Pleio

Engels | Nederlands

Circulaire economie

Laatst bijgewerkt op 1593 dagen geleden door Erwin Wondergem

 0/5 Sterren (0)

 

 1. Verantwoordelijkheid verschuift van eindgebruiker naar producent
  De producent
  > is verantwoordelijk voor de prestatie van product én de verwerking aan het eind van de levens- of gebruiksduur
  > houdt producten technisch in roulatie
  > voegt waarde toe in de keten
 2. Benut kansen voor én kracht van nieuwe product-service combinaties
  >  gebruik staat centraal en niet het bezit (kopieer en faxapparaat Xerox)
 3. C.   Beschouw alles als grondstof:  "Ich bin ein Supplier"  Dit betekent:
  > herwinnen van grondstoffen (b.v. LED lamp Philips)
  > onderdelen opnieuw gebruiken , via demontage naar nieuw product
  > nieuw ontwerpen van producten (eco-design en  Cradle-to- Cradle)
 4. D.   Realiseer optimale condities voor groei van circulair ondernemerschap

plaatje 1

HOE?

 1. We halen kennis en ervaring naar Zeeland.. uit Nederland, uit Vlaanderen, uit Europa..
 2. We hebben oog voor voorlopers
 3. We zijn ergens het beste in
 4. We 'verkopen' onze ervaringen en werken transparant…. er wordt over ons gepraat
 5. Bedrijven delen ervaringen met elkaar… Cross-overs is het middel én basis voor nieuwe business
 6. Aanpak is probleem- en oplossingsgericht én wordt vertaald naar bedrijfsniveau
 7. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

 

Kansen in Zeeland ……. Wat kunnen we zélf?

 1. Provincie Zeeland als voorbeeldbedrijf gaat circulair via inkoop en aanbesteding
 2. Een circulair gebouwde marinierskazerne in Vlissingen
   
 3. Het Maintenance Value Park wordt hét circulaire business park voor chemische industrie in Europa

 

 1. We realiseren optimale condities voor groei van circulair ondernemerschap

 

We verkennen aansluitend én ondersteunend:

 

 1. Organisatie TEDx Zeeland Circulair 
 2. Kansen binnen Vitaal Sloe- en Kanaalzone
 3. Nieuwe verdien- en business modellen in samenwerking met het NWO via onderzoek met University College Roosevelt doc1
 4. Link met innovatie en kenniseconomie (DOK41): productinnovatie en eco- design;
  samenwerking met UCR, SCALDA en de Smart Services Boulevard via masterclasses, summer schools en open innovatie sessies  
 5. Energie / getijdencentrale? Onderhoud windturbines?
 6. Mobiliseren maatschappelijk krachtenveld, 'groene organisaties' en gemeenten, via accounthouderschap ZMf en IVN

VERDIEPING Circulaire Economie voor wie meer wil weten….

 

Waar draait het om in de praktijk??

Kansen in Zeeland ……. Wat kunnen we zélf?

 

 1. Provincie Zeeland als voorbeeldbedrijf gaat circulair via inkoop en aanbesteding?
 2. Een circulair gebouwde marinierskazerne in Vlissingen?

 

Doel
We werken in stappen toe naar een provinciaal 'circulaire voorbeeldbedrijf' met als start het onderzoek biobased inkopen.

Onderzoek levert informatie over inkoop van biobased materialen en producten én hoe dit in de praktijk te verankeren in het Zeeuws provinciaal inkoopbeleid.

Resultaat

 • Plan van Aanpak met beschreven productgroepen voor  (ver)bouw en inrichting eigen gebouwen naast de grond, weg- en waterbouw (GWW)
 • (Inter) actieve bijeenkomsten met betrokken collega' s en leveranciers om aanpak ook 'werkend te krijgen'  
 • Ondernemerstool om ondernemers snel en eenvoudig kunnen kijken in welke mate ze voldoen aan de inkoopeisen
 • Communicatieposters
 • Provincie als launching customer' van biobased producten

 

Dit leidt uiteindelijk tot een eerste stap richting innovatiegericht  inkoop project op het gebied van circulaire economie.

 

Bouw gericht kennis en ervaring op door actief gebruik en een actieve participatie

Perspectieven vanuit circulaire economie benadering?

 1. Verken de kansen om zowel aan te haken bij de Greendeal Circulair Inkopen van MVO-Nederland én maak gebruik van de Wegwijzer circulair inkopen.
 2. Kijk naar mogelijkheden en kennis van 'nieuwe vormen van aanbesteden' en doe daar al ervaring mee op.

Ad 2

Krachtiger ontwerpen ontstaan bij werkelijk coöperatief design waarbij de kennis en kracht van stakeholders en interne partners benut wordt. Coöperative Design & Performance based Contracting is hierbij het doel.

De bouw van de marinierskazerne vormt de pilot door:

gebruik te maken van de 'defensie – ervaring' met de bouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht volgens het DBFMO model (Design, Build, Finance, Maintenance, Operate).

Aan te sluiten bij de bouw van de marinierskazerne door aanbiedingen te formuleren vanuit een duurzaam circulair perspectief binnen de kaders 'DBFMO' én de 'BREEAM toetsingsmethodiek voor de bouw'.

 

Opgedane ervaringen zijn toepasbaar en beschikbaar voor andere (bouw) projecten zoals b.v. de bouw van ziekenhuis Walcheren, programma Provinciale Impuls Wonen, voorbeeldproject biobased wonen en  biobased materialen in Kruiningen, bouw vakantiepark Waterdunen en kennisuitwisseling met project biobased brug, green deal GWW en Rijkswaterstaat.

 

We maken gebruik van inzet en faciliteiten 'aansluitend en ondersteunend' om deze kennisuitwisseling vorm te geven waarbij organisaties aangesproken worden op waar ze sterk in zijn. Denk aan

 1. Link met innovatie en kenniseconomie (DOK41, Impuls) via productinnovatie en eco- design;
 2. samenwerking met UCR, SCALDA en de Smart Services Boulevard via masterclasses, summer schools en open innovatie sessies 

 

 

 

3.         Het Maintenance Value Park wordt hét circulaire business park voor chemische industrie in Europa


< gesprek Rob Rutjes DOW 11-04-2014 >

 

Doel

1)    Maintenance profileren als kernbegrip binnen de (aanpak van de) Circulaire Economie. 'Maintenance circulair'  is belangrijk thema voor regio's Zeeland, West-Brabant, Gent en Antwerpen

2)    Maintenance Value Park (mede) vanuit circulair perspectief ontwikkelen.

3)    Maintenance koppelen aan (eigen) bouw- en renovatie; onderhoud door provincie zélf.  

Resultaat

1)    Maintenance Value Park profileert zich landelijk op het gebied van circulaire economie

2)    Eind 2014 heeft provincie Zeeland een beleidslijn maintenance vastgesteld 

 

Bouw gericht kennis en ervaring op door actief gebruik en een actieve participatie

Perspectieven vanuit circulaire economie benadering?

Schakel Dutch Institute for World Class Maintenance in voor het HOE? Link met individuele bedrijven te versterken

Schakel kerngroep- en stuurgroep Maintenance in om samen met West Brabant te komen tot een business plan Maintenance

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers