Pleio

Engels | Nederlands

Laatste update 20 september 2017 BIT

[Pleio/pleio-standalone] v1.3.52 woensdag 20 september 2017  

 • De plugin pleio_template vernieuwd. Mogelijkheid om eigen kleuren te kiezen, groepen verbeterd, filters staan nu standaard op "mijn thema's".
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Probleem opgelost met breedte van afbeelding.

 [Pleio/pleio-standalone] v1.3.51 woensdag 31 augustus 2017  

 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd. Nieuwe kleuren in promo widget.
 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om de titel aan te passen in de verwijzingen van de poll.

[Pleio/pleio-standalone] v1.3.50 donderdag 24 augustus 2017  

 • De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. De mogelijkheid om een poll te starten toegevoegd aan de homepagina.
 • Een fout opgelost bij de optie: "Limiteer het starten van discussies tot de groepsbeheerder". Gebruikers kunnen nu wel reageren op een gestarte discussie.
 • De plugin recaptcha vernieuwd. Een optie toegevoegd om registratie te limiteren tot alleen Europese landen.

[Pleio/pleio-standalone] v1.3.49 woensdag 27 juli 2017  

 • De plugin pleio_templateis vernieuwd. De mogelijkheid toegevoegd om e-mail overzichten te ontvangen, evenementen toegevoegd, een aantal kleine problemen opgelost.

   [Pleio/pleio-standalone] v1.3.48 woensdag 27 juli 2017  

 • De plugin subsite_manageris vernieuwd. Nu wordt de naam ook overschreven bij het importeren van bestaande gebruikers, niet alleen de andere profielvelden.
 • De plugin pleio_main_templateis vernieuwd. De stijl van de Pleio registratie en loginpagina is veel lichter geworden.

  [Pleio/pleio-standalone] v1.3.47 maandag 31 juli 2017   

 • De plugin profile_syncis vernieuwd. Er is een klein foutje opgelost.

  [Pleio/pleio-standalone] v1.3.46 woensdag 12 juli 2017 

 • De plugin rijkshuisstijlis vernieuwd. Nu wordt de tijd in het workflow-systeem ook correct getoond.
 • De plugin theme_haarlem_intranetis vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen zijn gedaan, verder
 • De plugin profile_syncis vernieuwd. Een aantal kleine problemen zijn opgelost.
 • Er zijn betere foutmeldingen toegevoegd wanneer een pagina niet bestaat of wanneer er serverfouten ontstaan.
 • De plugin elasticsearchis vernieuwd. Vanaf nu worden menu items niet meer getoond in de zoekresultaten.

   [Pleio/pleio-standalone] v1.3.45 woensdag 6 juli 2017 

 • De plugin pleio_templateis vernieuwd. Een aantal stijlproblemen opgelost en sommige links gerepareerd
 • De plugin profile_syncis vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om groepslidmaatschappen te synchroniseren
 • De plugin elasticsearchis vernieuwd. Het indexeren van documentinhoud is nu ook mogelijk in de batch functie

   [Pleio/pleio-standalone] v1.3.44 woensdag 28 juni 2017 

 • De plugin elasticsearchVanaf nu is ook de inhoud van bestanden doorzoekbaar. Met deze release worden nieuwe bestanden automatisch geïndexeerd, de bestaande bestanden worden over een aantal dagen ook geïndexeerd.
 • De plugin pleio_templateDe stijling is verbeterd en evenementen is in proef toegevoegd.

   [Pleio/pleio-standalone] v1.3.43 woensdag 14 juni 2017 

 • E-mails vanaf Pleio worden nu altijd vanaf noreply@pleio.nlHierdoor kunnen mails correct met DKIM en SPF ondertekend worden en wordt de kans op ontvangst verhoogd. Als Reply-To adres wordt nog steeds het site-specifieke adres gebruikt.
 • De plugin pleioboxis vernieuwd. Werkt nu ook zonder dat de plugin file_tools aanstaat.

  [Pleio/pleio-standalone] v1.3.42 woensdag 7 juni 2017 

 • De plugin pleio_templateis vernieuwd. Er is veel functionaliteit bijgekomen zoals een verbeterde editor, embedden van social media en bestanden en een mogelijkheid om schermbreed een video op te nemen in blogs en nieuws.
 • De plugin theme_ffdis vernieuwd. Tijd wordt nu overal absoluut in plaats van relatief weergegeven.
 • De plugin tinymceis vernieuwd naar versie 4.6.3. Deze versie toont een waarschuwing wanneer toegang tot het klembord wordt geweigerd.
 • De plugin pleiofileis vernieuwd. Het is nu mogelijk om ook vanuit de widget bestanden te selecteren en te downloaden. Ook is

 [Pleio/pleio-standalone] v1.3.41 donderdag 31 mei 2017 

 • De plugin theme_ffd De link naar antwoorden is nu klikbaar.
 • De plugin questions Een overzicht toegevoegd van antwoorden van een bepaalde gebruiker.
 • De unit testen werken nu ook op PHP7
 • De plugin htmlawed Links naar mycorsa werken nu goed
 • De plugin rijkshuisstijl Paginatie in Internet Explorer werkt nu goed.
 • De plugin widget_manager Is niet langer afhankelijk van Elasticsearch.
 • De plugin pleiofile Nu worden weer vinkjes gebruikt om items te selecteren. Verder is er de mogelijkheid toegevoegd om bestanden te slepen naar het bestandenoverzicht.

 [Pleio/pleio-standalone] v1.3.40 donderdag 3 mei 2017 

 • Het ledenoverzicht gerepareerd

Het ledenoverzicht gerepareerd

      Pleio/pleio] v1.3.39 woensdag 27 april 2017 

 • De plugin elasticsearch Betere behandeling van accenten.

Pleio/pleio] v1.3.38 woensdag 19 april 2017 

 • De lijst van activiteiten in de event_managerwordt nu in 1 lijst weergegeven in plaats van tabs.
 • In de widget "online gebruikers" worden nu alle gebruikers getoond die het laatste uur hebben ingelogd in plaats van het laatste kwartier.

 

      Pleio/pleio] v1.3.37 maandag 14 april 2017 

 • In de pleiofileplugin worden nu ook de reacties op bestanden getoond via een icoontje.
 • Het is nu mogelijk om de naam van subgroepen te wijzigen.

      Pleio/pleio] v1.3.36 maandag 3 april 2017 

 • Een klein probleem opgelost in de news
 • Stuur geen notificaties naar geblokkeerde gebruikers.
 • De plugin pleio_template Een tijdelijke header voor leraar.nltoegevoegd.
 • De plugin elasticsearch Tags worden nu op de juiste wijze doorzocht.
 • De plugin pleio_rest Code geherstructureerd.
 • Er wordt weer iedere 5 minuten een token opgehaald omdat er anders time-out problemen optreden.
 • De plugin pleio_main_template Een registratielink toegevoegd op de startpagina. De gebruiker wordt daarnaast doorgestuurd naar de actie die hij aan het uitvoeren was na registratie.

     Pleio/pleio] v1.3.35 woensdag 22 maart 2017 

 • De beveiligingstokens worden nu iedere 15 minuten opgehaald.
 • De plugin tidypics Een niet gevonden pagina toegevoegd voor een onbekende eigenaar.
 • De plugin theme_ffd Mogelijkheid om te sorteren toegevoegd.
 • De plugin elasticsearch Tags in groepen worden nu ook geindexeerd.
 • De plugin rijkshuisstijl Auto-aanvullen bij tags aangepast. Een probleem met de videos opgelost.

    Pleio/pleio] v1.3.34 woensdag 8 maart 2017 

 • De wijzigingen in theme_ffdteruggedraaid m.b.t. sorteren van pagina's.
 • De plugin group_tools Export functies van groep en subgroep samengevoegd. Guid toegevoegd in de export, profielvelden verwijderd van de export.
 • De plugin csv_exporter Een mogelijkheid toegevoegd om e-mailadres van groepsbeheerder te exporteren.

    Pleio/pleio] v1.3.33 vrijdag 24 februari 2017

 • De plugin pleio_template Geen commentaar op nieuws toestaan, toon samenvatting bij activiteiten.
 • De plugin csv_exporter Mogelijkheid toegevoegd om tags van gebruikers te exporteren.
 • De plugin subsite_manager Toon de optie alle gebruikers en groepsuitnodigingen voor de deelsitebeheerder.
 • De plugin theme_ffd Mogelijkheid toegevoegd om sorteeroptie te wijzigen naar vraag en antwoord.
 • De plugin rijkshuisstijl Index van CPF is nu de vragenlijst.

     Pleio/pleio] v1.3.32 woensdag 22 februari 2017

 • De plugin rijkshuisstijl Toon ook de gebruikersnaam in het profiel.
 • De plugin pleio_template Toon het initiatief widget correct.

    Pleio/pleio] v1.3.31 maandag 20 februari 2017

 • Een probleem opgelost met profile_sync. Verwijzing naar laatste versie gerepareerd.
 • Een probleem opgelost met rijkshuisstijl. Toon de correcte profielinformatie in het wijzig-scherm voor gebruikers.

    Pleio/pleio] v1.3.30 woensdag 15 februari 2017

 • De plugin pleio_template Het thema is verder gegeneraliseerd voor hergebruik, een aantal kleine problemen opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijl Wat code verbeterd. Een optie toegevoegd voor de beheerder om profielinformatie te wijzigen.
 • De plugin csv_exporter Een optie toegevoegd om site nieuwsbrief-aanmeldingen te exporteren.
 • De plugin ictu_laa
 • De plugin blog_tools Een blog werd niet goed teruggezet naar concept bij een automatische verloopdatum.

    Pleio/pleio] v1.3.29 woensdag 8 februari 2017

 • De plugin tinymce_extended Functionaliteit van deze plugin kan nu weer overschreven worden door individuele thema's.
 • De plugin rijkshuisstijl Een probleem opgelost in de populaire vragen.
 • De standaard configuratie van htmlawed wordt nu gebruikt om content te filteren.
 • De plugin group_tools Als deelsite-beheerder heb je nu de mogelijkheid om alle groepsuitnodigingen van de site te bekijken in het beheerpaneel. De widget "Mijn groepen" toegevoegd voor de startpagina. Een kolom last_login en last_action toegevoegd aan de CSV export van groepsleden.
 • De plugin questions De knop "stel een vraag" toegevoegd aan de vragen widget in een groep.
 • De plugin file_tools Een klein probleem opgelost, toon alleen knoppen in de widget wanneer er geschreven kan worden in de groep.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een klein probleem met TinyCME CSS content opgelost.
 • De plugin elasticsearch De clientversie is vernieuwd, pagina's en hoofdpagina's worden samen getoond, een aantal missende vertalingen toegevoegd.
 • De plugin pleiofile Limiet van het aantal mappen staat nu op 4000.
 • De plugins opnieuw ingedeeld, er wordt geen gebruik meer gemaakt van een eigen Composer repository maar alleen van Packagist.

   Pleio/pleio] v1.3.28 dinsdag 1 februari 2017

 • De plugin htmlaweden tinymce_extended Een XSS beveiligingsprobleem opgelost. Het is vanaf nu niet meer toegestaan om Iframes toe te voegen op Pleio, behalve IFrames gericht naar Youtube en Vimeo. In de TinyMCE editor kun je de nu niet meer de beveiliging overschrijven.
 • De plugin content_subscriptions De groepsinstellingen hebben nu geen invloed meer op de notificatie.
 • De plugin subsite_manager Een probleem opgelost in randgevallen waarbij de site_guid niet gegeven is in een entiteit.
 • De plugin pleio_template Een probleem opgelost bij het wijzigen van tags.
 • De plugin rijkshuisstijl Populaire vragen zijn nu gelimiteerd tot een maand.

  Pleio/pleio] v1.3.27 dinsdag 24 januari 2017

 • De profielafbeelding kan nu geladen worden vanaf ODC.

 Pleio/pleio] v1.3.26 maandag 23 januari 2017

 • De plugin pleio_main_template(Pleio hoofdniveau) vernieuwd. De procedure voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord is veranderd. Nu stel je zelf een nieuw wachtwoord in. Verder is een CAPTCHA code toegevoegd om spammers te weren van het platform. Ook is het inloggen nu compatible met ODC, inclusief SAML2.
 • De plugin rijkshuisstijl Een aantal stijlaanpassingen voor CPF (Belastingdienst).

 

Pleio/pleio] v1.3.25 donderdag 19 januari 2017

 • De plugin tagcloudis verwijderd. De plugin zorgt voor te veel vertraging op de database.

 

Pleio/pleio] v1.3.24 woensdag 18 januari 2017

 • De plugin theme_haarlem_intranet Wat debug-code verwijderd.
 • De plugin pleio_template Teruggedraaid naar een oudere versie vanwege incompatibiliteit met nieuwe apollo-client.

Pleio/pleio] v1.3.23 dinsdag 17 januari 2017

 • De plugin subsite_manager is vernieuwd. De entity cache wordt nu op de juiste manier gecontroleerd.
 • De plugin pleio_template is vernieuwd. Een stijlupdate voor een nieuws-tile.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Wijzigingen voor elasticsearch zijn tijdelijk gedeactiveerd.
 • Het standaard permissieniveau voor de Elgg dataroot mappen is nu aangepast naar 750.

 

Laatste updates BIT 2016

Pleio/pleio] v1.3.22 woensdag 23 december 2016

 • De plugin pleio_rest vernieuwd. De OAuth login flow (voor standalone sites) is nu verbeterd.
 • De plugin entity_view_counter vernieuwd. We leggen nu een aparte log aan van views om zo een overzicht van de meest populaire objecten over een bepaalde tijd te geven.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. Schrijfrechten gedragen zich nu iets anders. Leden van de groep kunnen altijd in submappen schrijven, schrijfrechten bepalen nu wie de map zelf mag bewerken. Het is mogelijk om per groep in te stellen of niet-beheerders mappen en bestanden mogen maken.

Pleio/pleio] v1.3.21 woensdag 21 december 2016

 • De plugin tinymce vernieuwd. Het CSS attribuut font-family wordt nu niet meer in de editor overschreven.
 • Een backup functie toegevoegd aan de console
  De plugin pleio_template vernieuwd. Zoeken en selectievelden verbeterd. Verder wat stijlupdates.
 • De plugin event_manager vernieuwd. Aangemelde personen worden niet meer standaard getoond. Verder worden gebruikers zonder Pleio account nu niet meer getoond in de overzichtslijst, behalve voor beheerders van het evenement. De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Het NVWA logo is toegevoegd.

Pleio/pleio] v1.3.20 donderdag 15 december 2016

 • De plugin pleio_template vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd voor logging en een paar kleine zaken opgelost.
 • De plugin file_tools vernieuwd. De beschrijving van een bestand wordt nu weer correct opgeslagen.

Pleio/pleio] v1.3.19 vrijdag 9 december 2016

 • De plugin elasticsearch vernieuwd. Doorzoek profielvelden voor gebruikers op de juiste manier.
 • De plugin pleiofile vernieuwd. In de widgets kan de optie "geavanceerd" nu weer gebruikt worden.
 • De plugin pleio_template vernieuwd. Optie voor Google Analytics en Piwik toegevoegd.

Pleio/pleio] v1.3.18 donderdag 8 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal UX verbeteringen zijn doorgevoerd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Stuur een gebruiker naar de startpagina wanneer hij al is ingelogd via SAML
De plugin file_tools vernieuwd. Een fout opgelost bij het niet correct opslaan van de tags.
De plugin pleio en pleio_rest vernieuwd. Eerste ondersteuning voor eigen Pleio instanties ingebouwd.
Pleio/pleio] v1.3.17 maandag 5 december 2016

De plugin file_tools is vernieuwd. De flash uploader is vervangen met een HTML5 variant.
De plugin pleiofile is vernieuwd. Het aantal mappen in de picker is nu gelimiteerd tot 2500.
De plugin rijkshuisstijl is vernieuwd. Voorgeselecteerde radio-button wordt nu goed getoond.
De plugin widget_manager is vernieuwd. Het aantal items in de artikelen met tag widget is nu gelimiteerd tot 50 stuks.
De plugin theme_haarlem_intranet is teruggebracht naar een oudere versie. 
De plugin ws_pack is aangepast. Alleen items met publieke en site permissie-niveau worden getoond in de resultaten.

Pleio/pleio] v1.3.16 woensdag 23 november 2016

De plugin elasticsearch is vernieuwd. Zoekt nu ook site-leden en tags
De plugin members is vernieuwd. Sorteren van gebruikers gebeurt nu met hulp van Elasticsearch. Sorteren is gelimiteerd en sorteren op alleen foto voorlopig niet meer mogelijk.
De plugin questions is vernieuwd. Het aantal items in de widget is nu gelimiteerd.
Pleio/pleio] v1.3.15 zondag 21 november 2016

De plugin subsite_manager is vernieuwd. Prestatieverbeteringen doorgevoerd.
De tagclouds aan de zijkant zijn tijdelijk gedeactiveerd vanwege slechte prestaties. Ze komen begin januari weer terug.

Pleio/pleio] v1.3.14 vrijdag 18 november 2016

De ontwikkel-handleiding vernieuwd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Patch voor prestatie-verbeteringen teruggedraaid.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
Pleio/pleio] v1.3.13 woensdag 16 november 2016

Een aantal snelheidsoptimalisaties uitgevoerd.
De plugin digest aangepast. Vrienden worden niet langer in de stroom getoond.
Een nieuwe testsuite toegevoegd voor end-to-end tests
De plugin theme_haarlem_intranet aangepast. Een aantal stijlupdates.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Profielvelden worden ook gesynchroniseerd wanneer het account al bestaat.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin theme_eersel vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin simplesaml vernieuwd. Er wordt geen melding meer getoond als de gebruiker al ingelogd is.
Pleio/pleio] v1.3.12 woensdag 9 november 2016

De plugin entity_view_counter vernieuwd. Wanneer een nieuwsbrief verstuurd wordt telt dit niet meer als een "view".
De plugin elasticsearch vernieuwd. Zoektermen met een hoofdletter worden nu correct afgehandeld
De plugin pleio_template vernieuwd. Een eerste productieversie is uitgebracht.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een welkomsttekst toegevoegd, de plugin content_subscriptions is nu als afhankelijkheid toegevoegd.
De plugin pleiofile vernieuwd. Werkt nu goed met een touchscreen, mogelijkheid om meerdere widgets toe te voegen inclusief het selecteren van een submap voor een widget.
De plugin elgg_modifications en subsite_manager vernieuwd. Een optie toegevoegd om Pleio algemene voorwaarden aan of uit te zetten.
Pleio/pleio] v1.3.11 woensdag 26 oktober 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Een probleem opgelost tijdens het toevoegen van sommige typen objecten.
De plugin rijkshuistijl vernieuwd. Registratieproces is verbeterd, stijlupdates doorgevoerd.
De plugin videos is vernieuwd. Een waarschuwing in de logs opgelost.
De plugin entity_view_counter is vernieuwd. Er wordt nu ook de site per view bijgehouden.
De plugin ws_pack is vernieuwd. Zoek REST API verloopt nu via Elasticsearch.
De plugin elasticsearch is vernieuwd. Staat nu overal standaard aan.
De plugin subsite_manager is vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om groepen samen te voegen (ben voorzichtig, functionaliteit nog in test!).
Pleio/pleio] v1.3.10 woensdag 19 oktober 2016

De plugin pleio vernieuwd. Een Android button toegevoegd en wat stijlupdates.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Betere compatibiliteit voor oudere browsers en stijlupdates.
De plugin elasticsearch vernieuwd. Commentaar is nu onderdeel van het object waarop gereageerd wordt.
De plugin localbox verwijderd. Deze plugin wordt niet meer ondersteund.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om inhoud van groepen te verplaatsen (nog in testfase).
De plugin pleiofile vernieuwd. Betere afhandeling van niet gevonden mappen, een "weet u zeker" venster toegevoegd voor verwijderen.
De plugin news vernieuwd. De aspect-ratio van het "uitgelicht" fototje klopt nu.

Pleio/pleio] v1.3.23 dinsdag 17 januari 2017

 • De plugin subsite_manager is vernieuwd. De entity cache wordt nu op de juiste manier gecontroleerd.
 • De plugin pleio_template is vernieuwd. Een stijlupdate voor een nieuws-tile.
 • De plugin theme_haarlem_intranet is vernieuwd. Wijzigingen voor elasticsearch zijn tijdelijk gedeactiveerd.
 • Het standaard permissieniveau voor de Elgg dataroot mappen is nu aangepast naar 750.

Pleio/pleio] v1.3.22 woensdag 23 december 2016

De plugin pleio_rest vernieuwd. De OAuth login flow (voor standalone sites) is nu verbeterd.
De plugin entity_view_counter vernieuwd. We leggen nu een aparte log aan van views om zo een overzicht van de meest populaire objecten over een bepaalde tijd te geven.
De plugin pleiofile vernieuwd. Schrijfrechten gedragen zich nu iets anders. Leden van de groep kunnen altijd in submappen schrijven, schrijfrechten bepalen nu wie de map zelf mag bewerken. Het is mogelijk om per groep in te stellen of niet-beheerders mappen en bestanden mogen maken.
Pleio/pleio] v1.3.21 woensdag 21 december 2016

De plugin tinymce vernieuwd. Het CSS attribuut font-family wordt nu niet meer in de editor overschreven.
Een backup functie toegevoegd aan de console
De plugin pleio_template vernieuwd. Zoeken en selectievelden verbeterd. Verder wat stijlupdates.
De plugin event_manager vernieuwd. Aangemelde personen worden niet meer standaard getoond. Verder worden gebruikers zonder Pleio account nu niet meer getoond in de overzichtslijst, behalve voor beheerders van het evenement. De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Het NVWA logo is toegevoegd.
Pleio/pleio] v1.3.20 donderdag 15 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd voor logging en een paar kleine zaken opgelost.
De plugin file_tools vernieuwd. De beschrijving van een bestand wordt nu weer correct opgeslagen.
Pleio/pleio] v1.3.19 vrijdag 9 december 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Doorzoek profielvelden voor gebruikers op de juiste manier.
De plugin pleiofile vernieuwd. In de widgets kan de optie "geavanceerd" nu weer gebruikt worden.
De plugin pleio_template vernieuwd. Optie voor Google Analytics en Piwik toegevoegd.
Pleio/pleio] v1.3.18 donderdag 8 december 2016

De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal UX verbeteringen zijn doorgevoerd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Stuur een gebruiker naar de startpagina wanneer hij al is ingelogd via SAML
De plugin file_tools vernieuwd. Een fout opgelost bij het niet correct opslaan van de tags.
De plugin pleio en pleio_rest vernieuwd. Eerste ondersteuning voor eigen Pleio instanties ingebouwd.
Pleio/pleio] v1.3.17 maandag 5 december 2016

De plugin file_tools is vernieuwd. De flash uploader is vervangen met een HTML5 variant.
De plugin pleiofile is vernieuwd. Het aantal mappen in de picker is nu gelimiteerd tot 2500.
De plugin rijkshuisstijl is vernieuwd. Voorgeselecteerde radio-button wordt nu goed getoond.
De plugin widget_manager is vernieuwd. Het aantal items in de artikelen met tag widget is nu gelimiteerd tot 50 stuks.
De plugin theme_haarlem_intranet is teruggebracht naar een oudere versie. 
De plugin ws_pack is aangepast. Alleen items met publieke en site permissie-niveau worden getoond in de resultaten.

Pleio/pleio] v1.3.16 woensdag 23 november 2016

De plugin elasticsearch is vernieuwd. Zoekt nu ook site-leden en tags
De plugin members is vernieuwd. Sorteren van gebruikers gebeurt nu met hulp van Elasticsearch. Sorteren is gelimiteerd en sorteren op alleen foto voorlopig niet meer mogelijk.
De plugin questions is vernieuwd. Het aantal items in de widget is nu gelimiteerd.
Pleio/pleio] v1.3.15 zondag 21 november 2016

De plugin subsite_manager is vernieuwd. Prestatieverbeteringen doorgevoerd.
De tagclouds aan de zijkant zijn tijdelijk gedeactiveerd vanwege slechte prestaties. Ze komen begin januari weer terug.

Pleio/pleio] v1.3.14 vrijdag 18 november 2016

De ontwikkel-handleiding vernieuwd.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Patch voor prestatie-verbeteringen teruggedraaid.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
De plugin pleio_template vernieuwd. Een aantal stijlupdates.
Pleio/pleio] v1.3.13 woensdag 16 november 2016

Een aantal snelheidsoptimalisaties uitgevoerd.
De plugin digest aangepast. Vrienden worden niet langer in de stroom getoond.
Een nieuwe testsuite toegevoegd voor end-to-end tests
De plugin theme_haarlem_intranet aangepast. Een aantal stijlupdates.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Profielvelden worden ook gesynchroniseerd wanneer het account al bestaat.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin theme_eersel vernieuwd. Een aantal stijlupdates doorgevoerd.
De plugin simplesaml vernieuwd. Er wordt geen melding meer getoond als de gebruiker al ingelogd is.
Pleio/pleio] v1.3.12 woensdag 9 november 2016

De plugin entity_view_counter vernieuwd. Wanneer een nieuwsbrief verstuurd wordt telt dit niet meer als een "view".
De plugin elasticsearch vernieuwd. Zoektermen met een hoofdletter worden nu correct afgehandeld
De plugin pleio_template vernieuwd. Een eerste productieversie is uitgebracht.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Een welkomsttekst toegevoegd, de plugin content_subscriptions is nu als afhankelijkheid toegevoegd.
De plugin pleiofile vernieuwd. Werkt nu goed met een touchscreen, mogelijkheid om meerdere widgets toe te voegen inclusief het selecteren van een submap voor een widget.
De plugin elgg_modifications en subsite_manager vernieuwd. Een optie toegevoegd om Pleio algemene voorwaarden aan of uit te zetten.
Pleio/pleio] v1.3.11 woensdag 26 oktober 2016

De plugin elasticsearch vernieuwd. Een probleem opgelost tijdens het toevoegen van sommige typen objecten.
De plugin rijkshuistijl vernieuwd. Registratieproces is verbeterd, stijlupdates doorgevoerd.
De plugin videos is vernieuwd. Een waarschuwing in de logs opgelost.
De plugin entity_view_counter is vernieuwd. Er wordt nu ook de site per view bijgehouden.
De plugin ws_pack is vernieuwd. Zoek REST API verloopt nu via Elasticsearch.
De plugin elasticsearch is vernieuwd. Staat nu overal standaard aan.
De plugin subsite_manager is vernieuwd. Mogelijkheid toegevoegd om groepen samen te voegen (ben voorzichtig, functionaliteit nog in test!).
Pleio/pleio] v1.3.10 woensdag 19 oktober 2016

De plugin pleio vernieuwd. Een Android button toegevoegd en wat stijlupdates.
De plugin rijkshuisstijl vernieuwd. Betere compatibiliteit voor oudere browsers en stijlupdates.
De plugin elasticsearch vernieuwd. Commentaar is nu onderdeel van het object waarop gereageerd wordt.
De plugin localbox verwijderd. Deze plugin wordt niet meer ondersteund.
De plugin subsite_manager vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om inhoud van groepen te verplaatsen (nog in testfase).
De plugin pleiofile vernieuwd. Betere afhandeling van niet gevonden mappen, een "weet u zeker" venster toegevoegd voor verwijderen.
De plugin news vernieuwd. De aspect-ratio van het "uitgelicht" fototje klopt nu.

 [Pleio/pleio] v1.3.9 woensdag 12 oktober 2016

 • De plugin pleio_templateis toegevoegd (in ontwikkeling). Een nieuwe plugin met een responsief minimalistisch Rijkshuisstijl thema.
 • De plugin rijkshuisstijlis aangepast. De stijl van de vragen is aangepast.
 • De plugin digestis aangepast. Een eigen vertaalstring voor laatste gebruikers.
 • De plugin pleiois aangepast. Een probleem met auto-aanvullen opgelost in IE10+ tijdens inloggen.

 [Pleio/pleio] v1.3.8 woensdag 6 oktober 2016

 • De plugin widget_manager Een probleem opgelost met de extra widget pagina's. De kolomverhoudingen werden niet goed weergegeven.

[Pleio/pleio] v1.3.7 woensdag 29 september 2016

 • De plugin pleio_restis vernieuwd. Een probleem met Google Push notificaties is opgelost.
 • De plugin theme_haarlem_intranetis vernieuwd. Menu-items kunnen nu weer aangepast worden.
 • De plugin widget_manageris vernieuwd. De topbar is nu ook beschikbaar voor extra widgetpagina's.
 • De plugin rijkshuisstijlis vernieuwd. Toon onderwerpen en prikbord wanneer als het beschikbaar is.
 • De plugin pleiofileis vernieuwd. IE10+ ondersteuning werkt weer, hernoem bestanden en mappen automatisch wanneer er items met dezelfde naam aanwezig zijn, mogelijkheid om permissies van onderliggende items in één keer te overschrijven, mogelijkheid om de inhoud van een bestand te wijzigen.

[Pleio/pleio] v1.3.6 woensdag 22 september 2016

 • De plugin event_manager Een fout in de activiteitenstroom opgelost. Wanneer aantal deelnemers nul is wordt dit niet getoond. Verder worden gebruikers die als ingelogd gebruikers hebben geregistreerd nu goed uitgeschreven op de e-mail uitschrijfpagina.
 • De plugin birthdays Een probleem opgelost wanneer verjaardagen niet tonen.
 • De plugin pleio De stijl van het loginscherm is verbeterd bij auto-aanvullen in Chrome.
 • De plugin pleio_rest Ondersteuning voor MySQLi en een bug met GCM opgelost. Verder zijn GCM berichten mooier gestijld.
 • De plugin volgorde is nu vast bepaald in de code om software beter reproduceerbaar te maken.
 • Prestatieverbeteringen: Plugin by id map wordt gecached en de functie add_translation is sneller gemaakt.
 • Unit testen zijn nu beschikbaar vanaf de console

[Pleio/pleio] v1.3.5 7 woensdag 7 september 2016

 • De plugin pleio Betere ondersteuning voor oudere versies van Internet Explorer, betere scrolling in de browser, teksten aangepast.
 • De plugin rijkshuisstijl Een bug opgelost bij het beheren van de footer.
 • De plugin entity_view_counter Een eigen tabel aangemaakt voor tellingen.

[Pleio/pleio] v1.3.3 donderdag 1 september 2016

 • Terug op de ext-memcache extensie vanwege instabiliteit van ext-memcached
 • De plugin elasticsearch MySQL veranderd naar MySQLi
 • De plugin rijkshuisstijl Een banner toegevoegd op de startpagina, digest aanmelden gerepareerd, beheerpaneel van footer gerepareerd.
 • De plugin pleioin productie gebracht.

[Pleio/pleio] v1.3.2 woensdag 31 augustus 2016

 • Pleio klaargemaakt voor een update naar PHP7
 • De plugin subsite_manager Deelsitebeheerders krijgen de optie om een wachtwoord te resetten
 • De plugin pleiovernieuwd (alleen op test). Mogelijkheid toegevoegd om wachtwoord te resetten, foutmeldingen beter gestijld, zoeken en aanmelden voor nieuwsbrief toegevoegd.
 • De plugin theme_ffd Standaard stijl voor labels aangepast.
 • De plugin rijkshuisstijl De footer is nu aanpasbaar, logo is verwijderbaar, een aantal stijlupdates.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal vezochte aanpassingen doorgevoerd.
 • De plugin pleiofile Een fout opgelost waarbij groepsleden geen mappen en bestanden konden maken op hoofdniveau, het standaard groepsniveau wordt nu correct overerft van de groep.

[Pleio/pleio] v1.3.1 donderdag 25 augustus 2016

 • De plugin wizard Teruggebracht naar v1.0 om compatibiliteit met Pleio te verbeteren.

[Pleio/pleio] v1.3.0 woensdag 24 augustus 2016

 • De plugin poll Een mogelijkheid toegevoegd om een individuele poll te tonen
 • De plugin theme_pleionaar een eigen repository verplaatst.
 • De plugin pleiotoegevoegd (op pleio test). Dit bevat het nieuwe thema van de Pleio hoofdpagina.
 • De plugin etherpad Een fout opgelost bij het aan/uit-zetten van de functionaliteit.
 • De plugin subsite_manager Verwijderen van gebruikers gelimiteerd tot Pleio beheerders.
 • De plugin rijkshuistijl Vanaf heden beschikbaar op Pleio. Daarnaast zijn de kleuren door de beheerder instelbaar.
 • Beveiliging verbeterd. Pleio cookies zijn vanaf nu HTTPS en HTTP Only geflagd.
 • De plugin pleiofile Schrijfrechten instelbaar op item-niveau, widget uitgebreid.
 • De plugin odt_editor Schrijfrechten instelbaar op item-niveau.
 • De plugin elasticsearch Een fout opgelost bij het synchroniseren van lidmaatschappen.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd.

[pleio] v1.2.27 Woensdag 27 juli 2016

 • De plugin entity_view_counter Een IP-filter toegevoegd om bepaalde weergaven niet mee te tellen.
 • De plugin csv_exporter De exporteersnelheid verbeterd.
 • De plugin profile_sync Een tijdelijke oplossing toegevoegd om ervoor te zorgen dat er altijd een permissieniveau wordt meegegeven aan metadata.

[pleio] v1.2.26 Woensdag 20 juli 2016

 • De plugin rijkshuisstijl Een aantal problemen opgelost. Werkt nu goed onder IE11 en een aantal stijlupdates doorgevoerd.
 • De plugin questions Een fout in het workflow overzicht opgelost.
 • De plugin pleio_rest Windows Push Notification Services (WNS) toegevoegd. Verder worden notificaties nu voorzien van de inhoud van de nieuwste content.
 • De plugin menu_builder Het importeren van content gerepareerd.
 • De plugin news De mogelijkheid toegevoegd om "featured" afbeeldingen toe te voegen.
 • De plugin group_tools De gebruiker wordt naar de groepspagina gestuurd na accepteren van uitnodiging en aanmaken van account.

[pleio] v1.2.25 Woensdag 13 juli 2016

 • De plugin pleio_api Een "kan wijzigen" veld toegevoegd, een aantal kleine fouten opgelost.
 • De plugin static Tijdelijke oplossing voor het permissie-probleem vervangen door een permanente oplossing.
 • De plugin questions Een script toegevoegd om vragen in het workflow systeem te verplaatsen van actief naar inactief.
 • De plugin subsite_manager Site aanmaakdatum is toegevoegd aan de CSV export van deelsite admins.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal kleine fouten opgelost.

[pleio] v1.2.24 Woensdag 29 juni 2016

 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen op test beschikbaar). Stijling aangepast.
 • De plugin theme_haarlem_intranet
 • De plugin subsite_manager Permissie instellingen zijn nu ook correct voor widget-pagina beheerders.
 • De plugin file_tools De mogelijkheid om zip bestanden te uploaden uitgeschakeld omdat deze niet goed werkt.

[pleio] v1.2.23 Donderdag 9 juni 2016

 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin videosen news Een probleem met permissies opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen op test). Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin pleio_rest Het ophalen van bestanden en mappen is nu sneller.

[pleio] v1.2.22 Woensdag 25 mei 2016

 • Handleiding voor ontwikkelaars aangepast.
 • De videosplugin toegevoegd (alleen op test). Biedt de mogelijkheid om site-breed videolijsten te maken.
 • De newsplugin toegevoegd (alleen op test). Biedt de mogelijkheid om site-breed nieuws te maken dat alleen aanpasbaar is door de beheerder.
 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen op test). Een aantal stijlaanpassingen gedaan.
 • De plugin subsite_manager Een foutje opgelost bij het lid worden van een deelsite.
 • De plugin birthdays Verjaardagen worden nu ook op de dag zelf getoond.
 • De plugin profile_manager Het maximaal aantal groepen dat geëxporteerd wordt bij een gebruiker is nu 50.
 • De plugin static De groepsbeheerder kon soms geen nieuwe statische pagina's aanmaken, nu weer wel.

[pleio] v1.2.21 Woensdag 18 mei 2016

 • De plugin pinboardtoegevoegd (test). Het is een plugin om een site-breed prikbord te krijgen.
 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen op test). Veel voorgang gemaakt in het nieuwe responsive thema.
 • De plugin recaptcha Taal wordt nu door Elgg bepaald.
 • De plugin static Probleem met permissieniveau's op site opgelost.

[pleio] v1.2.20 Woensdag 11 mei 2016

 • De plugin wizard Een fout in de Javascript opgelost.

 

[pleio] v1.2.19 Woensdag 4 mei 2016

 • De plugin pleio_rest De mogelijkheid toegevoegd om bestanden en mappen te lezen in groepen.
 • De plugin birthdays Een probleem opgelost waarbij soms niet alle verjaardagen getoond werden.
 • De plugin theme_eersel Een probleem opgelost waarbij het plaatje aan de onderkant van de pagina soms knoppen van het submenu bedekten.
 • De plugin event_manager Een probleem opgelost met het wijzigen van evenementen die op privé staan.
 • De plugin subsite_manager De functionaliteit "Publieke content zichtbaar" hernoemd naar "Delen buiten de deelsite" en ook delen met ingelogde gebruikers hierbij geblokkeerd.
 • De versleuteling van de in Pleio opgeslagen wachtwoorden verder versterkt door over te stappen op de PHP functie password_hash.

[pleio] v1.2.18 Donderdag 28 april 2016

 • De plugin pleio_rest Sommige karakters worden nu ook juist getoond.
 • De plugin theme_haarlem_intranet
 • De plugin theme_ffd De "meest bekeken" weergave wordt nu juist getoond.
 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen nog op test).
 • De plugin subsite_manager Gebruikers worden nu niet meer overladen met berichten wanneer ze zich registreren op een gesloten deelsite.
 • De plugin widget_manager Ook mogelijkheid om vaste hoogte voor widget in te stellen in groepen.
 • De plugin ntlm_login Deze plugin is vanwege aangescherpte veiligheidseisen gedeactiveerd. Alle gebruikers zijn inmiddels overgestapt op het alternatief SAML2.
 • De plugin event_manager Bij de kopieermogelijkheid worden nu ook het programma en de registratievragen meegekopieerd.
 • De plugin thewire_tools De notificaties zijn verbeterd. Groepen worden nu ook getoond.
 • De plugin event_manager Een mogelijkheid toegevoegd om deelnemers een e-mailbericht te sturen.

[pleio] v1.2.17 Woensdag 20 april 2016

 • De plugin recaptchatoegevoegd als vervanging van image_captcha. Een vriendelijkere captcha om aanmeldingen van spammers tegen te gaan.
 • De plugin theme_ffd Zoeken in de widget gerepareerd.
 • Een secure_http = false flag toegevoegd aan Composer.
 • De plugin rijkshuisstijlvernieuwd (alleen beschikbaar op test). Menu werkt nu goed, logo & links in footer configureerbaar.
 • De plugin pleio_rest Een probleem met incorrecte ongelezen berichten bij deelsite-overzicht opgelost.

[pleio] v1.2.16 Donderdag 14 april 2016

 • De plugin event_manager Een mogelijkheid toegevoegd om een eigen tekst toe te voegen aan het registratie bevestigingsmailtje.
 • De plugin tinymce_extended De spellingscontrole van de browser wordt nu gebruikt in alle velden.
 • De plugin pleio_template_selector Meldingen van Pleio op de site zijn beter zichtbaar door meer marge.
 • De plugin group_tools Een probleem opgelost met automatisch toevoegen van gebruikers aan de subgroepen. 
 • De plugin profile_manager Een probleem opgelost met admin-only velden wanneer geforceerd profielveld aanvullen aanstaat.
 • De plugin subsite_manager Het "wil je lid worden" bericht wordt nu alleen nog maar in de groep-context getoond.
 • De plugin theme_oirschot De vacaturelink is aangepast.
 • De plugin theme_glz De verwijzing naar het pakket is gerepareerd.
 • De plugin theme_ffd Het thema is nu meer aanpasbaar door de gebruiker.
 • De plugin pleio_rest Haal revisies nu uit de log van Capistrano.
 • Capistrano-scripts toegevoegd voor het uitrollen van nieuwe versies van Pleio.

[pleio] v1.2.15 Woensdag 6 april 2016

 • De plugin pleio_rest Notificaties werken nu ook voor deelsites.
 • De plugin theme_haarlem_intranet
 • De plugin subsite_manager Niet-subsite leden kunnen niet langer lid worden van open groepen in gesloten deelsites.

[pleio] v1.2.14 Woensdag 30 maart 2016

 • De plugin birthdays De plugin toont nu altijd x komende verjaardagen.
 • De plugin waternet_werkorders De plugin wordt niet meer gebruikt.
 • De plugin event_manager Mogelijkheid toegevoegd om deelnemers toe te voegen aan een groep.
 • De plugin pleio_beconnummer Een probleem opgelost dat BECON-nummer soms niet goed gevalideerd werd.
 • De plugin pleio_template_selector Vergrootglas in zoekbalk wordt nu goed weergegeven.
 • De plugin group_tools Een "toon meer" link toegevoegd aan de groepsactiviteiten widget.
 • De plugin widget_manager Een "toon meer" link toegevoegd aan de activiteitenwidget.
 • De plugin pleio_rest Een de-registratiepunt toegevoegd aan de push notificaties.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Aangepaste profielstijl voor het extranet.

[pleio] v1.2.13 Woensdag 23 maart 2016

 • De plugin event_manager Een mogelijkheid toegevoegd om voor- en achternaam los te vragen.
 • De plugin elgg_modifications Pleio logo toegevoegd aan de mailings.
 • De plugin group_tools Reparatiefuncties voor toegangsniveau's verborgen.
 • De plugin pleio_rest Berichten worden nu asynchroon verstuurd, titels van wire berichten correct weergegeven, UTF-8 output en een aantal problemen opgelost.
 • De plugin rijkshuisstijltoegevoegd op Pleio test. Een eerste proefversie van de nieuwe (responsive) plugin.
 • De plugin staticnaar een oudere versie teruggedraaid. Dit lost tijdelijk problemen met permissies in groepen op.

 

[pleio] v1.2.12 Donderdag 17 maart 2016

 • Een mogelijkheid toegevoegd om a-synchroon taken te plannen via de klasse PleioAsyncTaskhandler.
 • De plugin simplesaml Geforceerd inloggen kan nu beperkt worden voor een bepaalde IP range, een mogelijkheid toegevoegd om de weergavenaam van SAML diensten aan te passen.
 • De plugin pleio_rest Sommige objecten hebben nu ook links gekregen. Verder worden push notificaties a-synchroon verstuurd.
 • De plugin subsite_manager Widgetpagina's hebben nu dezelfde permissieniveau's als de hoofdpagina.
 • De plugin theme_haarlem_intranet

 

[pleio] v1.2.11 Woensdag 9 maart 2016

 • De plugin pleio_questions Toon alleen de groepen waar de gebruiker lid van is bij het plaatsen van een vraag in een groep.
 • De plugin pleio_rest Evenementen en profielen toegevoegd.
 • De plugin theme_ffd Maak gebruik van de juiste entity_view_counter functie.
 • De plugin entity_view_counter Prestaties van de plugin verbeterd.

[pleio] v1.2.10 Woensdag 2 maart 2016

 • De plugin group_tools Er kon in sommige gevallen een probleem optreden waardoor er geen groep gemaakt kon worden. Daarnaast wordt nu de subgroep titel getoond in het venster waar permissies gewijzigd worden.
 • De plugin pleio_rest Een nieuwe gedocumenteerde restful API voor de nieuwe Pleioapp.
 • De plugin pleiofile Bestanden en mappenbeheer werkt nu beter in de persoonlijke map. Verder een widget bestanden en mappen toegevoegd.
 • De plugin widget_manager Een optie sorteren op laatst gewijzigd toegevoegd aan de artikelen met tag widget. Daarnaast afbeeldingen, fotoalbums en online documenten toegevoegd aan artikelen met tag.
 • De plugin theme_ffd Compatibiliteit met de nieuwe artikelen met tag widget.
 • De plugin questions Mogelijkheid tot het verplaatsen van vragen tussen groepen toegevoegd.

 [pleio] v1.2.9 Woensdag 24 februari 2016

 • De plugin group_tools Mogelijkheid toegevoegd zodat het starten van discussies beperkt kan worden tot groepsbeheerders.
 • Stijlprobleem met de 404 pagina opgelost.
 • De plugin pleio_restvernieuwd (alleen op test). Push notificaties werken nu.
 • De plugin theme_haarlem_intranet
 • De AMQP klasse gegeneraliseerd. Voorbereiding voor de nieuwe elasticsearch plugin.
 • De plugin ws_pack Push notificaties verwijderd vanwege prestatieproblemen.
 • De plugin questions Tijdelijk verplaasen naar andere groepen uitgezet, komt volgende release terug.
 • De plugin theme_ffd Aantal vragen in gebruikersprofiel klikbaar gemaakt.
 • De plugin event_manager Vragenlijst staat nu altijd aan.

 [pleio] v1.2.8 Woensdag 17 februari 2016

 • De pagina met de pagina niet gevonden foutmelding heeft een zoekveld gekregen om inhoud te zoeken.
 • De plugin profile_syncis vernieuwd. Een mogelijkheid toegevoegd om één bronveld te kopiëren naar verschillende doelvelden.
 • De plugin elgg_modificationsis vernieuwd. De sitemap bevatte een bug.
 • De plugin elasticsearchis vernieuwd. De zoekresultaten zijn verbeterd door gebruik van n-grams.
 • De plugin questionsis vernieuwd. Een expert heeft nu de mogelijkheid om vragen te verplaatsen tussen groepen.

 [pleio] v1.2.7 Woensdag 10 februari 2016

 • De plugin subsite_manager Betere permissie-afhandeling voor gebruikers die niet lid zijn van de deelsite maar wel van groepen in de deelsite.
 • De plugin theme_haarlem_intranet
 • De plugin tell_a_friend Een spelfout opgelost.
 • De plugin pleiofilegeïntroduceerd. Deze plugin is een vervanging van file_tools.

 [pleio] v1.2.6 Woensdag 3 februari 2016

 • Plugin subsite_manager De belasting op de servers voor de periodieke opdrachten wordt nu beter verspreid.
 • De plugin odt_editor Niet-ingelogde gebruikers kunnen nu ook documenten lezen wanneer ze daar rechten toe hebben.

 [pleio] v1.2.5 Woensdag 27 januari 2016

 • De plugin pleiobox De levensduur van refresh_tokens is nu verlengd naar 6 maanden.
 • De plugin event_manager Een bug opgelost waarbij het veld van verzender niet goed werkte in notificaties voor de evenementbeheerder.
 • De plugin birthdays Een mogelijkheid toegevoegd om het aantal weer te geven verjaardagen te limiteren.
 • De plugin theme_oirschot Niet-leden van de deelsite zien nu alleen hun eigen groepen.
 • De plugin elasticsearch Zoeken op tags is nu niet meer hoofdlettergevoelig.

 [pleio] v1.2.4 Donderdag 21 januari 2016

 • De plugin pages_tools Groepsbeheerders kunnen nu permissieniveau's aanpassen van pagina's in de groep.
 • De plugin widget_manager De "meer items" link in de favorietenwidget gerepareerd.
 • De plugin event_manager Niet-gevalideerde gebruikers kunnen nu handmatig door de beheerder naar de wachtlijst verplaatst worden.
 • De plugin pleio_api Compatibiliteit voor de nieuwe versie.
 • De plugin search_advanced De link bekijk meer resultaten weggehaald in gecombineerde weergave.

[pleio] v1.2.3 Woensdag 13 januari 2016

 • De plugin subsite_manager Het maken van nieuwe subsites is sneller geworden.
 • De plugin birthdaysopnieuw geïntroduceerd. De plugin is geoptimaliseerd voor snelheid.

[pleio] v1.2.2 Woensdag 6 januari 2016

 • De plugin elgg_modifications Een automatisch gegenereerde sitemap voor zoekmachines.
 • De plugin static Ondersteuning voor tags toegevoegd, een permissie-probleem opgelost.
 • De plugin widget_manager Ondersteuning voor statische pagina's in de widget inhoud met tag.
 • De plugin subsite_manager De optie van de plugin rewrite wordt nu getoond in de beheertools.
 • De plugin odt_editor Betere ondersteuning voor pleiofile.
 • De plugin pleiofilevernieuwd (alleen beschikbaar op test). Een aantal fouten opgelost. Toegevoegd: verplaatsen van items en het toevoegen van tags.
 • De plugin pleio_restvernieuwd (alleen beschikbaar op test). Ondersteuning voor sites met alleen toegang voor ingelogde gebruikers toegevoegd.
 • De plugin pleiobox Ondersteuning voor sites met alleen toegang voor ingelogde gebruikers toegevoegd.

[pleio] v1.2.1 Woensdag 30 december 2015

 • Een probleem opgelost met het accepteren van lidmaatschapsverzoeken door de deelsitebeheerder.
 • De plugin pleio_rest Deze is alleen beschikbaar op test. Code opnieuw gestructureerd, andere telling van ongelezen berichten.

[pleio] v1.2 Woensdag 23 december 2015

 • Update naar Elgg 1.8.20. Lost een aantal bugs en beveiligingsproblemen op.
 • De plugin pleiofilevernieuwd (alleen beschikbaar in de testomgeving). Onder andere ZIP download toegevoegd, betere selectie van items en voorgangsindicatie voor uploads.
 • De plugin subsite_manager De noindex tag is nu alleen nog maar beschikbaar op deelsites.
 • De plugin odt_editor Er wordt beter gedetecteerd of file_toolsaanstaat.
 • De plugin elgg_modifications Voegt een X-UA-Compabible meta tag toe om te zorgen dat Pleio niet in compatibiliteitsmodus uitgevoerd wordt op Internet Explorer.

[pleio] v1.1.4 woensdag 16 december 2015

 • De plugin widget_manageris vernieuwd. De widget artikelen met tag heeft nu alfabetische en handmatige sortering.
 • De plugin group_toolsis vernieuwd. Discussiestatus tabs toegevoegd.
 • De plugin elasticsearchis vernieuwd. De zoekresultaten zijn verbeterd en zoekt nu standaard op deelwoorden.
 • De plugin pleio_beconnummeris vernieuwd. Het BECON veld wordt nu standaard als privé opgeslagen.
 • De plugin event_manageris vernieuwd. Gebruikers ontvangen altijd een mail bij uitschrijven, datum volgorde aangepast voor Nederlandse gebruikers, een kopieerfunctie om evenementen te dupliceren.
 • De plugin newsletteris vernieuwd. Groepsbeheerders kunnen nu nieuwsbrieven maken.
 • De plugin subsite_manageris vernieuwd. Permissies voor gebruikers die niet lid zijn van een groep maar wel van een site worden nu beter afgehandeld. Ook zijn toegangsniveaus waar ze niet naar kunnen schrijven nu verborgen.
 • De plugin entity_view_counteris terug. De prestatieproblemen zijn opgelost.
 • De plugin theme_haarlem_intranetis vernieuwd. Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin profile_syncis vernieuwd.

[pleio] v1.1.3 9 december 2015

 • De plugin pleioboxvernieuwd (bugfix).
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin haarlem_tangram
 • De plugin static
 • De plugin todos
 • De testdatabase voor ontwikkelaars vernieuwd.
 • De plugin search_advanced
 • De plugin pleiofile Is nog in beta.
 • De plugin widget_manager De elementen in de widget artikelen met tag zijn nu sorteerbaar.
 • De plugin elasticsearch Toegangsniveau's voor metadata zijn gerepareerd. Verder is de code opnieuw gestructureerd.

(pleio] v1.1.2 18 november 2015 

 • Ondersteuning voor andere datum formaten in de Javascript datum kiezer.
 • De plugin todos
 • De plugin search_advanced
 • De plugin elasticsearch Mogelijkheid toegevoegd om tags te zoeken, doorzoekt nu ook prive inhoud. Bugfix voor het zoeken door deelsitebeheerders.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin static Komt weer van de oorspronkelijke Coldtrick versie.
 • De plugin pleiobox Code van bestandsbeheer in groepen ondergebracht in aparte pleiofileplugin.
 • De plugin pleiofiletoegevoegd aan de testomgeving.
 • De plugin theme_ffd Een aantal stijlaanpassingen.
 • De plugin odt_editor Controleert eerst of file_toolsaanstaat alvorens menu aanpassingen te maken.

[pleio] v1.1.1 4 november 2015

 • De plugin Pleiobox Een aantal toevoegingen en bugfixes.
 • De plugin Elasticsearch Een aantal bugfixes.
 • De plugin entity_view_countertijdelijk uitgezet.
 • De plugin theme_haarlem_intranet Een aantal designaanpassingen.
 • De plugin profile_manager Een bugfix.
 • De plugin simplesamlen elgg_modificationsProbleem met redirects opgelost.
 • md vernieuwd. Wat uitbreiding om nieuwe developers snel aan het werk te krijgen.

[pleio] v1.1 14 oktober 2015

 • De elasticsearchplugin is nu in productie! Activeren kan door bij de Elasticsearch instellingen de plugin op actief te zetten.
 • De birthdaysplugin tijdelijk verwijderd. Zorgde voor performance problemen.
 • De subsite_managerplugin vernieuwd. Mogelijkheid om gebruikers in batch te verwijderen, een beveiligingsfix, en vanaf nu een centrale pluginvolgorde gedicteerd door de hoofdsite.
 • De theme_ffdplugin vernieuwd. Een bugfix in Javascript voor Firefox ondersteuning.
 • De profile_manager Zorg dat een aantal velden prive blijven bij het aanvullen van het profiel.
 • De widget_manager Timeout bij RSS ophalen verlaagd.

[pleio] v1.0.9 1 3 oktober 2015

 • De eerste versie van de pleiobox plugin toegevoegd. Maakt het mogelijk om met de Pleiobox app in te loggen op Pleio.
 • Een update van de widget_manager. In de admin_search widget kan nu op gebruikers gezocht worden.
 • Een spelfout in de todos plugin opgelost.

[pleio] v1.0.8 1 oktober 2015

 • Een update van subsite_manager. Verplichte profielvelden worden nu correct overerfd van het hoofdniveau. Bij het importeren van nieuwe gebruikers op de deelsite worden ze nu (ook bij een gesloten deelsite) correct lid gemaakt.
 • Een update van questions. Een filter toegevoegd in het workflowsysteem om een beter overzicht te krijgen van gesloten en open workflows.

[pleio] v1.0.7 24 september 2015

 • De plugin theme_haarlem_intranet vernieuwd.
 • De plugin todos vernieuwd. Todo items kunnen nu op alle pagina's geopend en gesloten worden en notificaties zijn mogelijk voor todo items die te laat zijn.

[pleio] v1.0.6

 • De plugin elgg_modifications Bevat nu een before requirement om problemen met plugin volgordes te voorkomen.
 • De plugins csv_exporter Een mogelijkheid om alle beheerders als veld te exporteren toegevoegd.
 • De plugin profile_sync Ging in sommige gevallen in de fout bij metadata synchronisatie.

 

[pleio] v1.0.5

 • De event_manager De tabbladen zijn nu vertaalbaar
 • De plugin rewrite Hiermee kan een deelsite-beheerder niet-bestaande links doorsturen naar willekeurige pagina's.
 • De plugin odt_editor Een beter "locking" mechanisme waardoor een andere gebruiker sneller aan hetzelfde document kan werken, probleem met stijl opgelost wanneer een groep een eigen achtergrond heeft.
 • De plugin vocontent_modifications Een user-agent toegevoegd aan de API verzoeken naar VO-Content. Nu worden we niet meer geblokkeerd door hun firewall en werkt BRIN validatie weer.
 • De plugin theme_ffd ID atribuut toegevoegd aan login en wachtwoord veld zodat automatisch ingelogd kan worden door Pagefreezer
 • De widget group activiteit van group_tools Het maximaal aantal groepen verhoogd naar 50.
 • De plugin theme_rdm De event_manager wordt niet langer overschreven in het thema.
Deze widget is nog niet aangepast