Pleio

Engels | Nederlands
ProGideon

ProGideon

Provincies op de Kaart

 0/5 Sterren (0)

Over het Programma ProGideon

Laatst bijgewerkt op 2913 dagen geleden door Marjan Bevelander

 0/5 Sterren (0)

ProGideon is de bijdrage van de twaalf provincies aan de realisatie van een Nationale Basisvoorziening voor Geo-informatie: Gideon. Een infrastructuur die voorziet in de beschikbaarheid van ruimtelijke informatie voor alle overheden en burgers/bedrijven. Ruimtelijke informatie die, indien van toepassing, overeenkomstig de Europese INSPIRE-richtlijnen is geharmoniseerd qua structuur en begrippenkader.

Doelen
Het programma ProGideon beoogt invulling te geven aan een vijftal provinciale doelen. Doelen die eerder in het kader van “Rol van de provincies in het kader van Gideon: Van visie naar implementatie” waren verwoord. Dit zijn de onderstaande doelen:

  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen
  • Betere dienstverlening burgers en bedrijven
  • Betere samenwerking medeoverheden ten behoeve van het primaire proces
  • Betere ondersteuning primaire proces provincies
  • Herkenbaarheid provincies stimuleren.


Businesscase
ProGideon levert één waarheid over plaatsgebonden informatie en levert zo besparingen bij het bereiken van één gemeenschappelijk beeld over de uitgangssituatie. Een proces dat in de regel veel tijd en moeite kost.
 Via INSPIRE-dataharmonisatie wordt één taal en één begrip bereikt, iets dat wettelijk vereist is. Ruimtelijke gegevens worden mede hierdoor beter combineerbaar en optelbaar. Dat bevordert de transparantie, zeker wanneer dit gecombineerd wordt met proactieve publicatie. Door koppeling aan het Provinciaal en Nationaal Georegister ontstaat één bron voor provinciale gegevens. De totale interprovinciale baten als gevolg van verminderde gegevensverificatie worden op minimaal € 4,3 miljoen per jaar geraamd.

Drie Sporen aanpak
Spoor 1 –
Aanbod, de wettelijke verplichtingen
In spoor 1 wordt het optimaal toegankelijk hebben en het gebruik van geo-informatie voor provincies voorop gesteld. Eigen informatie op orde en tegelijk voldoen aan wettelijke verplichtingen (INSPIRE & Basisregistraties) vormen de basis voor de projecten. Het Projectplan voor 2010 is erop gericht om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Spoor 2 – Vraag, de toepassingsprojecten
De toepassingsprojecten in spoor 2 ondersteunen de in de politieke belangstelling staande toepassingsgebieden. In deze projectenportfolio zijn projecten opgenomen in de Digitale Keten Natuurbeheer, de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de keten Landelijk Gebied. Het gedachtegoed uit de projecten in Spoor 1 zal daar direct in praktijk gebracht en geïnstrumenteerd worden.

Spoor 3 – Samenwerking, regionaal en in de keten
Tegelijk wordt in spoor 3 de samenhang en synergie met het stimuleren van regionale samenwerking, waar de provincie zeker in ruimtelijk zin een belangrijke rol speelt, ingepast.

Bron: Programmaplan ProGideon 2009

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers