Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

HNW en e-portfolio: wat zijn de kansen?

Laatst bijgewerkt op 2232 dagen geleden door Henk Thielens

 0/5 Sterren (0)

De rijksoverheid heeft in haar toekomstvisie aangegeven dat de ambtenaar van de toekomst de eigen portfolio moet gaan beheren. In de CAO gemeenten 2011-2012 wordt in een aparte paragraaf aandacht besteed aan mobiliteit Van-Werk-Naar-Werk en Ontwikkeling en Mobiliteit. Partijen hebben afgesproken dat zij onderzoeken op welke wijze de vormgeving van (regionale) talent en/of flexpools een bijdrage kunnen leveren aan verhoging van de mobiliteit en willen stimuleren dat er lokale mobiliteitscoördinatoren worden aangesteld.  Portfolio's hebben in de praktijk hun waarde ruimschoots bewezen.  Het 3Portfolioproject was bijvoorbeeld het resultaat van een samenwerking tussen het bedrijfsleven (Nedcar), de arbeidsbemiddeling (CWI), het onderwijsveld (Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College) en kenniscentrum Kenteq. Het gezamenlijke doel van de partijen was om de werknemers van Nedcar die bij een reorganisatie werkeloos dreigden te worden, zo goed mogelijk aan een andere baan of een opleiding te helpen.
Dankzij portfolio en goede afspraken over de uitwisseling van gegevens, werd het snel duidelijk of er een baan was voor de werkzoekende werknemers, of dat de competenties eerst moesten worden aangevuld met een eventuele training/opleiding. Het merendeel van de werknemers werd binnen een jaar snel aan een nieuwe baan geholpen. Deze aanpak heeft landelijke navolging gekregen. 

Bij het onderling overdragen van e-portfolio’s maken de partners gebruik van digitale gegevensopslag. E-portfolio zal in modern personeel- en arbeidsmarktbeleid een belangrijke rol (gaan) spelen en hier liggen voor individuen en organisaties goede kansen. Het filmpje maakt zichtbaar wat de voordelen zijn en de presentatie geeft de context helder weer.

http://youtu.be/dgM2cpu7rWk

Zie voor de presentatie

http://www.slideshare.net/wrubens/gastcollege-eportfolio-fontys-interactive

Wilt U meer informatie bezoek dan eventueel het landelijk congres E-portfolio dat in het najaar zal plaatsvinden.

Doel van het congres NePC2012 is een breed publiek te bereiken om de ontwikkeling, invoering en het gebruik van ePortfolio te stimuleren met als doel om de inzet (arbeidsparticipatie) en inzetbaarheid (employability) te bevorderen van iedereen die tot de beroepsbevolking behoort of gaat behoren. Zie voor meer informatie daarover binnenkort op de website van stichting StePs.

https://www.e-portfolioforall.nl/nieuws/26

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers