Pleio

Engels | Nederlands

De volgende stap

Laatst bijgewerkt op 2190 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Toen aan het eind van de 20ste eeuw de eerste websites verschenen, was niet iedereen direct overtuigd van het nut en de noodzaak van het internet. Niet alleen vonden veel organisaties het niet noodzakelijk zelf online aanwezig te zijn, maar vaak werd ook gedacht dat een dergelijke trend van voorbijgaande aard zou zijn. Ruim 10 jaar later staan we aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling. De introductie van de ‘app’ heeft de wijze waarop burgers omgaan met informatie structureel veranderd. De smartphone maakt het mogelijk te allen tijde toegang te hebben tot de data die men zoekt, en startups en ondernemers springen hier handig op in.

Open Data stelt deze startups en ondernemers in staat slimme diensten te ontwikkelen die de burger op het juiste moment van de juiste informatie voorziet. Om succesvolle dienstverlening te ontwikkelingen is het echter van belang dat de toevoer van informatie, de Open Data, op een structurele manier wordt aangeboden. Belangrijke stappen om dit te bereiken zijn:

- Zorg dat de continuïteit van de data gewaarborgd is. Het onderhoud en ter beschikking stellen van de data dient structureel belegd te zijn binnen de organisatie.
- Vind aansluiting bij de reguliere ICT-infrastructuur. Hiermee wordt de datavoorziening een onderdeel van de reguliere processen.
- Omarm initiatieven die in de buitenwereld ontstaan. Diensten en apps die door startups worden ontwikkeld kunnen ook van meerwaarde zijn binnen de eigen organisatie, en de efficiency en effectiviteit vergroten.

Continuiteit van de data
Er zijn verschillende methodes om data structureel te ontsluiten. Nadat de initiële data via een website zijn gepubliceerd, kan het bereik op de volgende manieren vergroot worden:

- Registratie in Open Data registers
In Nederland bestaat een centrale website voor het verzamelen van Open Data. Deze centrale catalogus wordt onderhouden voor de Rijksoverheid:http://data.overheid.nl
Publicatie op data.overheid.nl is eenvoudig. Het enige dat nodig is, is het invullen van een formulier op de website waarop u onder meer contactgegevens, omschrijvingen en tags invoert. De organisatie van data.overheid.nl voert vervolgens een controle door, om te voorkomen dat iedereen - dus ook niet-overheidsorganisaties - data in de catalogus plaatsen. De echtheid wordt geverifieerd en bij akkoord wordt uw Open Data toegevoegd.

- Ontwikkeling API’s
De zogenaamde Application Programming Interface (API) is een geliefd publicatie-interface onder ontwikkelaars. Een API is als het ware een actieve toegang tot Open Data, waarmee ontwikkelaars niet gehele sets hoeven door te nemen, maar heel gericht gebruik kunnen maken van de data door bijvoorbeeld gedeelten te selecteren en zoekacties uit te voeren. Een API is vaak verbonden met een real-time database. Dit verzekert hergebruikers van de actualiteit van gegevens.

Initiatieven in de buitenwereld
Wanneer er interessante en waardevolle data ontsloten zijn, zijn er verschillende manieren waarop startups, bedrijven, ondernemers en studenten hierop geattendeerd kunnen worden:
Gebruik de reguliere communicatiekanalen om aandacht te vestigen op de datasets;
Neem contact op met vooraanstaande organisaties of individuen die op dit gebied werken of hier interesse in hebben;

Neem contact op d.m.v. relevante maillijsten of groepen in sociale netwerken;
Veel blogs op gespecialiseerde onderwerpsgebieden hebben een grote groep trouwe bezoekers verworven. Het kan de moeite waard zijn om een artikel over uw initiatief toe te voegen op hun website.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers