Pleio

Engels | Nederlands

Wat levert het op voor de overheid?

Laatst bijgewerkt op 2189 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Open Data leidt tot positieve effecten in de organisatie, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Organisaties als DUO en het PGR bespa- ren bijvoorbeeld op het aantal uren dat medewerkers besteden aan het vervaardigen van informatieproducten. En een organisatie als het CIBG zag een forse stijging in het gebruik van de data, waardoor het aantal bevragingen van het BIG-register dat niet per telefoon verloopt werd verdubbeld.

Door Open Data wordt niet alleen economische waarde gecreëerd, maar ook de openheid en transparantie van overheidsorganisaties vergroot. De RCE zag een enorme verbetering in de kwaliteit van hun data, door de feedback die ze na openstellingen ontvingen. Bij de wettenbank zorgde het openstellen van data tot standaardisatie van de datastructuur. Zo werd het vinden van officiële documenten gemakkelijker en eenvoudiger en werd de samenwerking tussen onderdelen van de overheid bevor- derd.

Financiële besparing

Besparingen kunnen ontstaan als andere instrumenten niet meer ingezet hoeven te worden of als er andere financiële voordelen ontstaan.

Doordat een individuele publieke organisatie met een Open Data aanpak informatie-uitwisselingen anders organiseert, kunnen ook andere publieke instellingen daarvan de (financiële) vruchten plukken.

Verhoging datakwaliteit

De datakwaliteit kan omhoog gaan doordat de organisatie gedwongen wordt om de eigen datakwaliteit te verhogen alvorens data naar buiten te brengen, of doordat er feedbackmechanismen worden ingericht.

Versterking van de legitimiteit

De legitimiteit van de organisatie wordt versterkt doordat de informatie die de organisatie in beheer heeft vaker wordt gebruikt. Het effect van haar bestaan heeft vaker impact op de samenleving.

Vergroting van de externe oriëntatie van de organisatie

Door voor een Open Data strategie te kiezen, kan een organisatie gedwongen worden om naar buiten te kijken en meer samen te werken met ketenpartners.

Standaardisatie voordelen

Wanneer meer data volgens (open) standaarden ontsloten worden, kunnen andere overheidspartijen deze data ook eenvoudiger hergebruiken. De interoperabiliteit van de overheid wordt hierdoor vergroot. 

Op 8 juni 2012 is er door minister Spies (BZK) een brief aan de Twwede Kamer gestuurd over het rapport 'De waarde van open data - Keuzes en effecten van open-datastrategieën voor publieke organisaties'. In dit rapport wordt een verdere onderbouwing van de businesscases gegeven.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers