Pleio

Engels | Nederlands
JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

Vernieuwing van informatievoorziening en ICT bij VenJ en andere overheden

 4.3/5 Sterren (3)

Aangeraden groepen

Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent
Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol

Uitnodiging Privacy enhanced - DI&I Seminar / 24 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2728 dagen geleden door Titus Mars

 0/5 Sterren (0)

  DI&I Seminar / 24 mei 2011
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het kabinet zet sterk in op aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens. De WRR schetst een iOverheid, die groeit zonder afgewogen besluiten. Besteden we hier bij de bouw van informatiesystemen voldoende aandacht aan? Directie Informatisering en Inkoop van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt u en uw collega's graag uit voor dit seminar Privacy Enhanced op dinsdag 24 mei van 16.00 tot 17.00 uur.
 
In het rapport iOverheid concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan die volop ‘draait' op nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. Die nieuwe iOverheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het achterblijven van de toepassing van Privacy Enhancing Technologies (PET) bij de bouw van informatiesystemen. PET is geen oplossing voor het achterblijven van expliciete afwegingen tussen bijvoorbeeld privacy en doelmatigheid. Maar door privacy als ontwerpvoorwaarde mee te nemen en PET toe te passen kunnen de afgesproken regels beter en goedkoper uitgevoerd worden.
 
In 2004 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken Privacy Enhancing Technologies, een witboek voor beslissers. De kosten van toepassing van PET bij de bouw van informatiesystemen zijn beperkt tot enkele procenten van het bouwbudget. De baten voor de bouwende organisatie, maatschappij en burgers zijn aanzienlijk. Bij afgewogen besluitvorming binnen overheidsorganisaties is de toepassing dus een no-brainer.
 
Privacyrecht is niet te handhaven zonder structurele en preventieve technische maatregelen,' stelde John Borking bij zijn promotie vorig jaar. Borking was in 2004 één van de medewerkers aan de BZK-publicatie.
De wettelijk verplichte privacy-risico-analyse voorafgaand aan de ingebruikname van informatiesystemen vindt in de praktijk nauwelijks plaats. Privacy Enhancing Technologies zetten de juridische vereisten om in technische specificaties. Met PET kunnen in principe alle privacy­problemen worden opgelost. Privacyproblemen met de OV-chipkaart, het electronisch patiënten dossier (EPD), de bodyscans op Schiphol, de kilometerheffing, de biometrische kenmerken (vingerafdruk en gezichtscan) in het paspoort en het electronisch kinddossier (EKD) kunnen door toepassing van PET voorkomen worden.
 
Een van de belangrijkste principes bij systeemontwerp is "design for trust".  De overheid, de ambtenaar, de burger, het ziekenhuis, de arts, de patient, de automobilist, de chauffeur, energiegebruiker, reiziger. . . Ieder heeft een eigen rol in de socio-technische systemen waarmee zij in aanraking komen/deel van uitmaken, stelt Frances Brazier, hoogleraar Engineering Systems Foundations aan de TU Delft.
Ontwerpen voor vertrouwen betekent ontwerpen voor transparantie en integriteit.  Een goede richtlijn is om informatie zo lokaal mogelijk te houden: daar waar de eigenaar van de informatie het meeste vertrouwen kan hebben in de verantwoordelijke organisatie en waar communicatie en besluitvorming plaatsvinden. Globale uitspraken blijven mogelijk, zonder persoonsgebonden informatie prijs te geven.
 
In het regeerakkoord is veel aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens. Pieter de Groot van Bureau Secretaris Generaal, de functionaris voor de gegevensbescherming van VenJ, verzorgt mede daarom bij de Beleidsacademie een cursus Wbp.

 
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
16.00 Welkom
         Bob Papenhuijzen, dir. Informatisering en Inkoop

16.05 Gemiste PET-kansen
         John Borking, John Borking Consulting

16.20 Design for trust
         Frances Brazier, TU Delft.

16.35 Reactie
         Pieter de Groot, FG VenJ/BSG.

16.40 Vragen, discussie, verdieping
                  
17.00 Afsluiting, gelegenheid tot napraten
          en een drankje tot 18.00 uur.
                                    
Plaats:  Hoogbouw Binnenlandse Zaken, Schedeldoekshaven, 1e etage, in de Schouwzaal
Twitter: #DIIsem

                        
Wilt u zich a.u.b. inschrijven met dit formulier (click!)? Als u zich aangemeld heeft kunt u zich op 24 mei melden aan de zaal of bij de receptie van BZK.

  
Directie Strategie VenJ organiseert een reeks activiteiten om de consequenties van samenleving 2.0 voor (de domeinen van) Veiligheid en Justitie te verkennen. (Meer informatie, link werkt alleen binnen VenJ). 
 
De seminars van Directie Informatisering & Inkoop sluiten in de komende periode aan op het thema Samenleving 2.0. Zo volgt na Privacy Enhancing Technologies een seminar over profiling (Meer informatie op Pleio). Informatie over en presentaties van voorgaande DI seminars: In de markt (feb) Goed gestopt (okt), Telehoren (aug), Werkplektoekomst (mei).
Afbeelding DI Seminar
 

Wilt u deze aankondigingen direct zelf of juist niet meer ontvangen? Klik dan hier.Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers