Pleio

Engels | Nederlands
JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

Vernieuwing van informatievoorziening en ICT bij VenJ en andere overheden

 4.3/5 Sterren (3)

Aangeraden groepen

Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent
Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol

Steun voor inkoop-marktplaatsen rijksdienst [Nieuwsbericht medio maart]

Laatst bijgewerkt op 2779 dagen geleden door Titus Mars

 0/5 Sterren (0)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt met advies en geld ondersteuning aan de inrichting van inkoop-marktplaatsen bij de rijksdienst. DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk maakte dit bekend op het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie georganiseerde seminar 'In de markt'.

Digitaal ondersteunde marktplaatsen, zoals waarmee het UWV drie jaar geleden gestart is, leiden tot betere toegang voor MKB tot overheidsopdrachten. Het idee van het UWV is door verschillende overheden gevolgd. Zo heeft het samenwerkingsverband van overheden in Gelderland in 2010 een marktplaats toegevoegd aan de al langer bestaande website "Werken in Gelderland".

De Europese regels rond inkopen hebben tot doel om grensoverschrijdende concurrentie beter mogelijk te maken. In de praktijk van grote overheidsinstellingen hebben de aanbestedingsregels geleid tot het zo groot mogelijk maken van aanbestedingen om zo het dure aanbestedingsproces minder vaak te doorlopen. Hierdoor werd het voor kleine ondernemingen moeilijk om overheidsopdrachten binnen te halen.

Op het gebied van inkoop van personeelsdiensten wordt veelal gewerkt met zogenoemde mantel- of raamcontracten voor bijvoorbeeld IT personeel of uitzendkrachten. Het marktplaats-model is nu een bewezen alternatief. Via een marktplaats is het voor overheden beter mogelijk hooggespecialiseerd tijdelijk personeel aan te trekken, veelal tegen lagere kosten. Doordat op een marktplaats individuele opdrachten aangeboden worden kunnen de bijbehorende leveringseisen ook beperkt worden tot wat belangrijk is voor een specifieke opdracht. ZZP-ers en MKB kunnen zo door een marktplaats een eerlijke concurrentie aan met veel grotere bedrijven.

In het regeerakkoord wordt hiervoor ook aandacht gevraagd. "Het MKB verdient meer kansen bij aanbestedingen door de overheid. Cluster- en raamcontracten worden teruggedrongen ... Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) krijgen eveneens meer kansen bij aanbestedingen door de overheid. Er komt een actieplan tot verlaging van administratieve lasten voor ZZP-ers." Aldus het regeerakkoord. BZK wil dat nog dit jaar enkele nieuwe marktplaatsen starten bij rijksoverheden om binnen de rijksdienst meer ervaring op te doen met het concept. DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk heeft mensen en middelen ter beschikking om dergelijke experimenten te ondersteunen.

Meer informatie

* Dossier Marktplaats op Pleio  [ https://www.pleio.nl/pg/pages/view/55000/dossier-inkoop-marktplaats-diampi-seminar-28-februari-2011 ]

* DI&I Seminars [https://www.pleio.nl/pg/groups/54982/dii-seminar/]

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers