Pleio

Engels | Nederlands
Standaardisatie Toezicht & Handhaving Milieu

Standaardisatie Toezicht & Handhaving Milieu


 0/5 Sterren (0)

RIHa: ReferentieInformatiemodel Handhaving

Laatst bijgewerkt op 431 dagen geleden door Peter Lustenhouwer

 0/5 Sterren (0)

Over standaarden

Bij het uitwisselen van informatie tussen ketenpartners is het noodzakelijk om afspraken te maken over die informatie. Deze afspraken hebben de vorm van uitwisselstandaarden. In het programma e-Inspecties van de Inspectieraad is in 2011 het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa) ontwikkeld. In het PIM Standaardisatieproject is daar verder uitwerking aan gegeven ten behoeve van toepassing voor het milieudomein. Dit heeft geleid tot een toepassingsprofiel, waardenlijsten en de bijbehorende bericht- en koppelvlakspecificaties StUF-RIHa. Aansluiting bij ontwikkelingen in het veld en hergebruik van bestaande standaarden waren daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarom werkte PIM intensief samen met (toekomstige) gebruikers/afnemers en systeemleveranciers.

In 2014 is in het PIM standaardisatieproject vooral gewerkt aan de implementatie van standaarden: in Inspectieview, bij ketenpartners en (samen met KING) in het gemeentelijk domein. Daarnaast stond 2014 in het teken van borging en het verder inrichten van de beheerorganisatie.

Meer over de PIM standaarden, zoals oudere versies, wijzigingshistorie, en een periodiek blog, vindt u elders in de PIM standaardengroep op het Pleio platform.

 

Over het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa)

PIM heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad.

Specifiek voor toepassing in het milieudomein is een toepassingsprofiel RIHa-Milieu 1.1 opgesteld met daarin onder andere de verhouding tussen RIHa en het informatiemodel van Inspectieview Milieu. Naast afspraken over structuur is ook standaardisatie van inhoud belangrijk bij uitwisseling. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Referentielijsten bij RIHa 2.0.

Hieronder vind u links naar de genoemde RIHa-documentatie:

Eerdere versies van en aanvullende informatie over RIHa, RIHa-Milieu en de referentielijsten vindt u in het besloten deel van deze Pleio groep.

 

Over StUF-RIHa

PIM heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. 

Afspraken over de manier waarop deze informatie wordt uitgewisseld zijn vastgelegd in de StUF bericht- en koppelvlakspecificaties. Het Standaard Uitwisselformaat (StUF) wordt op veel plaatsen binnen de overheid gebruikt om informatie uit te wisselen. Met StUF-RIHa kan informatie over toezicht en handhaving die is gestructureerd conform het Referentie Informatiemodel Handhaving worden uitgewisseld. In de StUF specificaties wordt het opvragen van informatie over handhavingsobjecten, toestemmingen en handhavingsdossiers (zaken) ondersteund.

StUF-RIHa is in oktober 2013 opgenomen als verticaal sectormodel in de StUF familie.

De technische specificaties zijn gebundeld in een zipfile bestaand uit XML schema's, WSDL-bestanden en voorbeeldberichten. De manier waarop RIHa 2.0 is vertaald in StUF specificaties is beschreven in het document 'keuzen verStUFfing RIHa 2.0' .

Beschikbare documentatie:

Eerdere versies van en aanvullende informatie over StUF-RIHa vindt u in het besloten deel van deze Pleio groep.

 

Aansluiten op Inspectieview Milieu van RIHa-conforme bronnen via de IvM Aansluitvoorziening

In de tweede release van Inspectieview Milieu (najaar 2014), is het aansluiten op basis van de binnen PIM ontwikkelde standaarden (RIHa 2.0) ondersteund via de IvM Aansluitvoorziening. Hoe dit werkt leest u in onderstaande factsheet.