Pleio

Engels | Nederlands
Young@Heart

Young@Heart

Netwerk van VenJ-ers en BZK-ers met wat meer (dienst)jaren en ervaring

 4/5 Sterren (1)

Wat we willen

Laatst bijgewerkt op 1980 dagen geleden door Max Kommer

 0/5 Sterren (0)

Doel
Young@Heart wil bevorderen dat deze categorie medewerkers plezier in het werk heeft en houdt - en dat de twee departementen plezier blijven beleven aan deze medewerkers.

Concreet zijn onze doelen dan:

 • de ministeries van VenJ en BZK profiteren optimaal van de kennis en ervaring (wijsheid) van collega's met een langere ervaring;
 • collega's met een langere ervaring worden gestimuleerd en in staat gesteld om hun kennis en ervaring in een breder perspectief te plaatsen en om die creatief in te zetten - en om die kennis en ervaring te delen met jongere collega's;
 • collega's met een langere ervaring worden bevestigd in hun betekenis en toegevoegde waarde voor de organisatie.

 

Werkwijze
Young@Heart wil dit bereiken door:

 • een netwerk te vormen dat collega's vanaf een jaar of 50 verbindt, met elkaar in contact brengt en uitnodigt kennis en ervaring uit te wisselen;
 • informatie over vitaal ouder worden, werken en uittreden uit het arbeidsproces makkelijk toegankelijk te maken;
 • de organisatie te wijzen op wat de doelgroep te bieden heeft en op regelingen, praktijken en denkbeelden die het gebruik maken daarvan in de weg staan;
 • een pool te vormen waaruit geput kan worden voor mentorschap, meester-gezel constructies,
 • waar mogelijk samen te werken met Jong BZK, NextVenJ en de seniorennetwerken van andere departementen.

 

Uitgangspunt
Young@Heart doet dit vanuit:

 • de wetenschap dat diversiteit in organisaties een groot goed is;
 • de overtuiging dat de meeste oudere medewerkers zich nog volop kunnen ontwikkelen, hun organisatie daarmee veel te bieden hebben en dat ook willen;
 • de ervaring dat ze daarbij niet altijd gestimuleerd en soms regelrecht ontmoedigd worden;
 • de verwachting dat het zowel de organisatie als de individuele medewerker ten goede komt als hier expliciet aandacht aan besteed wordt en als beschikbare informatie goed toegankelijk is

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers