Pleio

Engels | Nederlands
JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

Vernieuwing van informatievoorziening en ICT bij VenJ en andere overheden

 4.3/5 Sterren (3)

Aangeraden groepen

Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent
Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol

Dossier Inkoop marktplaats - DI&I Seminar

Laatst bijgewerkt op 2773 dagen geleden door Titus Mars

 0/5 Sterren (0)

Het kabinet wil meer toegang voor ZZP'ers voor overheidsopdrachten. Digitaal ondersteunde marktplaatsen bieden daarvoor een oplossing. Directie Informatisering en Inkoop ven het ministerie van Veiligheid en Justitie organiseerde daarover een seminar In de markt op maandag 28 februari van 16.00 tot 17.00 uur, in samenwerking met BZK/DGOBR, PIANOo en provincie Gelderland.

"Het MKB verdient meer kansen bij aanbestedingen door de overheid. Cluster- en raamcontracten worden teruggedrongen; de omzeteis gaat omlaag. Als een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan, moet de erkenning voor meerdere jaren zijn geregeld. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) krijgen eveneens meer kansen bij aanbestedingen door de overheid. Er komt een actieplan tot verlaging van administratieve lasten voor ZZP-ers." Aldus het regeerakkoord.

Marktplaats informatie

De UWV Marktplaats roept stevige discussies op. In de loop van 2010 zijn inmiddels tientallen overheidsorganisaties met marktplaatsen begonnen. Zo is het al langer bestaande samenwerkingsorgaan Werken in Gelderland, van gemeenten en andere Gelderse overheden, uitgebreid met een marktplaats. Een artikel over sterke en zwakke kanten van marktplaatsen. Het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo heeft einde 2010 een Handreiking toepassen van een marktplaats bij overheidsopdrachten gepubliceerd en is ook de facilitator van een netwerk 'Marktplaats' op PIANOo-desk


Leveranciers

Iedereen is het er over eens dat UWV Marktplaats het eerst was. UWV is begonnen, en draait nu nog steeds, met  software ('SaaS') van BrightboxHR, een startup uit eerdere 'marktplaats ervaring' bij ABN-Amro. Brightbox is ook de service provider van de marktplaats die NS in januari 2011 begonnen is. AgentschapNL is recent gestart met een oplossing van CTM Solutions en Gelderland werkt met Poolz.

Alle marktplaatsen maken gebruik van uitbestede ICT, 'Software as a Service' of SaaS, of 'in de cloud'. Bij sommige is ook de marktmeester-functie uitbesteed, bij andere doet de marktplaatsgebruiker het marktmeesterschap met eigen personeel. 

 

Verschillende perspectieven

De verschillende leveranciers en gebruikers van marktplaatsen werken vanuit verschillende perspectieven. Het is niet zo maar duidelijk of dat accentverschillen zijn, of dat er fundamenteel andere beelden van samenleving en organisatie onder liggen. De ontwikkeling is een duidelijk voorbeeld van de transfomatieve eigenschappen van de inzet van ICT.

Optimaliseren van de inkoop processen

Organisaties moeten inkopen en hebben de facilitering daarvan ondergebracht bij de inkoopfunctie. Inkoop van tijdelijk personeel is een van de grootste stromen in inkoopland. Het verbeteren van de inkoopprocessen is dan ook één van de perspectieven. Kan de inkoop goedkoper? Kunnen inkooprichtlijnen steviger gehandhaafd worden? Bij overheden, met name bij de rijksdienst, is de rechtmatigheid van de inkoop een belangrijk thema, maar ook grote marktconcerns worstelen de handhaving en handhaafbaarheid van een concernbreed inkoopbeleid.

Beter gereedschap voor de opdrachtgever

De inkoop wordt gedaan in opdracht van budgethouders, managers in het primaire proces van een organisatie. Die managers willen de beste kwaliteit in huis halen tegen de laagste kosten. Zij hebben niet veel interesse in concern- of wettelijke inkoopregels: het werk moet gedaan worden! Marktplaatsen kunnen het proces van de vraagstelling door de opdrachtgever tot aan de inhuur makkelijker maken voor die opdrachtgevers.

Faciliteren van een flexibele schil om de organisatie

Nog weer een ander perspectief is de wens om organisaties te flexibiliseren: de kern en de schil. Het nastreven van zo'n perspectief, en wie streeft dat tegenwoordig nog niet na, maakt het noodzakelijk om de organisatie makkelijk toegankelijk te maken voor tijdelijk personeel. Dat kunnen uitzendkrachten zijn, ZZP'ers, werknemers van consultancies en detacheringsbedrijven. Steeds vaker wordt een 'voor-proeftijd' voor de invulling van een vacature contractueel geregeld via een uitzend- of detacheringsconstructie.

Human resource development, interne flexibiliteit

Maar wacht eens even, moet dat personeel eigenlijk wel buiten van de markt gehaald worden? In grote organisaties vaak niet. Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat er ergens iemand in dienst is die perfect aansluit op de noodzakelijke conpetenties. Intern inhuren. Veel goedkoper dan op de markt, en ook nog goed voor de ontwikkeling van het eigen personeel. Zo startte de rijkdienst recent met I-interim Rijk.

 

Klopt het juridisch allemaal wel?

Een contract aangaan levert risico's op, en dat geldt ook voor de selectie van de partij waarmee het contract gesloten word. Een nieuwe marktplaats wordt, als alle Europese aanbestedingen, gepubliceerd op Tendernet en loopt daarmee mee in het EA circuit. Vervolgens kan iedere uitvraag op een marktplaats weer gezien worden als een aanbesteding op zich. Er is brede overeenstemming dat de inkoop van '2b' diensten (zie handreiking PIANOo) via een marktplaats rechtmatig is. Die overeenstemming wordt gesteund door het feit dat in de drie jaar dat de UWV Marktplaats draait niemand een procedure begonnen is. Strikt gesproken wil dat niet zeggen dat het klopt. Wel is daarmee duidelijk geworden dat de juridische risico's kennelijk te overzien zijn.

Met name ook voor 2b diensten is het waarschijnlijk dat een marktplaats de rechtmatigheid van inhuurprocessen doet toenemen. Een marktplaats verkleint de spanning tussen de belangen van de inkoop-afdeling en die van de opdrachtgever. Daardoor zullen opdrachtgevers vaker binnen de regels blijven (en kunnen) opereren.

Over 2a diensten is er minder duidelijkheid. PIANOo ontraad in de handreiking het gebruik van marktplaatsen voor 2a diensten, ook al "lijkt het marktplaatsconcept echter wel te voldoen aan de grondregels van het aanbesteden".

 

Vraag en aanbod

De marktplaats-ervaring is de afgelopen jaren opgebouwd in een tijd van ruim aanbod van arbeidskracht, in laagconjunctuur. De veel lagere inkoopprijzen en andere voordelen die met marktplaatsen behaald zijn, moeten wel in dat licht ook beoordeeld worden. Binnen enkele jaren onstaat een structureel tekort op de arbeidsmarkt.  Wat is de rol van marktplaatsen daarin?

 

Lastenverlichting?

De toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor ZZP'ers neemt zeker toe door eenn marktplaats. Dat is goed voor de ZZP'ers en ook voor de opdrachtgevers, en daarmee ook voor de samenleving. De groei in marktplaatsen doet wel een nieuw pobleem ontstaan. Aanmelden als mogelijke opdrachtgever op één of twee marktplaatsen is niet zo'n probleem. Maar vijf wordt vervelend, en er zijn er nu al tientallen. We zijn op weg om nieuwe administratieve lasten voor het bedrijfsleven te creëren.

 

Een centrale oplossing voor het rijk?

Op het seminar bleek dat DGOBR de totstandkoming van marktplaatsen in de rijksdienst wil steunen. Eén centrale oplossing voor de rijksdienst, het is niet waarschijnlijk dat dat nu de goede richting is. Meer informatie daarover bij directe FHIR van BZK.

 

Open source?

Alle marktplaatsen maken gebruik van uitbestede ICT, 'Software as a Service'. De marktplaatsgebruikers betalen dus voor de dienst "marktplaats" en daarin zitten de licentiekosten van de software in verstopt. Kan het niet beter en goedkoper? Zou er niet een basis zijn voor een generieke oplossing op basis van 'vrije' software, die dan kosteloos door overheden gebruikt kan worden? En ook hier de vraag: als dat zo zou zijn, wie neemt dan het initiatief?

 

Handout

Presentaties werden gegeven door Toon Warnier van DGOBR/FHIR (presentatie), Hans Verkerk van PIANOo (presentatie) en Peter van Kempen van de provincie Gelderland (presentatie). Bezoekers ontvingen na afloop de Handreiking toepassen van een marktplaats bij overheidsopdrachten, die hier digitaal te vinden is.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers