DeelsitesLidmaatschap

Onderwerpen

Wat ambtenaren doen, doet ertoe. Gedurende de 200 jaar van ons koninkrijk hebben ambtenaren op allerlei manieren bijgedragen aan het Nederland dat ..

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

ABD Kandidatenprogramma. Op dit platform vind je alle informatie over de inhoud van het programma, belangrijke data, artikelen en foto's.

Levert essentiële informatie over proces van goedkeuring van certificeringsschema’s voor eigenaren van deze schema’s, energiebedrijven, auditors en NG

Ambtenaar 2.0 is de naam van een netwerk voor mensen met hart voor de publieke zaak die zowel online als offline bijeenkomen om kennis te delen.

De Ambtenaar 2.0 Dag gaat over kennis delen. Een dag per jaar doen we dat groots en In Real Life. We nodigen je graag uit om online te delen........

Samenwerkingsverband RWS, Amsterdam, Provincie Noord-Holland, ProRail, Vervoerregio Amsterdam

De landelijke webstek voor het delen van Archimate modellen en van kennis daaromtrent

Communicatie programma Babyconnect met geïnteresseerden, gebruikers en medewerkers

Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken.

De BMO is de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs. De community is bestemd voor leden van de BMO.

Voor de verzender is het eenvoudig om de bestanden te versleutelen en te verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd

Beter In Regie op Gemeentelijke IT

Betrouwbare OverheidsMail

Een ramp of crisis doet zich nu eenmaal in een gemeente voor en van gemeenten wordt dan ook het nodige verwacht op het gebied van bevolkingszorg.

De Wet veiligheidsregio’s verplicht veiligheidsregio’s tot het maken van drie regionale planvormen: een regionaal beleidsplan.....

Bevolkingszorg Regio Leiden

Op Categoriemanagement Catering Rijk wordt informatie uitgewisseld tussen Categoriemanagement Catering Rijk, de Klantenraad en andere belanghebbenden.

Via deze deelsite wordt informatie uitgewisseld tussen de Categoriemanager en de Contractmanager Rijk.