Pleio

Engels | Nederlands
Uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse overheid

Uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse overheid


 0/5 Sterren (0)

Organisatie doetanks met België en Nederland

Laatst bijgewerkt op 2014 dagen geleden door Elke Wambacq

 0/5 Sterren (0)

Opzet

Op 13 januari 2013 was er een verkennend gesprek tussen verschillende Belgische en Nederlandse overheden over innovatieve initiatieven.  Het concept van de doetanks viel erg in de smaak en we spraken af om iedereen de kans te geven concrete cases in te dienen om rond te werken. Er zijn sindsdien 3 cases ingediend die verder worden uitgediept.

 1. 1.       Milieurelevante maatschappelijke initiatieven

Centrale vraag:

Wat is een indeling die inzicht biedt op de omvang en diversiteit van milieurelevante

maatschappelijke initiatieven en die aangrijpingspunten biedt voor beleid?”

Vanuit België:

Liesbet De Keersmaecker

Ambassadeur Groene Steden - Green Cities Ambassador

T +32 2 553 79 18  | M +32 479 82 03 99
liesbet.dekeersmaecker@lne.vlaanderen.be

 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Koning Albert II-laan 20 bus 22 | 1000 Brussel

T +32 2 553 27 23 | F +32 2 553 17 60 | www.natuurenbos.be | www.inverde.be

Vanuit Nederland:

Instituut Maatschappelijke Innovatie

Werktekst: “Verkenning: taxonomie van milieurelevante maatschappelijke initiatieven”

 

 1. 2.       Preventieve zorg voor het jonge kind

Centrale vraag

 • Dossiers die naar Nederland gestuurd worden (vb jeugdzorg Zeeland): alles buiten regio Zeeland, dan krijg je dossier terug (is niet onze bevoegdheid)
 • Meldingen uit kraamklinieken: hoe organiseren ze zich, waarom worden dossiers soms niet doorgegeven aan België?
 • Ruime bespreking: hoe pakken ze dit aan? Hoe werken ze? Hoe werken ze samen met andere diensten?

 

Vanuit België

 

Kind en Gezin (Provinciale afdeling in Oost-Vlaanderen)

 

 

Vanuit Nederland

 

Mail van Annette Kellenaers

 

Dag Elke,
In het kader van mijn werk, mijn huidige rol in ons Innovatieteam, en mijn opleiding (Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening) zou ik heel graag een werkbezoek brengen aan Kind en Gezin in België en ook met jou in gesprek komen.
Op dit moment draaien wij het project Rebellenteam dat gericht is op (sociale) innovatie. Een externe stage wordt daarbij verplicht gesteld. Het zou geweldig zijn als we ook daarvoor een kijkje in jullie keuken mogen nemen. 

Reeds enkele collega's hebben aangegeven graag mee te willen. Zelfs enkele JGZ-beleidsmedewerkers die op landelijk niveau werken willen graag eens bij jullie komen kijken om te zien wat we van elkaar kunnen leren. Daarbij vind ik de insteek naar Innovatie voor JGZ enorm interessant. 

Graag verneem ik van je of dit mogelijk is. Mocht je graag nader contact hebben hierover dan kun je me mailen via: annette.kellenaers@zorgboog.nl  
of mobiel bellen op 0031653322801

Dank vast voor je tijd en hopelijk tot ziens
Vriendelijke groet
Annette Kellenaers

 

 

 1. 3.       Kennisdeling over governance op internationaal niveau

Centrale vraag

Vanuit verschillende overheidsadministraties komt de vraag om kennis op grotere schaal te delen en meer innovatieve initiatieven gezamenlijk aan te pakken. In het kader van de ontwikkeling van Europa lijkt het ons een opportuniteit om een Europees (of breder) netwerk uit te bouwen waar overheidsadministraties sneller tot oplossingen kunnen komen voor de uitdagingen die er zijn.

De samenwerking tussen België en Nederland kan een proeftuin zijn in dit kader. De Europese Commissie wil graag haar steentje hiertoe bijdragen. Andere landen opnemen in deze doetank is niet uitgesloten en zou op termijn zelfs een must zijn.

Vanuit Nederland

 • De initiatiefnemers van www.pleio.nl
 • De initiatiefnemers van slimmer netwerk
 • De initiatiefnemers van Ambtenaar 2.0

Vanuit België

 • De innovatieve bende (Modern HR beleid Vlaamse overheid)
 • Club 35
 • Diverse Federale en Vlaamse overheidsadministraties
 • Vanaf eind 2013: leidraad innovatie voor publieke administraties

Vanuit de Europese Commissie

 • Unit Internal Communication

Aanpak

Eerste verkennend gesprek tussen de vertegenwoordigers op 3 mei in de Europese Commissie met als doel een aantal concrete acties uit te werken.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers