Pleio

Engels | Nederlands

Hoe aan de slag met open data?

Laatst bijgewerkt op 2190 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Stap 1: Neem het besluit

 • Creëer intern draagvlak op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau;
 • Zorg ervoor dat Open Data onderdeel is van het beleid van de overheidsorganisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een collegebesluit.

Stap 2: Kies datasets

 • Vaststellen of de data openbaar is binnen de kaders van de Wet openbaarheid van Bestuur;
 • Stel zeker dat u eigenaar bent van de data en er geen sprake is van rechten van derden;
 • Kijk welke datasets eenvoudig open te stellen zijn. Soms kunnen simpele bestanden als katalysator fungeren;
 • Kijk goed om je heen. Welke datasets worden door andere (vergelijkbare) organisaties vrijgesteld? Dit kan nieuwe ideeën en inspiratie opleveren;
 • Vraag de burgers en ontwikkelaars naar hun ideeën. Zij zijn degenen die gebruik gaan maken van de data en weten welke data waardevol kan zijn;
 • Breng in kaart welke data jouw organisatie ter beschikking heeft en inventariseer welke data ontsloten kan worden.

Stap 3: Neem (juridische) belemmeringen voor hergebruik weg

 • Stel geen voorwaarden aan diegenen die de data gaan hergebruiken;
 • Bij online verstrekking zoveel mogelijk gratis of maximaal marginale verstrekkingskosten;
 • Leg goed uit met welk doel de data verzameld zijn;
 • Leg de betekenis van de data goed uit;
 • Stel vast of de data niet concurrentievervalsend kunnen werken;
 • Wanneer bovenstaande punten in acht zijn genomen is het meestal niet meer nodig om de data onder een licentie beschikbaar te stellen;
 • Het Rapport ‘Van Erik Engerd naar J. J. de Bom’ van Marc de Vries geeft de juridische onderbouwing van de aansprakelijkheidsaspecten van open data;
 • Indien er toch behoefte is om een licentie toe te passen, kies dan een licentie die hergebruik niet in de weg staat. (bijv. Creative Commons Zero of Public Domain)

Stap 4: Maak data vindbaar & toegankelijk

 • Maak gebruik van open standaarden, zoals XML en CSV, in plaats van PDF en XLS. Hiermee wordt de data ‘machineleesbaar’ en kan er eenvoudig mee gewerkt worden;
 • Geef data in een zo’n ruw formaat als mogelijk vrij, zonder bewerkingen;
 • Zorg ervoor dat er een duidelijk contactpersoon is voor vragen over de datasets;
 • Maak een duidelijk beschrijving per dataset, waarin bijvoorbeeld de betekenis van rijen en kolommen wordt toegelicht en hoe vaak de data vernieuwd worden (metadata);
 • Kies een geschikte plek om de data te ontsluiten, zoals de centrale website, of via een API.
 • Registreer de dataset op data.overheid.nl;
 • Werp geen onnodige drempels op om toegang te krijgen tot een dataset, zoals registratie, inlogprocedure, of beperking van het aantal bevragingen.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers