Pleio

Engels | Nederlands

Projectleider @ Provincie 2.0

Laatst bijgewerkt op 2829 dagen geleden door Dorine Ruter

 0/5 Sterren (0)

Op maandag 17 januari 2011 vond bij Seats2Meet in Utrecht de bijeenkomst Projectleider @ Provincie 2.0 plaats. Een grote groep provinciale projectleiders vanuit het hele land liet zich 's ochtends inspireren door verschillende sprekers. In de middag werden er via creatieve werkvormen stappen gezet in het verder ontdekken van sociale media en hoe de rol van de projectleider zich zal en kan ontwikkelen in een provincie 2.0.

Twee groepen (met deelnemers uit Noord en Midden NL en met deelnemers uit Zuid NL) gaan door met een vervolg.

 

image

 

SOCIAL REPORT

Tijdens de dag is door een aantal mensen gewerkt aan een social report. Via gezamenlijke twitter en weblog berichten, foto's en een filmpje geven social reporters hun kijk op de verschillende presentaties en workshops. Op deze pagina een overzicht van de verschillende elementen van het verslag. 

Blog berichten

Ontbreekt er een blog bericht of ander element wat je zelf als deelnemer online hebt geplaatst? Geef het door, dan passen we deze pagina aan. Voel je vrij op de blog posts te reageren wanneer je het er niet mee eens bent, juist iets wilt aanvullen, of wanneer je je nog een of ander afvraagt.  

[Tip: Zelf een blog starten kan gratis via www.wordpress.com. Stuur een linkje rond in je netwerk om eens wat eerste collega's mee te laten lezen.]

Projectleider @ Provincie 2.0Foto's & Filmpje

[Tip: Eigen foto's delen is ook heel welkom. Flickr is een gratis tool van Yahoo. Zie www.flickr.com. Foto's over deze bijeenkomst graag taggen met "prov20" dan zijn ze via bovenstaande link te zien.]

Twitter

[Tip: Zelf ook twitteren? Aanmelden kan op www.twitter.com.]

PRESENTATIES

Hieronder een overzicht (in opbouw!) van de verschillende presentaties, om zelf terug te kijken of te delen met collega's. 

[Tip: Enkele presentaties zijn gemaakt in Prezi, een gratis online tool voor het maken van creatieve, visuele presentaties. Direct zelf toe te passen, via www.prezi.com.]

EVALUATIE & VERVOLG

Hier vind je een evaluatieformulier met enkele vragen over de bijeenkomst, en mogelijkheid om je behoefte voor vervolg aan te geven. Hieronder nog eens enkele mogelijkheden op een rij om ook na onze bijeenkomst bij Seats2Meet werk te gaan / blijven maken van je projectleiderschap bij een provincie 2.0.

  • We noemden al het netwerk Ambtenaar2.0, met ambtenaren vanuit het hele land, op allerlei niveaus en in allerlei functies. Binnen sommige provincies bestaat ook onderling contact. Meld je aan op www.ambtenaar20.nl en neem deel aan de open gesprekken of diverse gespreksgroepjes. Het helpt je wellicht ook om helder te krijgen wie er binnen je eigen provincie al bezig is met sociale media, en met wie je eens zou kunnen overleggen voor verdere acties.
  • Als vervolg van deze dag nodigen we jullie ook uit deel te nemen aan een kleine intervisiegroep (een community of practice in de dop). Wat wij hier ons bij voorstellen is: deels online ontmoetingen (via www.pleio.nl), een of meer teleconferenties en twee offline ontmoetingen, bijvoorbeeld bij een van de deelnemers op het provinciehuis. Qua methodiek om met elkaar stappen te kunnen zetten in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden, stellen we voor gebruik te maken van een intervisie werkvorm. Steeds aan de slag rondom een praktijkvraag (casus) die door een van de groepsleden wordt ingebracht. De precieze invulling en werkwijze van de groepen, evenals de thema's en eventuele geografische focus, stemmen we graag af met de deelnemers. Deelname aan een groep is overigens niet beperkt tot mensen die afgelopen maandag aanwezig in Utrecht. Nodig ook gerust anderen uit die dit mogelijk relevant en interessant vinden! Aanmelden via formulier >>
        
  • Tijdens de bijeenkomst, o.a. bij de plenaire afsluiting, noemden verschillende van jullie de behoefte om binnen de eigen provincie medestanders te werven, management en communicatieafdelingen te betrekken en te enthousiasmeren en op andere manieren echt te bouwen aan een provincie 2.0. Deze vragen zouden aan bod kunnen komen in een specifiek hierop gerichte intervisiegroep, met deelnemers vanuit diverse provincies. Het is echter ook mogelijk dat wij jullie concreet ondersteunen in het aangaan van het gesprek met collega's binnen de provincie. Bijvoorbeeld ook door het opsporen van collega's die al enthousiast gebruik maken van sociale media of door voorbeelden te verzamelen vanuit jullie eigen of een andere provincie. We horen graag wie van jullie graag van dit soort ondersteuning gebruik zou willen maken, en wat je daarin ongeveer van ons verwacht. Interesse tonen via formulier >>
        
  • Tot slot noemen we een leertraject rondom sociale media dat vanuit de Provincie Academie zou kunnen worden georganiseerd. Zo'n traject zou bijvoorbeeld de vorm kunnen krijgen van enkele weken online coaching (via web en teleconferenties) in het verkennen van diverse sociale media en hun praktische toepassing binnen het werk van de provincie. Aangevuld met een praktische, inspirerende bijeenkomst voor alle deelnemers, waarbij deelnemers elkaars kennis en feedback gebruiken om nieuwe stappen te zetten. Wanneer je geinteresseerd bent in een dergelijk traject horen we dit graag, evenals suggesties voor te behandelen onderwerpen / vraagstukken. Deze informatie sturen we door naar Arja Span (NB), die samen met de Fred Stroo (Provincie Academie) een voorstel zal maken voor de Kring van Secretarissen. Interesse tonen via formulier >>

[Tip: Deze pagina is gemaakt in Pleio (Plein Overheid). Zelf kun je Pleio ook gebruiken om informatie uit te wisselen en online te vergaderen met overheidscollega's. Bekijk hier een introductie.]

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers