Pleio

Engels | Nederlands
JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

Vernieuwing van informatievoorziening en ICT bij VenJ en andere overheden

 4.3/5 Sterren (3)

Aangeraden groepen

Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent
Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol

Cloud-terrorisme?

Laatst bijgewerkt op 2332 dagen geleden door Titus Mars

 0/5 Sterren (0)

Een veilige en rechtvaardige samenleving wordt steeds afhankelijker van veiligheid in de digitale wereld. Net als op straat kan die veiligheid alleen goed gerealiseerd worden in nauwe samenwerking tussen maatschappelijke partijen. En omdat ultieme veiligheid onmogelijk is, moeten we klaar staan en oefenen om crises het hoofd te kunnen bieden. Directie Informatisering & Inkoop van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt u en uw collega's graag uit voor een seminar op maandag 4 juni van 16.00 tot 17.00 uur in samenwerking met de NCTV en het dit jaar gestarte Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

In de publieke beeldvorming worden dreigingen makkelijk op een hoop gegooid. Ten onrechte. Zo valt in het eerste Cybersecuritybeeld Nederland, dat in december gepubliceerd werd, te lezen dat terroristen vooral 'gewoon' gebruikers van internet zijn. 'De cloud' levert wel nieuwe risico's op, maar die zijn geassocieerd met juridische compliaties en economische delicten, niet met terroristen.

Intens vervlochten met de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen. De steeds snellere en intensievere vormen van samenwerking leiden ook tot nieuwe afhankelijkheden. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cyber security, van vitaal belang. Het kabinet heeft daarom een Nationale Cyber Security Strategie opgesteld. De basis van deze strategie is een integrale aanpak en samenwerking door overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Elly van den Heuvel is general manager van het NCSC en had eerder dezelfde rol bij voormalig GovCert, dat de basis van het NCSC vormt. Zij vertelt hoe het NCSC in een publiek-private samenwerking invulling geeft aan de integrale aanpak van cyber security, hoe dreigingen in kaart gebracht worden en response daarop voorbereid wordt.

Het NCSC is onderdeel van de directie Cyber Security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat onder het huidige kabinet één van de zeven clusters van het ministerie van VenJ is geworden. De plaatsvervangend NCTV, Theo Bot, belicht de nieuwe NCTV organisatie. Hij gaat tevens in op de samenstelling van integrale analyses en dreigingsbeelden op het gebied van terrorisme en radicalisering, producten die de basis vormen voor de ontwikkeling beleid, ook strategisch en internationaal. Het internet is voor zowel de terroristen als ook voor de terrorismebestrijders belangrijk: tegelijk een risicofactor en een hulpmiddel.  

Programma
Vanaf 15.30 uur staan koffie en thee klaar.  

16.00 Welkom
         Bob Papenhuijzen,
         Departementaal CIO VenJ
 
16.05 Cyber secure?
         Elly van den Heuvel, NCSC  
 
16.25 Internet en terrorisme
         Theo Bot, NCTV
 
16.45 Vragen, discussie, verdieping
 
17.00 Afsluiting, gelegenheid tot napraten
         en een drankje tot 18.00 uur.

Plaats:  Hoogbouw BZK, Schedeldoekshaven 200, 1e etage, in de Schouwzaal
Twitter: #DIIsem

Wilt u zich a.u.b. inschrijven met dit formulier (click!)? Als u zich aangemeld heeft kunt u zich op 4 juni melden aan de zaal of bij de receptie van BZK.
 
Volgende DI&I Seminars zijn voorzien op 1 oktober en 5 november 2012. 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers