Pleio

Engels | Nederlands

Bepalen van de relatieve luchtvochtigheid aan een oppervlak

Laatst bijgewerkt op 2471 dagen geleden door Marc

 0/5 Sterren (0)

De relatieve luchtvochtigheid aan een oppervlak kan bepaald worden met behulp van drie grootheden:

  • Luchttemperatuur (θa[°C]);
  • Relatieve luchtvochtigheid van de lucht (φa[%]);
  • Oppervlaktetemperatuur (θs [°C]).


Luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Om de eigenschappen van lucht nabij een oppervlak te bepalen is het noodzakelijk om de
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid nabij dit oppervlak te meten. Hiervoor kan een handmeter
(bijvoorbeeld een Elsec 764) gebruikt worden. Uit de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kan de
partiële (water)dampspanning (pv [Pa])berekend worden. De partiële (water)dampspanning is dat deel
van de luchtdruk dat door de waterdamp wordt veroorzaakt. Om de partiële dampspanning te bepalen
is het eerst nodig om te bepalen wat de maximale of verzadigingsdampspanning (psat [Pa]) is. Deze is
afhankelijk van de temperatuur volgens:

 

 

 

(1)


Waarin:
θa < 0 °C a=22,44 b=272,44
θa ≥ 0 °C a=17,08 b=234,18

De partiële dampspanning volgt uit:
(2)
Onder stationaire omstandigheden met enige luchtbeweging aan het oppervlak gaan we er vanuit dat
de partiële dampspanning in de lucht (pv;a [Pa]) nabij het oppervlak gelijk is aan de partiële
dampspanning aan het oppervlak (pv;s [Pa]):
(3)

Oppervlaktetemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
De verzadigingsdampspanning aan het oppervlak is te bepalen op basis van de gemeten
oppervlaktetemperatuur (bijvoorbeeld met een FLIR B200):
(4)
Waarin:
θs < 0 °C a=22,44 b=272,44
θs ≥ 0 °C a=17,08 b=234,18
De relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak is dan te bepalen uit:
(5)

Voorbeeld
Wanneer we nabij een oppervlak een temperatuur van 20,5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van
50% meten dan rekenen we met behulp van vergelijking (1) uit dat de verzadigingsdampspanning
nabij het oppervlak gelijk is aan 2415 Pa is. De partiële dampspanning is volgens vergelijking (2) gelijk
aan 1208 Pa. Aan het oppervlak is een temperatuur 15,5 °C gemeten. Volgens vergelijking (4) is de
verzadigingsdampspanning aan het oppervlak gelijk aan 1764 Pa. De partiële dampspanning aan het
oppervlak is volgens vergelijking (3) gelijk aan de partiële dampspanning nabij het oppervlak. Uit
vergelijk (5) volgt dan dat de relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak gelijk is aan 68,5%.

Symbolen
a : constante [-]
b : constante [-]
psat;a : verzadigingsdampspanning in de lucht op nabij een oppervlak [Pa]
psat;s : verzadigingsdampspanning aan een oppervlak [Pa]
pv;a : partiële dampspanning in de lucht op nabij een oppervlak [Pa]
pv;s : partiële dampspanning aan het oppervlak [Pa]
θa : luchttemperatuur [°C]
θs : opppervlaktetemperatuur [°C]
φa : relatieve luchtvochtigheid in de lucht of nabij een oppervlak [%] 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers