Pleio

Engels | Nederlands
  • GROEPEN
  • STICHTING DIGITALE DUURZAAMHEID
Stichting Digitale Duurzaamheid

Stichting Digitale Duurzaamheid


 5/5 Sterren (1)

Stichting Digitale Duurzaamheid

Stichting Digitale Duurzaamheid

Eigenaar: Hans Mannaert

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

De Stichting Digitale Duurzaamheid heeft 3 doelstellingen:

- continuïteit borgen van de dienstverlening van DiVault

- kennis en ervaring delen tussen de donateurs rond het vraagstuk digitale duurzaamheid

- onderzoek (laten) doen naar onderwerpen rond digitale duurzaamheid en met name voor decentrale overheden en culturele instellingen.

Deze Pleio groep is om verslagen en informatie te delen met de actieve deelnemers van de stichting.

Deze groep is besloten.