. Een aantal toevoegingen en bugfixes.
 • De plugin Elasticsearch vernieuwd. Een aantal bugfixes.
 • De plugin entity_view_counter tijdelijk uitgezet.
 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Een aantal designaanpassingen.
 • De plugin profile_manager aangepast. Een bugfix.
 • De plugin simplesaml en elgg_modifications vernieuwd. Probleem met redirects opgelost.
 • README.md vernieuwd. Wat uitbreiding om nieuwe developers snel aan het werk te krijgen.

[pleio] v1.1 14 oktober 2015

 • De elasticsearch plugin is nu in productie! Activeren kan door bij de Elasticsearch instellingen de plugin op actief te zetten.
 • De birthdays plugin tijdelijk verwijderd. Zorgde voor performance problemen.
 • De subsite_manager plugin vernieuwd. Mogelijkheid om gebruikers in batch te verwijderen, een beveiligingsfix, en vanaf nu een centrale pluginvolgorde gedicteerd door de hoofdsite.
 • De theme_ffd plugin vernieuwd. Een bugfix in Javascript voor Firefox ondersteuning.
 • De profile_manager vernieuwd. Zorg dat een aantal velden prive blijven bij het aanvullen van het profiel.
 • De widget_manager vernieuwd. Timeout bij RSS ophalen verlaagd.

[pleio] v1.0.9 1 3 oktober 2015

 • De eerste versie van de pleiobox plugin toegevoegd. Maakt het mogelijk om met de Pleiobox app in te loggen op Pleio.
 • Een update van de widget_manager. In de admin_search widget kan nu op gebruikers gezocht worden.
 • Een spelfout in de todos plugin opgelost.

[pleio] v1.0.8 1 oktober 2015

 • Een update van subsite_manager. Verplichte profielvelden worden nu correct overerfd van het hoofdniveau. Bij het importeren van nieuwe gebruikers op de deelsite worden ze nu (ook bij een gesloten deelsite) correct lid gemaakt.
 • Een update van questions. Een filter toegevoegd in het workflowsysteem om een beter overzicht te krijgen van gesloten en open workflows.

[pleio] v1.0.7 24 september 2015

 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De plugin todos vernieuwd. Todo items kunnen nu op alle pagina's geopend en gesloten worden en notificaties zijn mogelijk voor todo items die te laat zijn.

[pleio] v1.0.6

 • De plugin elgg_modifications gerepareerd. Bevat nu een before requirement om problemen met plugin volgordes te voorkomen.
 • De plugins csv_exporter vernieuwd. Een mogelijkheid om alle beheerders als veld te exporteren toegevoegd.
 • De plugin profile_sync gerepareerd. Ging in sommige gevallen in de fout bij metadata synchronisatie.

 

[pleio] v1.0.5

 • De event_manager vernieuwd. De tabbladen zijn nu vertaalbaar
 • De plugin rewrite toegevoegd. Hiermee kan een deelsite-beheerder niet-bestaande links doorsturen naar willekeurige pagina's.
 • De plugin odt_editor vernieuwd. Een beter "locking" mechanisme waardoor een andere gebruiker sneller aan hetzelfde document kan werken, probleem met stijl opgelost wanneer een groep een eigen achtergrond heeft.
 • De plugin vocontent_modifications vernieuwd. Een user-agent toegevoegd aan de API verzoeken naar VO-Content. Nu worden we niet meer geblokkeerd door hun firewall en werkt BRIN validatie weer.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. ID atribuut toegevoegd aan login en wachtwoord veld zodat automatisch ingelogd kan worden door Pagefreezer
 • De widget group activiteit van group_tools aangepast. Het maximaal aantal groepen verhoogd naar 50.
 • De plugin theme_rdm vernieuwd. De event_manager wordt niet langer overschreven in het thema.

 

[pleio] v1.0.4 

 • Thema theme_pleio en template_selector aangepast. Meldingen worden nu duidelijker weergegeven.
 • Een bugfix voor profile_sync toegevoegd. Correcte permissies bij overschrijven metadata voor ELGG1.8.
 • Een bugfix voor blog_tools. Blog icoon wordt nu correct weergegeven, wat code opnieuw gestructureerd.
 • Een functionaliteit toegevoegd aan developer_tools. Nu de mogelijkheid om langzame queries te loggen.
 • Thema theme_eersel vernieuwd en verplaatst naar eigen repository in Packagist.
 • Thema theme_ffd vernieuwd. Een aantal stijl updates.

 

 

[pleio] v1.0.3 

 • De plugin profile_manager uitgebreid. Een optie toegevoegd om het invullen van verplichte velden te forceren (zie instellingen). Gebruikers die verplichte velden niet hebben ingevuld worden na inloggen gevraagd om de profielvelden aan te vullen.
 • Pleio foutmeldingen (fataal en niet gevonden) verbeterd. Ze zien er een stuk mooier (en plezieriger) uit. Daarnaast worden nu de juiste HTTP status codes meegestuurd.
 • De plugin elasticsearch vernieuwd (experimenteel) configureerbare index, index creatie vanaf console.
 • De plugin ws_pack vernieuwd.
 • De plugin theme_ffd vernieuwd. Een aantal stijlupdates.

Bugs en wensenlijst

Bezig met laden van de lijst...

Storingen

Donderdag 1 september tijd 14::50

Pleio had vandaag 1 september te kampen met een storing. Deze storing heeft 15 minuten geduurd. De reden voor de storing was een bug in de update van [Pleio/pleio] v1.3.2. We hebben het opgelost door de volledige update van gisterenavond terug te draaien naar versie [Pleio/pleio] v1.3.1. Vanavond zullen we versie [Pleio/pleio] v1.3.3 uitbrengen de bugs zijn daarin opgelost! 

Op dit moment zijn er geen storingen anders dan de bugs hiernaast bekend!

Donderdag 15 oktober tijd: 8:08

Storing op de Pleio colo 2 server, daardoor zijn zowel stats.pleio.nl als Etherpad niet te benaderen! De verwachting is dat dit rond 9:00 is opgelost!

Bij het verhuizen van de pleio vips naar onze nieuwe loadbalancers is iets mis gegaan waardoor door stats.pleio.nl en etherpad.pleio.nl uitkwamen op de pleio.nl pool. Inmiddels is het probleem verholpen en zijn piwik en etherpad weer bereikbaar.

10 september 2015

cfengine heeft nu 2x alle vhost dirs gemoved zodat pleio.nl even onbereikbaar was.

1 juli 2015

Pleio was vanochtend tussen 09:00 en 09:40 traag. Na analyse werd snel duidelijk dat intensief gebruik van de zoekfunctionaliteit het verkeer voor andere Pleio gebruikers traag maakte. Dit komt met name doordat in de huidige implementatie van de zoekfunctionaliteit gebruik is gemaakt van de MySQL functie LIKE en wildcards. Deze implementatie is niet schaalbaar en staat al langer op de aandachtslijst van Pleio. Om het probleem op korte termijn op te lossen hebben wij ervoor gekozen om het zoekverkeer niet langer uit te voeren op de master database server, maar op de slave server. Dit zorgt ervoor dat zoekverkeer niet langer het reguliere verkeer stoort. Op langere termijn wordt het probleem opgelost door een integratie met Elasticsearch waardoor zoeken niet alleen sneller maar ook accurater wordt. Naar verwachting wordt deze integratie voor 1 augustus opgeleverd.