Pleio

Engels | Nederlands

Wat is Open Data?

Laatst bijgewerkt op 2192 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Open data is een veelbesproken onderwerp op dit moment. Maar wat betekent het eigenlijk precies? En vooral, wat kunnen we ermee? In Nederland wordt steeds meer gesproken over ontsluiting van data die beschikbaar zijn bij overheid en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan milieu- en demografische data, data over incidenten, mobiliteit, educatie, connectiviteit, infrastructuur en de planning en het gebruik van (publieke) ruimte. Die data zijn vaak niet publiek toegankelijk vanwege praktische redenen. Er ligt een kans en een noodzaak om daar iets aan te doen.

Kort samengevat bestaat open data uit bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De data zijn openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open data is bij voorkeur computer-leesbaar.

Open Data is data waar geen restricties zoals privacy, veiligheid of anderszins op rusten. Toegang tot, of hergebruik van deze data wordt vaak gecontroleerd (en beperkt) door publieke of private partijen. Bij open data gaat het vooral ook om openbare overheidsinformatie die verzameld is in het kader van een publieke taak en met publieke middelen.

Overheden zijn niet verplicht om informatie te verzamelen of te produceren met alleen hergebruik als doel. Het gaat om het beschikbaar stellen van de informatie zoals een overheidsorgaan die in het kader van de publieke taak heeft verzameld of geproduceerd, inclusief de bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak.

In Nederland bepaalt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) welke informatie openbaar is. Om data beschikbaar te kunnen stellen, moeten deze voldoende gestructureerd zijn om automatische verwerking mogelijk te maken.

Op 30 mei 2011 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn visie op het hergebruik van overheidsinformatie en open data aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief is hier te vinden.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers