Pleio

Engels | Nederlands

FACTSHEET PLEIO

  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 152
FACTSHEET PLEIO

FACTSHEET PLEIO

Inleiding
Pleio is het samenwerkingsplatform van de overheid voor de publieke zaak. Het is een laagdrempelige voorziening die succesvol wordt gebruikt door meer dan honderdduizend ambtenaren. Deze ambtenaren werken samen in bijna honderd (deel)sites. Het grote voordeel dat tot keuze voor Pleio leidde, is het open karakter dat nodig is om interbestuurlijk over alle overheidslagen (en aangesloten marktpartijen) te communiceren. Pleio is daarin de enige in zijn soort. Het is dan ook gewenst om de continuïteit te waarborgen.

 

Type deelsite

Dienst

Tarief

Toelichting

A.Test

Gedurende maximaal 12 maanden en onregelmatig in gebruik.

0

U bent Pleio aan het uitproberen en uw deelsite is nog jonger dan 12 maanden. Of u gebruikt een deelsite als testdeelsite voor een Belangrijke of Vitale deelsite. U krijgt online support door vragen te stellen aan vrijwilligers in de Pleio-community. Na dit jaar zult een een factuur ontvangen voor het verder gebruik van de deelsite. De kosten bedragen dan €2250,- per jaar.

B. Ideëel

Onbeperkt. Wij vragen u te motiveren wat de ideële doelstelling is.

0

Uw deelsite dient een goed doel. Uw financiering bestaat overwegend uit vrijwillige bijdragen (donaties) en/of uw eindgebruikers zijn vrijwilligers en werken in hun eigen vrije tijd op de deelsite. U krijgt online support door vragen te stellen aan vrijwilligers in de Pleio-community.

C. Standaard

Regelmatig in gebruik en ongeacht het aantal gebruikers.

2.250

Uw deelsite is nuttig, maar u zou een week zonder kunnen. Dat uw deelsite af en toe traag is maakt niet uit. U krijgt online support door vragen te stellen aan vrijwilligers in de Pleio-community.

D. Belangrijk

Eén tot vijf deelsites waarvan één of meer Belangrijk voor u is. Voor elke extra deelsite boven deze vijf: tarief als aangegeven bij A, B of C.

10.000

U kunt uw deelsite geen dag missen. Als uw deelsite traag is krijgt u klachten van uw gebruikers. U krijgt telefonische ondersteuning. U stemt mee over prioriteiten in de Pleio- ontwikkelagenda.

E. Vitaal

Eén tot vijf deelsites waarvan één of meer Vitaal voor u is. Voor elke extra deelsite boven deze vijf: tarief als aangegeven bij A, B of C.

25.000

U kunt uw deelsite geen twee uur missen. Als uw deelsite traag is kost u dat geld door verlies aan productiviteit. U krijgt telefonisch of op locatie ondersteuning. U bepaalt wat er op de ontwikkelagenda staat door zitting te nemen in de CAB.