Pleio

Engels | Nederlands

Vragen en antwoorden over de besturing en financiering van Pleio

Laatst bijgewerkt op 2826 dagen geleden door Davied van Berlo Reacties (4)

 0/5 Sterren (0)

De laatste tijd komen er veel vragen over de achtergronden en de organisatie van Pleio. Een goed teken, maar we moeten die vragen ook van antwoorden voorzien. De FAQ wordt de plek om die antwoorden te tonen. Bij deze alvast een voorzet voor de teksten.

Wie zijn de initiatiefnemers van Pleio?
Pleio is opgericht door Davied van Berlo van het Programma Ambtenaar 2.0 en Harrie Custers, Wim Essers en Marcel Ziemerink van de Belastingdienst. Aanleiding voor de oprichting van Pleio was de behoefte aan een overheidsbreed samenwerkplatform en aan een vervolg op BDplaza, het interne platform van de Belastingdienst. Meer informatie over de achtergrond van Pleio.

Hoe is Pleio tot stand gekomen?
Naar aanleiding van enkele blogs en discussies op Ambtenaar 2.0 is gekozen voor het platform Elgg als basis voor Pleio. De eerste ontwikkeling is gedaan door twee stagiairs van de Belastingdienst, waarna in de zomer van 2010 het technisch beheer is overgenomen door het bedrijf ColdTrick. Het logo en de vormgeving is ook ontwikkeld door een stagiair: Wesley van Breukelen. Pleio is in oktober 2010 online gegaan.

Voor wie is Pleio bedoeld?
Pleio is een samenwerkplatform voor de overheid: voor interne samenwerking binnen en tussen organisaties, maar ook om burgers en ondernemers te betrekken. Gebruikers kunnen individueel een account nemen en een online vergaderzaal openen. Overheidsorganisaties kunnen een deelsite openen als basis voor een intranet of website. Ook maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van Pleio.

Waarvoor kan Pleio worden ingezet?
Pleio biedt een verzameling functionaliteiten die kunnen worden ingezet in een groep of "online vergaderzaal" om samen te werken en kennis uit te wisselen. Overheidsorganisaties kunnen ook een deelsite openen, bijv. als intranet, voor interbestuurlijke samenwerking, als participatieplatform, als burgerloket, als wijkwebsite, voor vakspecialistische netwerken, als evenementensite of als opleidingsomgeving. Daarnaast worden overheidsbrede voorzieningen ontwikkeld, bijv. rond ideeënmanagement en personeelsmatching.

Wat zijn de kosten van Pleio voor organisaties?
Voor het gebruik van de online vergaderzalen of de deelsites worden geen kosten doorberekend aan organisaties of gebruikers. Andere kosten voor het inrichten van een deelsite (bijv. vormgeving, migratie of koppelingen) zijn voor eigen rekening. 

Wie betaalt Pleio?
Elke overheidsorganisatie kan een bijdrage leveren aan Pleio, ofwel in geld, ofwel in mensen of nieuwe functionaliteiten. Voor de ontwikkeling van Pleio is tot op heden (januari 2011) zo'n 40.000 euro uitgegeven, betaald uit bijdragen van het Programma Ambtenaar 2.0, de Belastingdienst en het ministerie van BZK. Zo betaalt de Belastingdienst de kosten voor de hosting in 2011 à 7000 euro.

Wie bepaalt de koers van Pleio?
De grote lijnen van Pleio worden uitgezet door het team. Iedereen die een actieve bijdrage levert aan Pleio, bepaalt dus mede de koers. Ofwel: als je aan tafel zit, dan praat je mee. Op die manier bepalen alle aandeelhouders gezamenlijk welke kant we op gaan. Daarbij laten we ons leiden door tien uitgangspunten: het manifest van Pleio. Het team vergadert elke donderdagochtend. 

Wie bepaalt de functionaliteit van Pleio?
De ontwikkeling van Pleio wordt zoveel mogelijk gestuurd door de wensen en reacties van gebruikers. Behoeften en belemmeringen worden zichtbaar in discussies en in de helpdesk van Pleio en worden vervolgens toegevoegd aan de wijzigingenlijst. Kleine wijzigingen of uitbreidingen worden uit de algemene middelen betaald. Voor grotere aanpassingen wordt een financier gezocht.

Hoe blijft de functionaliteit van Pleio actueel?
De functionele ontwikkelingen op internet gaan razendsnel. De ontwikkelcapaciteit van Pleio is minimaal, dus voor functionele uitbreidingen wordt gekeken naar drie bronnen: nieuwe modules uit de wereldwijde Elgg-community, koppeling met bestaande web 2.0-sites op internet en aanvullingen vanuit het ecosysteem van Pleio (overheidsorganisaties, leveranciers en de Nederlandse open source-gemeenschap).

Kunnen organisaties eigen functionaliteiten toevoegen?
Zowel Elgg (de software achter Pleio) als Pleio zelf zijn open source, dus organisaties kunnen eigen modules, functionaliteiten en koppelingen laten ontwikkelen voor hun eigen deelsite. Voorwaarde is dat deze onderdelen ook als open source beschikbaar komen voor andere overheidsorganisaties op Pleio. Deze werkwijze biedt overheidsorganisaties flexibiliteit en stimuleert tegelijkertijd het hergebruik en de ontwikkeling van Pleio.

Welke bedrijven hebben ervaring met ontwikkelen in Pleio?
Overheidsorganisaties kunnen contact opnemen met bedrijven die al ervaring hebben met Elgg en Pleio om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen. Op dit moment zijn dat ColdTrick, Avetica en Owja. De lijst met bedrijven is nog in ontwikkeling. Het is raadzaam nieuwe ontwikkelingen af te stemmen met Marcel Ziemerink (technische coördinatie).

Hoe is het beheer en de hosting van Pleio geregeld?
Pleio wordt gehost in Nederland bij het bedrijf BIT, een gecertificeerde overheidsleverancier, op basis van een jaarcontract voor het jaar 2011 (tot maximaal 100.000 gebruikers). De uitgangspunten voor de hosting van Pleio staan opgesomd in deze blog. Het technisch beheer wordt momenteel gedaan door het bedrijf ColdTrick. Het opdrachtgeverschap voor deze bedrijven ligt uiteraard bij de overheid en daar wordt strak op gestuurd.

Is Pleio veilig?
Een belangrijke aanleiding voor Pleio was om een platform te bieden waar informatie binnen de overheid blijft en persoonlijke gegevens onder de EU-privacywetgeving blijven vallen. Dat is dan ook één van de uitgangspunten. Pleio is een open platform, maar wat besloten is, moet besloten blijven. Daarom leggen we veel nadruk op beveiliging (bijv. tegen inbraak) en gaan we op dit vlak samenwerken met de Rijksauditdienst. Het is aan de gebruiker om te kiezen met wie hij iets deelt.

Wie doet wat bij Pleio?
Verschillende organisaties en personen leveren een bijdrage aan Pleio. Uiteraard is daarbij sprake van een taakverdeling. Zo zijn Harrie Custers en Wim Essers actief als "accountmanagers" om organisaties te informeren en te begeleiden. Marcel Ziemerink doet de technische coördinatie, Stephan van der Meer houdt zich bezig met gebruiksvriendelijkheid en usability en Elise Harleman en Nienke Doeve met de communicatie. Marcus van Wely ontfermt zich over de helpdesk en Davied van Berlo richt zich op de strategische lijnen en externe contacten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als Pleio zou stoppen?
Gezien de grote interesse voor Pleio vanuit overheidsorganisaties is er geen aanleiding toe, maar ook met dat scenario moet rekening worden gehouden. Alle gegevens van Pleio blijven onder controle van de overheid en zijn dus op te vragen. Maar ook de software blijft beschikbaar, dus er kan altijd een lokale versie van Pleio worden geïnstalleerd indien nodig. Als Pleio niet voortgezet zou worden, dan eindigen alleen het centrale beheer en de gezamenlijke ontwikkeling.

Waar kan ik nog meer vragen stellen of problemen melden?
Heb je een functionele vraag of wil je een wens of fout (bug) doorgeven, ga dan naar de helpdesk. Daar zijn altijd wel mensen aanwezig die je verder kunnen helpen. Via de knop HELP (links op elke pagina) is de helpdesk makkelijk te bereiken. 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over Pleio?
Wil je als overheidsorganisatie, projectgroep, netwerk of interbestuurlijk samenwerkingsverband een deelsite openen op Pleio, neem dan contact op met de accountmanagers, Harrie Custers en Wim Essers. Zij zullen je met plezier verder helpen. Voor een strategische introductie op managementniveau kun je contact opnemen met Davied van Berlo.

 

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Davied van Berlo
   Davied van Berlo 2356 dagen geleden

   @Wilbert We zijn momenteel in between penningmeesters, dus ik zal de nieuwe penningmeester vragen om dat op een rij te zetten. We gaan momenteel uit van 100.000 euro per jaar voor beheer, nieuwe versies, bugfixes, hosting, etc. Daar is 50% van binnen momenteel. 

   • Wilbert Schermer Voest
    Wilbert Schermer Voest 2356 dagen geleden

    @ Davied: Ik ben benieuwd wat de werkelijke uitgaven en inkomsten voor Pleio in 2011 waren ? en hoe ziet de begroting van Pleio er voor 2012 uit ?

    • Davied van Berlo
     Davied van Berlo 2453 dagen geleden

     @Andra Je kunt je vraag beter stellen in de groep Helpdesk ... daar is vast iemand die je vraag kan beantwoorden. Deze blog gaat over besturing en financiering ;-)

     • Andra van Meggelen
      Andra van Meggelen 2454 dagen geleden

      Hallo,

      Ik ben nieuw op pleio en heb een vraag. Als ik beheerder ben van een groep met daarin verschillende mappen, is het dan mogelijk dat ik het beheer per map aan iemand toebedeel?

      Alvast bedankt.

       

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers