Pleio

Engels | Nederlands
Van aanslag naar bijdragen

Van aanslag naar bijdragen

Een samenleving zonder Belastingdienst, zinvol bijdragen in communities en met The Internet of Things

 0/5 Sterren (0)

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Van aanslag naar bijdragen

Van aanslag naar bijdragen

Eigenaar: Harrie Custers

Leden van de groep: 20

Omschrijving:

Mijn drijfveer is te komen tot een nieuwe maatschappelijke ordening die sterker dan nu gericht is op "zinvol bijdragen". Een samenleving waarin burgers en bedrijven gewoon doen wat ze ook zelf kúnnen doen. Voor elkaar en voor de gemeenschap. De "overheid" faciliteert, beloont, erkent en waardeert dit.

Zelf werk ik bij de Belastingdienst, samen met 32.000 collega's aan het realiseren van compliance. Samen willen we bereiken dat burgers en bedrijven zo veel mogelijk op basis van vrijwilligheid hun verplichtingen nakomen. Dat doen we door te heffen, innen, handhaven opsporen en - steeds meer - dienstverlenen. Recentelijk aangevuld met horizontaal toezicht en werken op basis van vertrouwen (goed gedrag belonen)

Echter, zolang wij nog "aanslagen opleggen" en zolang wij burgers en bedrijven niet erkennen en waarderen voor hún bijdragen aan onze samenleving, blijft het naar mijn idee water naar de zee dragen. Te meer omdat ons belastingstelsel en sociaal stelsel "iets doen voor een ander" eerder bestraft dan beloont. "Je zou wel gek zijn om ....".

Hoe dan wel?

In deze groep gaan we de uitdaging aan. De toekomst lonkt. Een samenleving waarin burgers en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor zaken die er toe doen. Een samenleving die deze bijdragen faciliteert, zichtbaar maakt, erkent en waardeert. Een samenleving die burgers en bedrijven ook laat kiezen waar hun geld aan wordt besteed. Burger en ondernemer krijgen "kleur". Het loont om "zinvol bij te dragen".

Daarbij willen we ons niet verliezen in luchtkastelen. Wij willen ook niet roepen wat moet en hoe het moet. En al helemaal niet willen we roepen wat anderen daarvoor dan moeten doen. Wij willen dit boek "Een samenleving zonder Belastingdienst, van aanslag naar bijdragen" schrijven samen met hen die zich uitgenodigd, geroepen en of verantwoordelijk voelen.

Als bosbouwer had ik mijn leermeester in Leibundgut, een Oosterijks Houtvester. In het bos staande stelde hij zich de volgende vragen:

  1. Wer bist du?
  2. Wo kommst du her?
  3. Wo gehst du hin?
  4. Wo möchte ich dass du hin gehst?
  5. Was kann/soll ich dann jetst tun um dich dahin zu (beg)leiten?

Deze vragen wil ik hier stellen voor onze samenleving Nederland (en Europa) en in het bijzonder voor de Belastingdienst. Ik hoop dat anderen willen helpen tot het vinden van antwoorden. Ik hoop ook dat anderen zich deze vragen stellen voor andere instituties die we in het verleden als oplossing hebben bedacht voor het dienen van het gemeenschappelijk belang.

Misschien - en ik hoop dat van harte - komen wij en ieder van ons voor zich zelf ook tot een antwoord op vraag 5.

Ondertitel: Een samenleving zonder Belastingdienst, zinvol bijdragen in communities en met The Internet of Things
Meer favorieten
Geen discussies
Geen resultaten gevonden.