Pleio

Engels | Nederlands

Boekentips Ambtenaar 2.0

Laatst bijgewerkt op 1740 dagen geleden door Mikis de Winter

 0/5 Sterren (0)

Dank voor je deelname aan de Ambtenaar 2.0 dag op 7 februari 2014 in Lelystad!!

In deze virtuele goodybag ontvang je onze boekentips 2.0:

1. Excelleren door samenhang en dialoog Het analyseren van complexe problemen door middel van reducie is de basis geworden van veel management-benaderingen. Door reducie ontstaat het geloof dat alles te objectiveren is en daardoor grijpbaar, voorspelbaar en te repareren is. Door reductie verdwijnt het gevoel voor de 'menselijke maat’ en ontstaat er ee afstand tussen ratio en emotie, tussen denken en doen. Wellicht moeten we proberen anders te kijken naar complexiteit en de problemen benaderen vanuit het grotere geheel. Een eerste stap is dan wel het geheel zien en deze proberen te begrijpen door het aangaan van een dialoog met onze omgeving. Dit werkboek helpt u en uw collega’s hierbij. Getipt door: Mikis de Winter

2. Trends veiligheid en innovatie in de publieke sector In dit boekje komen 18 experts aan het woord over veiligheid en innovatie in de publieke sector. Getipt door: Laura Peetoom

3. Natuurlijk leiderschap Twintig leiders openhartig en inspirerend aan het woord over: idealen, leiderschap, echte duurzaamheid en de toekomst. Getipt door: Aletha Steijns

4. Iedereen CEO (samenvatting) Sociale netwerken en nieuwe technologiën stellen de kenniswerker zelf in staat zijn netwerk te professionaliseren en zijn professionele ontwikkeling vorm te geven. Daar is lang niet altijd meer een manager of organisatie voor nodig. Vandaar: iedereen CEO! Getipt door: Erik Hekking

5. Wij, de overheid De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving, maar hoe gaat die samenwerking eruitzien en kan de overheid daar überhaupt nog wel in sturen? Getipt door: Davied van Berlo

6. Business model generation Met een succesvol bussiness model lukt het wél! Download de essentie van het gezaghebbende boek. Getipt door: Loubna Zarrou

7. De boom en het rizoom Een toenemend aantal problemen en vraagstukken waarvoor de overheid verantwoordelijk wordt gehouden, heeft het karakter van een netwerkprobleem. Een groot aantal partijen is betrokken, met uiteenlopende waarden, visies en belangen, met een fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid, zonder dat er één actor is die eigenstandig tot een oplossende interventie kan komen. In veel van dergelijke problemen zijn bovendien zowel de verschillende oplossingsrichtingen als de analyse van het probleem betwist. Getipt door: Mikis de Winter 

8. Staat van de ambtelijke dienst Eind januari 2014 is de tweede Staat van de Ambtelijke Dienst - STAD - verschenen. De eerste dateert van december 2011. De STAD is een kritische, kwalitatieve analyse van de staat waarin de ambtelijke dienst zich bevindt. Aan de orde komen grote thema's zoals de arbeidsmarkt, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsproductiviteit, het management, de medezeggenschap, de kwaliteiten, de ambtenarenstatus. Doel is het inzicht in de ambtelijke dienst te vergroten en na te gaan waar verbeteringen mogelijk en gewenst zijn. Getipt door: Marie Louise Borsje 

9. Society 3.0 Society 3.0 is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. Society 3.0 biedt visie en vraagt om visie. Alles in dit lekker leesbare boek draait om jou als wereldmens en jouw rol in Society 3.0, een aanlokkelijk perspectief. Niet zomaar een boek, maar een verhaal dat zijn visie op waardevolle wederkerigheid tussen ondernemerschap en samenleving weergeeft. Getipt door: Marie Louise Borsje 

10. Medialogica Welke rol spelen de media in de verhouding tussen burgers en overheden in de informatiesamenleving? Dat is, kort samengevat, de vraag die de Raad zich stelt bij het thema media en burgerschap. Het gaat hier om het krachtenveld tussen burgers, overheden en media. De Raad wil dit krachtenveld vanuit het perspectief van de burger belichten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid ofwel burgerschap staat centraal in dit advies. Binnen dit typische RMO-thema concentreert de Raad zich op de positie van de media: in hoeverre dragen zij bij of belemmeren zij "aansprekend burgerschap"? Getipt door: Davied van Berlo 

11. De nieuwe regels van het spel Internet heeft een ambivalente uitwerking op het publiek debat. Enerzijds hebben mensen veel mogelijkheden om informatie te vergaren en met elkaar uit te wisselen. Hun (potentiële) invloed op de politiek-maatschappelijke agenda is dan ook fors. Anderzijds vinden er allerlei vormen van in- en uitsluiting plaats.Getipt door: Davied van Berlo 

12. Een praktische kijk op gedragsverandering We weten allemaal dat alcohol niet goed voor ons is, dat hard rijden gevaarlijk is, en dat meer bewegen gezond voor ons is. Toch geven we allemaal wel eens toe aan ongezonde verleidingen. Kennelijk is er iets in ons, waarom we niet doen wat goed voor ons is. En dat heeft alles te maken met het feit dat menselijk gedrag veel minder rationeel is dan we denken. Ook de overheid heeft steeds meer aandacht voor het onderwerp gedragsverandering. Wat betekent deze kennis voor de praktijk van de communicatieadviseur en de communicatieonderzoeker? Getipt door:  Marco de Bock

13. Deel je rijk Doe-democratie, massa’s media, factchecking, zelfredzaamheid, andere bestuursstijlen, open data en consuminderen. Een willekeurige greep uit 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak die relevant zijn voor de communicatie van(uit) de Rijksoverheid. Het rapport ‘Deel je rijk’ is voor iedereen bruikbaar,  vooral voor de overheid, ter inspiratie en om de discussie te voeden. Getipt door: Academie voor overheidscommunicatie 

14. Rijksoverheid zoekt partner Iedereen netwerkt. Ook de Rijksoverheid en de mensen die er werken. En steeds vaker gebeurt dat ook bewust. Want sommige opgaven zijn nu eenmaal te groot en te complex voor traditionele instrumenten als wet- en regelgeving en subsidies. De kern van de ‘Netwerkaanpak’ van het Rijk is dat de Rijksoverheid in steeds meer gevallen niet de spelleider is, maar een van de spelers in een team, dat samen problemen aanpakt. Getipt door: Academie voor overheidscommunicatie 

15. Tien kansen voor de energieke ambtenaar Hoe kun je als energieke ambtenaar concreet aan de slag met het verbinden van de steeds complexer wordende netwerksamenleving en de overheid? Waar liggen de kansen en hoe verzilver je die in de praktijk? Het boekje Tien kansen voor de energieke ambtenaar – een uitgave van het programma LvDO-NME – bundelt kennis en praktijkervaring en biedt een helpende hand. Getipt door: Marie Louise Borsje 

16. Tien perspectieven uit de natuur De natuur is een belangrijke bron van inspiratie. Voor rustzoekers bijvoorbeeld, voor fotografen en ook voor uitvinders… Maar valt er ook wat te leren de natuur? De auteurs van het boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’ vinden van wel. Douwe Jan Joustra, Caroline van Leenders en Bowine Wijffels brengen ons zeer verassende lessen. Lessen met paddenstoelen, paarden, eenden, korstmossen en zelfs complete ecosystemen als belangrijke leermeesters……   Getipt door: Marie Louise Borsje

En als uitsmijters:

+ De onvolprezen superheldenkaarten van Ynnovate, getipt door Lidwien Venselaar.

+ Het filmpje dat iedere Ambtenaar2.0 gezien moet hebben, getipt door Mandy Smits.