Pleio

Engels | Nederlands
  • GROEPEN
  • OPEN KOFFIE EN/OF OPEN BORREL AMBTENAAR 2.0
Open Koffie en/of Open Borrel Ambtenaar 2.0

Open Koffie en/of Open Borrel Ambtenaar 2.0

In doorlopend gesprek met elkaar over alles wat ons bezighoudt rond het nieuwe werken

 0/5 Sterren (0)

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Open Koffie en/of Open Borrel Ambtenaar 2.0

Open Koffie en/of Open Borrel Ambtenaar 2.0

Eigenaar: Annemarijs

Leden van de groep: 109

Omschrijving:

Welkom bij de Open Koffie van het Ministerie van EZ

 

Voorheen heette deze groep Open Koffie Ambtenaar 2.0. Intussen is het programma Ambtenaar 2.0 twee jaar geleden gestopt. Het ministerie van EZ is wel doorgegaan met het organiseren van Open Koffies. Nu zijn deze Koffiebijeenkomsten ondergebracht bij het nieuwe programma 'Samen in beleid'. Dit programma vloeit voort uit de nieuwe beleidsvisie van EZ, neergelegd in het visiestuk 'Uitdagingen van morgen'. De huidige Open Koffies zijn wat meer gericht op onderwerpen die vooral intern bij EZ als belangrijk worden ervaren. Maar nog steeds staan de koffiebijeenkomsten open voor medewerkers van andere departementen. Nog steeds is de essentie van deze bijeenkomsten kennisdelen, samenwerken en netwerken.

In deze groep kun je met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen, vragen en toekomstige ontwikkelingen.

De  Open koffie is een open bijeenkomst (met koffie!) waar je kunt leren van elkaar en netwerken.

Er is iedere keer een nieuwe spreker die vertelt over aansprekende praktijkvoorbeelden van de toepassing van Web 2.0 die belangrijk zijn voor ambtenaren.


De Open Koffie vindt elke tweede en vierde maandag plaats van 9 tot 10. De locatie is de tweede maandag van de maand in de foyer (tenzij anders vermeld) van het ministerie van LNV. Elke vierde week wisselt de locatie (bv. MinEZ, MinBZK). Houdt dus de agenda goed in de gaten. Aanmelden kan via openkoffie@ambtenaar20.nl.

Incidenteel organiseren we ook, meestal in samenwerking met andere departementen, Open netwerkborrels. Houdt hiervoor ook de Evenmentenagenda van Ambtenaar 2.0 in de gaten.

Nota bene: de tweewekelijkse Open Koffie Den Haag wordt niet meer regelmatig georganiseerd, maar alleen als er een vraag of een goed onderwerp is aangedragen. Heb je een idee of wil je de open koffie bij jouw organisatie houden, laat het ons weten!

De volgende open koffie is op:

Zie de agenda van Ambtenaar 2.0

Zie ook: Open Koffie op LinkedIn

Zie ook: het visuele verslag van de Open Koffies op Pinterest.

Ondertitel: In doorlopend gesprek met elkaar over alles wat ons bezighoudt rond het nieuwe werken