Pleio

Engels | Nederlands

Welke data zijn geschikt om open data van te maken?

Laatst bijgewerkt op 2217 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Bij open data kan het inhoudelijk om allerlei soorten informatie kan gaan. Een thematische benadering kan helpen een goed beeld te vormen van de datasets die vrijgemaakt kunnen worden, en de apps en diensten die daarmee kunnen ontstaan.
 

Onderwerp Voorbeeld datasets Relevantie
Mobiliteit & Vervoer
App voorbeeld:
www.openfietsmap.nl
- Oplaadpunten elektrisch vervoer
- Parkeergarages
- Strooiroutes
- Fietsenstallingen
- Real time OV gegevens
 
Overal en altijd over de meest actuele reisinformatie beschikken? Tijdens de reis op de hoogte zijn van alternatieve routes? Storingen onderweg? Door het beschikbaar stellen van real-time open data kunnen reizigers toegang krijgen tot deze informatie. Hierbij gaat het niet alleen om reistijden, routes, topdruktes; maar ook de milieubelasting van de reis, of verkeersveiligheid. Ook kunnen door middel van koppelingen analyses gemaakt worden over het verband tussen ongelukken en drukte (of weersomstandigheden).
Milieu & Duurzaamheid Apps voorbeeld:
http://energielabelapp.nl
- Luchtmetingen
- Meldpunt afvalstoffen
- Emissieregistratie

 
Hoeveel energie wordt er in Nederland verbruikt? Wat is het aandeel van de industrie, huishoudens, transport, landbouw en services? Hoeveel van die energie wordt al duurzaam geproduceerd (niet alleen op nationaal niveau, maar juist ook bij mij in de buurt)? Met behulp van open data kunnen afvalstromen, informatie over riolering, water en energiegebruik van huishoudens op een inzichtelijke en informatieve manier getoond worden. Dit zorgt niet alleen voor meer bewustwording over dit onderwerp, maar geeft ook praktische tips voor een milieuvriendelijker leven.
Criminaliteit & VeiligheidApp voorbeeld:
- Incidenten
- Inbraken
- 112-meldingen
 
Door actuele informatie te verstreken over waar, wanneer en vooral op welke manier inbraken plaatsvinden, kunnen burgers sneller voorzichtsmaatregelen treffen. Burgers kunnen snel en makkelijk informatie krijgen over de veiligheid van hun, mogelijk toekomstige, wijk. Ook alarmeringen van de brandweer, politie en ambulances kunnen via open data inzichtelijk gemaakt worden. Door de online kentekencheck kunnen autokopers ook snel achterhalen of de te kopen auto verzekerd is (of mogelijk gestolen).
Gezondheid & Zorg

App voorbeeld:
http://www.kiesbeter.nl
- Luchtkwaliteit
- Waterkwaliteit
- Bevoegdheden zorgverleners
- Geboorte- en sterfte- cijfers
Door locaties van gezondheidsorganisaties bijvoorbeeld te koppelen aan informatie over aandoeningen en ziektes, kan makkelijk gezien worden welke kwalen in welke regio’s voorkomen en bij welke instanties burgers hiervoor terecht kunnen. Ook rankings over zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en wachtlijsten bij specialisten kunnen getoond worden. Dit zorgt niet alleen voor meer transparantie, maar geeft patiënten de mogelijkheid om actief te participeren in het verbeteren ervan.
Overheid & Democratie
App voorbeeld:
www.politiekinzicht.com
- Raadsbesluiten
- Begrotingen
- Declaraties
- Jaarplannen
 
In een democratie is openheid en transparantie van de overheid onmisbaar. Door middel van open data kunnen burgers beter zicht krijgen waar beslissingen van de overheid op worden gebaseerd. Betere inzage in het gedrag van politici stelt kiezers in staat betere keuzes te maken. Stemmingen in de Tweede Kamer, maar ook issues in de directe leefomgeving van burgers kunnen getoond worden. Ook het inzichtelijk maken van de besteding van stimuleringsgeld biedt interessante mogelijkheden. Bijvoorbeeld: naar welke regio’s gaat het meeste geld?
Demografie & StadsinformatieApp voorbeeld:
www.weetmeer.nl
- Bouwplannen
- Vergunningen
- Openbare toiletten
 
Met open data kan diverse informatie over de stad, zoals bouwplannen, vergunningsaanvragen en werkzaamheden in bepaalde gebieden gemakkelijker toegankelijk gemaakt worden. Maar ook vragen zoals ‘waar in de buurt vind ik een toilet?’ kunnen hiermee makkelijk beantwoord worden. Een ander voorbeeld is het koppelen van aangevraagde patenten met de locatie waar ze aangevraagd werden. Hierdoor kan in kaart gebracht worden waar eventueel nieuwe vestigingen geopend kunnen worden, in welk industrietak de meeste patenten zijn aangevraagd etc.
Cultuur & EducatieApp voorbeeld:
www.schoolvinder.nl
- Schoolinformatie
- Activiteiten
- Beeldcollecties
 
Burgers kunnen informatie krijgen over waar welke school te vinden is, en hieraan informatie over schoolverlaters, toetsscores etc koppelen. Op basis hiervan hebben ouders de mogelijkheid betere keuzes te maken over de toekomstige school van hun kind. Ook wetenschappelijke publicaties kunnen verrijkt worden met het openbaar stellen van datasets.
Voor de culturele sector zijn er talloze mogelijkheden. Zo kunnen musea hun collecties en archieven beschikbaar stellen en eenvoudig doorzoekbaar maken.

Overheden en hergebruikers zijn gebaat bij het onstluiten van data in standaardformaten. Toch is het op dit moment niet eenvoudig aan te geven welke standaarden eenvoudig zijn toe te passen op een dusdanige manier dat de data ook echt open gemaakt wordt en op welke manier hergebruikers gebruik willen maken van open data. in dit rapport wordt open data en standaardisatie in een internationaal perspectief geplaatst.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers