Pleio

Engels | Nederlands
Organisatie Grens over stijgend IM

Organisatie Grens over stijgend IM


 0/5 Sterren (0)

Workshopronde 2

Laatst bijgewerkt op 1840 dagen geleden door Angela A.J.G.M. Martens

 0/5 Sterren (0)

13:15 - 14:15 Workshopronde 2

  1. De koers van Belastingen, Jan Hermans. Theaterzaal - 300 plekken. Van regio's naar directies. Van 'overal alles' naar 'concentratie, tenzij'. Van objectgericht naar subjectgericht toezicht. Landelijk directeur MKB Jan Hermans presenteert kort en in samenhang de ontwikkelingen binnen het dienstonderdeel Belastingen in het algemeen, en de directie MKB in het bijzonder

  2. TVS, evolutie van het denken over het systeem, Gerard Blankestijn. Constantijnfoyer- 75 plekken. Zeven jaar geleden zijn we met het ontwerp van TVS (Toeslagen Verwerkingen Systeem), gestart. Inmiddels is er in en door de keten een service gebouwd die de hele keten bedient. Hoe is het denken over het systeem eigenlijk in de loop van de jaren veranderd?
  3. Sourcing, Rob Schepens. Expozaal, workshopruimte nummer 1 - 15 plekken. In een informele setting licht Rob de hoofdpunten van het geactualiseerde sourcingsbeleid toe. Vervolgens verkennen de deelnemers in een gesprek wat dit betekent voor de Belastingdienst
  4. Portfoliomanagement, Simon van der Valk - Alice van Oeveren - Edu Schol. Expozaal, workshopruimte nummer 2 - 15 plekken.
  5. Rationalisatie kan je niet alleen, Harrie Schuurs. Expozaal, workshopruimte nummer 3 - 15 plekken. Harrie Schuurs heeft de opdracht een plan van aanpak te maken voor rationalisatie binnen de hele IV-keten van de Belastingdienst. Rationalisatie slaagt alleen als alle partijen in de keten dit gezamenlijk aanpakken, daarbij hebben wij ook jou nodig!
  6. iOverheid, Petra Mettau. Expozaal, workshopruimte nummer 4 - 15 plekken. Hoe gaan wij als belastingdienst om met de steeds grotere hoeveelheid en diversiteit aan informatie? Wat betekent dat voor burgers en ondernemers? Hoe verandert dat ons denken over processen?
  7. Alignment is een cirkel van invloed, Henk van Gerven. Expozaal, workshopruimte 5 - 15 plekken. We zijn gewend om lineair te denken. Verbeterprogramma's voor alignment, tussen business en IT, worden dan ook vaak in harkjes uitgewerkt. Deze workshop vertrekt vanuit de netwerkbenadering en de specifieke rol die IM-medewerkers daarbij hebben
  8. Markt & Grenscafé de Oversteek. Expozaal - 150 plekken. Benchmark IM - Agile/scrum - FPAI - HR-/Opleiding CKC - Employability Center - Capaciteits- en inzetmanagement - Employability Center - HNW Ervaringen andere organisaties - Menukaart Eenvoudige Formulieren - Referentiearchitectuur bouwblokken - Preventieteams - Prince II/projectmanagement - Apps - Bedrijfsonderdelen Architectuur - Internet Service Center ISC - Servicemanagement - IM functie CKC/IMB/IMDV - Internationaal samenwerken - Samenwerken met ketenpartners zoals Logius.