Pleio

Engels | Nederlands

Om Pleio in de lucht te houden is jaarlijks financiering nodig. Voor een belangrijk deel gebeurt dat op basis van vrijwillige donaties.

Elk najaar houdt Pleio een donateursactie voor het komende jaar.

Draag je steentje bij!

Om de continuïteit ook in 2015 weer te kunnen garanderen heeft Pleio jouw bijdrage nodig. Denk aan wat Pleio je bespaart en oplevert. Draag dan naar vermogen iets bij. Je bijdrage is volledig vrijwillig dus je bepaalt zelf hoeveel. Als je geen mogelijkheden ziet om te doneren is dat ook prima. Maar realiseer je dan dat andere communityleden de faciliteiten financieren waar jij gebruik van maakt.

Maak een bedrag over!

Doneren kan door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL19 INGB 0007 3549 94, t.n.v.: “Stichting Pleio”, o.v.v.: “Donatie 2014-2015”. 

Het is ook handig om het webadres van je deelsite erbij te vermelden, voor zover van toepassing.

Bedankt!

Namens alle hardwerkende Pleio-gebruikers hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Meer info nodig?

Mocht je nog vragen hebben of aanvullende gegevens nodig hebben voor je financiële administratie: Neem dan even contact op met de penningmeester. Dat kan eenvoudig via een mailtje naar pleio@xs4all.nl.